Aktivitetsveksten i juni holder lavkonjunkturen i sjakk, inntil videre

Juni er fortsatt over en uke unna, men på torsdag kommer foreløpige aktivitetsindekser (pmi) fra de store økonomiene for måneden. Disse gir indikasjoner på hvor mye næringslivet har blitt skremt av de siste inflasjonstallene, renteøkninger og generell markedsuro.

Investorer i asiatiske aksjemarkeder er litt optimistiske. Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen steg 0,7 prosent under tidlig handel torsdag morgen. I Seoul-aksjemarkedet er det også oppgang etter et fall onsdag.

Fed-sjef Jerome Powell var på en høring i den amerikanske kongressen onsdag. Der gjentok han at sentralbanken har til hensikt å slå ned på inflasjonen.

– Det viktigste med vervet i Senatets bankkomité var at det blir en utfordring å få til en myk landing. Det oppsummerer egentlig det hele, skriver INGs leder for Asia-forskning, Robert Carnell, i morgenrapporten fra Singapore.

Solid aktivitetsvekst

Australia var først ute med å publisere foreløpige aktivitetstall torsdag morgen. For industrien nådde målingen 55,8, 0,1 poeng mer enn i mai og det høyeste på to måneder. For tjenestesektoren var det en nedgang på 0,6 poeng – til 52,6. Kollektivindeksen falt litt.

Alle aktivitetsindekser holdt seg solide over 1950-tallet, som er forskjellen mellom en oppgang og en resesjon. Rapporten viser fortsatt betydelige problemer i leverandørkjedene, og inflasjonspresset er det høyeste deltakerne tror de noen gang har opplevd.

– Utvidelsen av privat sektor fortsatte i juni. Koronal avslapning og åpning av internasjonale grenser har ført til økt etterspørsel. Dette har ført til positiv utvikling i andre deler av økonomien, inkludert sysselsettingen, som viser solid vekst, sier makroøkonom Laura Denman i S&P Global, som utarbeider rapporten, i en kommentar.

Inflasjon er et problem for australske selskaper. På grunn av stor etterspørsel har de kunnet la kundene ta denne regningen.

– Med høyere renter for å holde inflasjonen i sjakk, samt svakere etterspørselsvekst forventet etter gjenåpningen, har nedsiderisikoen for den australske økonomien økt, sier Denman.

Mulig økning i inflasjonen

Den foreløpige japanske kollektivindeksen steg fra 52,3 i mai til 53,2 i juni. Tjenestesektoren er ansvarlig for det meste av denne oppgangen. Dette er på grunn av gjenåpningen av det japanske samfunnet etter nedstengninger og restriksjoner av korona-pandemien.

– Aktiviteten i privat tjenesteyting viser en solid økning i midten av 2022 når grensekontrollene er lempet på. Økningen er den fjerde på like mange måneder og den største økningen siden november i fjor, sier makroøkonom Usamah Bhatti i Au Jibun Bank, som utarbeider aktivitetsrapporten, i en kommentar.

Delindeksene viser at det fortsatt er prisoppgang, men investeringsprisene holder seg stabile på samme nivå som i mai. Den råvarefattige japanske økonomien er avhengig av import for nesten alle sine innsatsvarer.

– Den svake moderasjonen i inflasjonen var den første på fem måneder. Dette gir foreløpige bevis på at spillprisene har nådd toppen, sier Bhatti.

Capital Economics mener at flaskehalser i leverandørkjedene holder produksjonen tilbake.

– Undersøkelsen viser en kraftig økning i privat forbruk ettersom økonomien tar seg opp igjen etter bølgen av omicron-infeksjon og ettersom internasjonale turister kommer tilbake, skriver seniorøkonom Marcel Thieliant i et notat.

Økonomisk stagnasjon i Kina

Det er stor usikkerhet rundt den kinesiske økonomien, som har vært utsatt for alvorlige koronavirusrestriksjoner gjennom kvartalet i de store byene Shanghai og Beijing. På det meste var nesten 400 millioner mennesker i en eller annen form for karantene eller isolasjon.

Internasjonale finansinstitusjoner har kuttet vekstprognosene for verdens nest største økonomi for kvartalet og 2022. Capital Economics ser en bedring i økonomisk aktivitet for mai og juni, ifølge analytikerfirmaet China Activity Proxy (CAP).

– Rallyet blir nok svakt. Gitt den fortsatte motvinden og omfanget av den siste nedgangen, tviler vi på at produksjonen vil nå tidligere topper før utgangen av tredje kvartal. Dette tilsvarer økonomisk stagnasjon i år, skriver senior Kina-økonom Julian Evans-Pritchard i en ny rapport.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler sakene våre gjennom en lenke som leder direkte til sidene våre. Kopiering eller annen bruk av hele eller deler av innholdet kan kun gjøres med skriftlig tillatelse eller slik loven tillater det. For ytterligere vilkår se her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.