Technology

Derfor bør renten opp – E24

Written by admin

«Alle» er enige om at styringsrenten går opp torsdag. Dette er forholdene som ligger til grunn for Norges Banks renteheving.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank ønsker at rentene skal tilbake til normale nivåer.
Publisert: Publisert:

Under koronapandemien stupte rentene over hele den vestlige verden, også i Norge, hvor styringsrenten ble satt til 0. Nå må sentralbankene trekke seg tilbake.

Torsdag forventer de fleste økonomer at Norges Bank hever renten. Spørsmålet er om økningen blir på 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.

Noen har til og med foreslått en «sjokkøkning» på 0,75 prosentpoeng.

Men hvorfor går rentene opp nå?

Det er flere årsaker til dette, konstaterer sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom:

  • Aktivitetsnivået i økonomien har vært sterkere enn ventet Norges Bank
  • Det er høyt kostnads- og prispress, samt høy lønnsvekst.
  • Oljeprisen sterkere enn forventet
  • En svakere krone enn forventet

– Hvis vi ikke får en renteøkning på 0,5 prosentpoeng denne uken, får vi det i løpet av høsten, sier Due-Andresen til E24.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom mener at dersom vi ikke får en renteøkning på 0,5 prosentpoeng denne uken, så får vi det gjennom høsten.

Regjering etter inflasjonsmål

Norges Bank setter renten etter et overordnet mål om lav og stabil inflasjon over tid. Denne prisøkningen skal være på om lag 2 prosent over tid.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viste at norske priser i gjennomsnitt var 5,7 % høyere i mai enn i samme periode i fjor. Men sentralbanken styrer etter såkalt kjerneinflasjon, som er justert for endringer i avgifter og energipriser. Fra mai 2021 til mai i år økte den 3,4 prosent.

Energiprisene har økt den siste tiden, men dette påvirker ikke kjerneinflasjonen.

– Rentene vil stige for å dempe inflasjonen og hovedsakelig veksten i underliggende inflasjon. Prisøkningen vi opplever i Norge skyldes ikke at etterspørselen fra husholdninger og bedrifter er høyere, men at kostnadsnivået har økt, sier Fernanda Winger Eggen, seniorøkonom i samfunnsøkonomisk analyse og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

Fernanda Winger Eggen, seniorøkonom i samfunnsøkonomisk analyse og universitetslektor ved Universitetet i Oslo, sier man risikerer å havne i en situasjon med høye renter, svakere økonomisk utvikling og høy inflasjon.

Sentralbanken bruker pengepolitiske virkemidler for å bestemme styringsrenten for å stabilisere økonomien. Når sentralbanken setter opp renten, øker dette igjen markedsrentene og gjennom dem påvirkes økonomien ytterligere.

Sentralbanken gjennomfører typisk små endringer i styringsrenten fordi store endringer kan ha en negativ effekt på finansiell stabilitet ved å skape kraftige svingninger i den økonomiske situasjonen.

et sammensatt bilde

Prisveksten skyldes blant annet økende kostnader. Eggen understreker at det er flere årsaker til dette.

De siste årene har det vært utfordringer med levering av varer og tjenester, hovedsakelig som følge av pandemien, som har bidratt til høyere priser. I tillegg har krigen i Ukraina satt ytterligere press på prisene.

– Høyere kostnader fører til høyere priser på varer og tjenester og dermed høyere lønn. Når arbeidsledigheten er så lav som nå, står ansatte generelt godt i lønnsforhandlinger, sier Eggen.

Fordi lønn også er en kostnad for næringslivet, vil dette igjen føre til høyere priser og dermed havner vi i en spiral med lønns- og prisvekst.

Sentralbanken ønsker å stoppe denne utviklingen ved å heve styringsrenten, noe som vil redusere etterspørselen fordi det reduserer investeringsviljen og øker insentivet til å spare fremfor å konsumere. På denne måten vil inflasjonen bli presset ned.

Påvirket av faktorer utenfor Norge

Eggen påpeker at de delene der inflasjonen er høyere i hovedsak vil påvirkes av faktorer utenfor Norge. Dette gjelder energipriser, men også prisene på en rekke internasjonalt handlede varer, som trelast og landbruksprodukter.

Derfor risikerer man å havne i en situasjon med høye renter og svakere økonomisk utvikling, men også høy inflasjon.

Stigende renter er noe som skjer over hele den vestlige verden, men en renteheving i Norge vil nok ha større effekt på økonomien enn de fleste andre land. Dette skyldes både en relativt høy gjeldsgrad blant husholdningene og at få har bundet renter, legges det til.

Svakere korona og dyrere olje

I tillegg til faktorene som er nevnt i norsk økonomi, er oljeprisen høyere enn forventet.

Dette bidrar til å øke aktiviteten enda mer. Prisen på olje er pr. Onsdag morgen $111 pr. fat – som er høy i et historisk perspektiv, til tross for en nedgang nylig. Den forrige høye prisen var 8. juni, da prisen var $123,65.

En annen faktor sentralbanken ser på er at den norske kronen er betydelig svakere enn forventet.

– Alt annet likt vil dette bidra til høyere eksportvekst og høyere importprisvekst i fremtiden enn ellers, sier Due-Andresen.

About the author

admin

Leave a Comment