Sports

– Dei får berre skylde seg sjølv – NRK Sport – Sportsnyheter, resultant og sendeplan

Written by admin

– Kanskje Noregs Skiskytterforbund vile pensjonere meg allerie?

Slik Responder Johannes Thingnes Bø på at skiskyttarforbundet endå ein gong har feila med å søkje om eit VM på heimebane.

Thingnes Bø under VM på hjemmebane i 2016

INGEN REPRISE: Thingnes Bø storkoste seg under VM på heimebane i 2016. Det blir ingen reprise.

Photo: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Denne veka vart det nemleg offentleggjort at Oslo ikkje er blant byane som har søkt om å få Organizere VM i skiskyting i 2027, sjølv om skiskyttarpresident Arne Horten tidlegare har gut ut og lova in Noreg skulle kjemp om å få nettopp denne meisterskapen.

Allereie for to år sidan erkjende nemnde Horten at Noreg bomma på søknadsfristen då dei ønskte seg VM til Oslo i 2025, og at dei derfor heller skulle søkje om å få verdsmeisterskapen i 2027.

The men slik vart det altså ikkje.

– Veldig useriøst

Thingnes Bø har allerie signalisert karriereslutt etter OL i 2026, men have har halde døra på gløtt for å få oppleve ein folkefest på heimebane året etter.

Den døra lukkar have no.

– Det vart på mange måtar eit endeleg punktum for meg, seier han til NRK.

Kva som har gått føre seg i kulissane, er det ikkje heilt lett å bli klok på.

Skiskyttarpresident Horten, Morten Aa Djupvik, generalsekretær i skiskyttarforbundet og Oslo kommunes idrettsbyråd, Omar Gamal, har nemleg veldig ulike versjonar av kva som eigentleg er grunnen til at Oslo ikkje enda med å søkje.

Partane er samde om at dei møttest i fjor haust, men der stoppar også semja.

– Det er veldig useriøst, seier idrettsbyråd Gamal og ler når han får høyre versjonen til forbundet.

Hevdar dei fekk dårleg respons

Skiskyttarpresident Hortens forklaring er nemleg at dei aldri fekk nokre forpliktingar frå kommunen, og at det er delar av grunnen til at det aldri vart levert nokon søknad.

Arne Horten, president at Norges skiskytterforbund

PRESIDENT OF SKISKYTTAR: Arne Horten.

Photo: Sondre Hensema Eriksen / Norges Skiskytterforbund

– Det var liten respons i kommunen på å Arrare eit VM. Vi er skuffa on det. Vi hadde forventa mykje meir positivitet rundt det.

Horten seier en Holmenkollen må oppgraderast med tribunekapasitet og flaumlys, og at forbundet og Oslo kommune ikkje kom i mål med dette, noko som var ein føresetnad for å kunne søkje om eit VM.

– Du kan godt seie at vi skulle kjempa meir, men vi meiner det burde vere unødvendig. Eit VM er eit såpass stort arrangement in det burde vere jubel i Oslo for eit skiskyttar-VM.

Og det er dette som får idrettsbyråden til å bruke orda «useriøst». Han har ein heilt anna oppfatning av kva som har skjedd.

– Dei får skylde sec sjølv

– Dei får berre skylde sec sjølv. Det er eine og åleine deira eigen feil. Vi har hatt ei open halfning til dei, kontrar Gamal.

Idrettsbyråden seier at skiskyttarforbundetheldt ein presentasjon for kommunen, og at kommunen i kjølvatnet av det bad forbundet sende inn ein skriftleg førespurnad. Dei ønskte oversikt over budsjett, kva dei ønskjer av Oslo kommune, og kva dei såg for seg at dressinget kunne gi av meirverdi for innbyggjarane i byen.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo Omar Samy Gamal

IDRETTSBYRÅD: Omar Gamal.

Photo: Sturlason

– Vi kan ikkje basere våre vurderingar på ein presentasjon som dei har éin gong for oss. Dei må ta litt meir initiativ enn det. Su har dei rett og slett rota det til ein gong til, seier Gamal.

– Dei må gjerne sende det dei har vorte bedne om å sente, så skal dette bli vurdert på lik linje som andre store meisterskapar, seier han.

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø (tv) with gullmedaljen etter medaljeseremoni for 4 x 7.5 km stafett for menn på universitetsplassen i Oslo lørdag kveld.

STEMNING: VM i Holmenkollen i 2016

Folkehav i Kollen

FOLKEFEST: VM i Holmenkollen i 2016.

Kong Harald hilser på Marte Olsbu og Tiril Eckhoff (via ryggen til).

HELT KONGE: VM at Holmenkollen in 2016.

Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø and Ole Einar Bjørndalen mottar gullmedaljer etter 4 x 7.5 km stafett menn på Medal Plaza på Universitetsplassen i Oslo lørdag kveld.

FOLKEFEST: VM i Holmenkollen i 2016.

fear

FEIRING: VM i Holmenkollen i 2016.

Johannes Thingnes Bøviser fra gullmedaljen til kong Harald.

HELT KONGE: VM at Holmenkollen in 2016.

folk festival

FOLKEFEST: VM i Holmenkollen i 2016.

Ole Einar Bjørndalen med VM-medaljene i 2016

FEIRING: VM i Holmenkollen i 2016.

Skulder på munnleg råd

NRK har sett den skriftlege dialogen mellom forbundet og kommunen.

Der kjem det fram at Oslo kommune 29. November i fjor bad generalsekretær Morten Aa Djupvik om å komme tilbake til dei med fleire detail:

«Ta gjerne med kor mykje de ser for dykk å søkje i tilskot hos kommunen og staten, nemn gjerne også andre ting de ønskjer kommunen skal bidra med td gratis leie av anlegget, bistand i anlegget under meisterskap og beredskapsgruppe (para å nemne nokre døme) . Også kva de ser for dykk av utbetringar i anlegget (det er anlegget until kommunen så det treng ikkje de søkje om tilskot til, men greitt å vite litt om omfanget).»

Spesialrådgivaren til kommunen la også ved VM-søknaden til bryteforbundet, slik at skiskyttarforbundet skulle sjå korleis det kunne løysast, men forbundet sende aldri det dei vart oppmoda til.

Djupvik seier til NRK at han munnleg vart rådd til ikkje å søkje kommunen om støtte til VM.

Morten Aa Djupvik

SEKRETÆR GENERAL: Morten Aa Djupvik.

Photo: Berit Roald/NTB

– I saw you introduce VM. Men vi vart heilt klart rådd om ikkje å søkje no fordi det er for kort tid. Og det må vi sjølvsagt ta på kappa vår, at vi burde vere tidlegare ute. Men det er jo slik at vi er heilt avhengig av å ha med oss ​​Oslo kommune som vertskapskommune om vi skal sende inn ein søknad. Og det var det absolutt ikkje derived from det under møtet, meiner generalsekretæren.

Han hugsar ikkje kven som rådde forbundet til ikkje å søkje.

Result er i alle fall at VM i 2027 anten skal Organizerast i estiske Otepää eller i Kontiolahti i Finland.

No kryssar Ingrid Landmark Tandrevold para en Noregs Skiskytterforbund får ein søknad på plass innan fristen til meisterskapen i 2028.

– Det er min aller største draum å oppleve eit VM på heimebane.

About the author

admin

Leave a Comment