Technology

Av denne grunn er det kun Telenor og Telia som tilbyr eSIM for Apple Watch

Written by admin

Men nå ser det ut til at det endrer seg.

Hvis du vil ha et mobilnettverk på Apple-klokken, er det kun noen få spillere som tilbyr eSIM i dag.

Å ha et mobilnettverk på klokken er helt klart noe som hekter. Spesielt når klokken heter Apple Watch, og de eneste to operatørene som støtter den er Telia og Telenor.

Til nå har det vært umulig å få mobiltilgang via eSIM på en Apple Watch hos noen av de mange små operatørene i landet. Dette gjelder også hvis du har en iPhone som fungerer perfekt med disse andre operatørene. Unntaket er Onecall, men de er kjent for å eies av Telia.

Konkurransesituasjonen er så spesiell at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har valgt å følge Telenor, som de kan regulere, og de har også hatt møter med Apple.

Prisforskjellene mellom de to største operatørene i Norge, Telenor og Telia, og de mindre operatørene kan være store, da vår konstante abonnementsvurderinger viser. Der handler hovedaktørene som regel godt utenfor hovedlistene.

Og nå er det mulig å ha både et billig mobilabonnement og en Apple Watch med eSIM, skal vi tro Thomas Sandaker hos Happybytes, som sier de også vil tilby tjenesten fra høsten av.

Sandaker opplyser til Tek.no at operatøren nå endrer driftsplattform og derfor kan tilby egne tjenester på Telenor-nettet:

– Uten å kunne gå i detaljer handler det om at vi skal gå over fra SP til MVNO.

Forkortelsene står for henholdsvis Service Provider og Mobile Virtual Network Operator.

– Vi skal være en minivirtuell versjon av Ice, teknisk sett. Det betyr at vi har mulighet til å legge til og prise nye og helt separate tjenester, i motsetning til det vi har i dag, sier lederen i Happybytes.

– Hvorfor skjer dette nå?

– Dette har med utvikling å gjøre. Det ligger en relativt sterk teknisk plattform bak dette. Vi burde være ferdige nå, men vi er litt sent ute, sier Sandaker, som også konstaterer at Apple så langt har hatt en eksklusiv avtale med Telenor og Telia for eSIM for Apple Watch.

Det stemmer ikke, ifølge Telenor CIO Magnus Line Isaksen.

– Det handler ikke om eksklusivitet. Vi er klar over at grossistkunder over tid har bedt om muligheten til å selge Apple Watch med eSIM på lik linje med mobilnettoperatører. Apple har en egen løsning for kjøp og aktivering av en eSIM-tvilling til Apple Watch, og med tilhørende tekniske krav har det vist seg vanskelig å gjøre tjenesten tilgjengelig i grossistmarkedet.

Informasjonssjef Magnus Line Isaksen i Telenor sier de må gjøre noen endringer på sin side slik at grossistkunder kan tilby eSIM til Apple Watch.

– Blant annet skal tvillingtjenesten til Apple Watch selges gjennom en Apple-app. Det er teknisk vanskelig for grossistkunder å oppnå på grunn av måten deres abonnement er definert på det norske mobilnettet. De bruker blant annet samme nettverksidentifikatorer og smarttelefoninnstillinger som vertsoperatøren, sier Isaksen.

– Siden i vinter har vi jobbet med grossistkunder, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Apple for å finne ut hvordan vi kan løse utfordringene. Resultatet er at Telenor må gjøre noen endringer på egenhånd slik at grossistkunder kan motta Apple Watch med eSIM. Samtidig må grossistkundene selv utvikle en applikasjon for å selge og aktivere tvillingtjenesten til Apple Watch. De må gjøre det i samarbeid med Apple.

På Telia er de mye mindre pratsomme.

– Telia, OneCall og Phonero støtter for øyeblikket eSIM på Apple Watch. Vi kan dessverre ikke svare på spørsmål om vår avtale med Apple, så hvorfor andre aktører ikke tilbyr dette, må du nesten kontakte Apple om eventuelt andre aktører, skriver kommunikasjonsrådgiver Ellen Scheen i Telia i en epost.

Det er imidlertid en grunnleggende forskjell mellom Telia og Telenor i det norske mobilmarkedet. Telenor definerer seg som en aktør med en «sterk posisjon i markedet» og er derfor forpliktet til å gi konkurrenter tilgang til sitt mobilnett, på samme vilkår som de selv tilbyr til sine egne kunder, forklarer Inger Vollstad, seksjonsdirektør i konkurransen. avdeling i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Telia har ikke disse kravene. Ved utgangen av 2021 hadde Telenor snaue 44 prosent markedsandel, Telia hadde i underkant av 35 prosent, ifølge Nkoms oversikt.

– I lys av Telenors markedsposisjon har vi over tid fortsatt med Telenor dersom det er mulig for dem å tilby eSIM-funksjonalitet til sine eksterne grossistkunder, det vil si muligheten for sluttbrukere av grossistkunder til å la Apple Watch kommunisere over mobilnettet. , sier Vollstad.

Vi viser til Telenors svar om at det er vanskelig å få til, og at konkurrentene selv må utvikle systemer og inngå avtaler med Apple. Vollstad svarer på det slik:

– Nkom har sett grunner til å følge dette nøye. Blant annet fordi det å kunne tilby eSIM-funksjonalitet på Apple Watch i noen tilfeller er en viktig konkurranseparameter i mobilmarkedet. Så vi kontaktet også Apple direkte og stilte dem en rekke spørsmål.

Vollstad bemerker at Nkom har hatt løpende korrespondanse med Apple og et møte med selskapet i juni.

– Vi forstår tydelig at grossistkunder i dag må inngå en egen avtale med Apple og i tillegg gjøre systemintegrasjon med Apple-systemer slik at de kan tilby eSIM-funksjonalitet til sine kunder. Dette er tidkrevende og dyrt å implementere, og sannsynligvis ikke lønnsomt for en mindre operatør, legger han til.

– Ventetiden for å gjøre dette er også relativt lang og kan ta opptil et par år.

Vollstad presiserer at Apple ikke er underlagt Nkoms konkurranseregulering. Derfor kan ikke etaten kreve dem på samme måte som det gjør med Telenor.

– Nkom vil fortsette å følge opp dette med Apple og basert på dialogen i siste møte med dem tror vi at situasjonen vil bli bedre på dette feltet rundt neste sommer.

Apple har ikke ønsket å kommentere vår tvil om eSIM i Apple Watch. De viser til oversikten over hvilke operatører de samarbeider med på egne nettsider. For Norge omfatter det derfor kun Telia, Telenor og Onecall.

Vi fikk svar fra Ice om at de også jobber med eSIM-tilgang på Apple Watch:

– Det er klart dette er noe kundene våre også vil få, men jeg har dessverre ingen dato på det akkurat nå. Vi har eSIM for andre typer smartklokker og vi jobber hele tiden med å utvide tilbudet til kundene, forklarer Reynir Johannesson, kommunikasjonsdirektør i Ice.

– Kjenner du til en eksklusivitetsavtale mellom Apple og Telenor og Telia?

– Ikke vite noen eksklusivitet, nei.

Også i Chilimobil er de ganske diskré når det gjelder utvikling.

– Dette er noe vi også jobber med, det er dessverre ikke satt noen dato ennå. Vi var i begynnelsen med eSIM for våre kunder, så vi satser på at vi vil angripe her og svarer administrerende direktør i Chilimobil, Lars Ryen Mill.

På spørsmål om de kjente til noen eksklusivitet rundt Apple Watch og eSIM, fikk vi kanskje den vageste bekreftelsen i norgeshistorien fra Chili-sjefen:

– Jeg kan bekrefte at det blir en spennende høst.

About the author

admin

Leave a Comment