Crypto Exchange Firi kunngjør store stabskutt

Kapitalkrisen

Firi vil redusere kostnader og antall ansatte. Målet bør være raskere lønnsom handel og gjennomføring av en emisjon.

– Markedet er i endring, og da må vi også endre oss for å være forberedt på store svingninger. Det betyr at vi vil prioritere å oppnå lønnsomhet raskere enn tidligere planlagt, noe som betyr kostnadsreduksjoner og dessverre færre ansatte i fremtiden. Vi vil jobbe tett med våre kolleger for å løse situasjonen på best mulig måte, sier Thuc Hoang, administrerende direktør i Firi.

Fullfør kapitalrunde i disse dager

Firi er for tiden i gang med en planlagt kapitalutvidelse. Ifølge selskapet forventes utstedelsen å bli gjennomført i løpet av kort tid.

En rapport fra Firi slår fast at de krevende markedsforholdene for teknologiselskaper, både børsnoterte og private, er tilbakemeldingene fra investorer om at det må være en bedre balanse mellom lønnsomhet og vekst.

– Vi har stor tro på selskapet, plattformen og fremtidsutsiktene, men gitt det vi også ser fra internasjonale kryptoaktører forventer investorene høyere avkastning, noe vi også bør ta hensyn til. Samtidig har vi fortsatt høye ambisjoner om videre vekst og er godt rustet til å ta markedsandeler i fremtiden. Den nordiske ekspansjonsstrategien skal opprettholdes og vi skal jobbe i Danmark i løpet av sommeren, sier Hoang.

betydelig mindre

Firi har i dag 65 ansatte, men selskapet er tilbakeholdne med å si nøyaktig hvor store kuttene vil bli.

– Det er for tidlig å si det. Vi skal i diskusjoner med ansatte og da får vi vite det eksakte antallet, men det vil være betydelig lavere enn i dag, skriver Marius Blaker Høgevold, konsernsjef i selskapet, i en tekstmelding til Shifter.

– De fleste avdelinger blir mindre, men vi er fortsatt det enkleste og sikreste alternativet for kryptovalutainvesteringer, og fokuset på sikkerhet og compliance har ikke endret seg, understreker han.

Kutt i markedet?

Det siste året har Firi promotert seg selv mye blant vanlige folk, med flere annonsekampanjer i det offentlige rom, hvor de har oppfordret til å investere i kryptovalutaer gjennom sin plattform.

Selskapet har også vært sponsor for den norske toppserien i basketball.

Shifter har spurt Firi om hun vil kutte seg på disse gjenstandene også.

– Vi gjennomgår selvfølgelig hele markedsbudsjettet, men generelt sett vil kostnadene ned, svarer Blaker Høgevold.

Forretningsmodell basert på svingninger

Firis inntekter avhenger av handelsvolumene på plattformen, og volumene øker når det er store endringer i prisene på kryptovalutaer.

– Kryptovalutamarkedet har vært mye nede i det siste, men vår forretningsmodell gjør at inntektene fortsatt er gode. I mai hadde vi over 300 millioner kroner i transaksjonsvolum og denne uken har vi sett en sterk økning i både transaksjonsvolumer og antall nye kunder som følge av markedsuro, sier Hoang.

Etter sterk vekst de siste årene har Firi 145.000 kunder.

Schibsted og så videre

I januar 2022 kjøpte Firi Schibsted Ventures på eiendomssiden. De er også en del av utgaven som pågår nå.

– Vi er imponert over måten Firi har håndtert den vanskelige markedssituasjonen de siste månedene. Selskapet er proaktivt og tar nå nødvendige grep for å både øke inntektene og redusere kostnadene for å oppnå lønnsomhet raskere, slik investorene forventer i dagens klima. Vi er også med i denne runden og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Firi, sier investeringssjef Mats Staugaard i Schibsted Ventures.

Følg den internasjonale trenden

Mandag annonserte en av Firis internasjonale konkurrenter, Coinbase, at de ville kutte staben med 18 prosent, noe som tilsvarer rundt 1100 personer. På den tiden skrev administrerende direktør Brian Armstrong i en e-post til ansatte at selskapet vokste for raskt under tidligere oppsving i kryptomarkedet og advarte om en “kryptovinter.”

Saken oppdateres etter hvert som Shifter får flere detaljer om omfanget av kuttene.

Nyheter og informasjon direkte til innboksen din

Få høydepunkter fra Shifters redaksjon levert rett i innboksen din.

Leave a Reply

Your email address will not be published.