– Det blir nok turbulent i fremtiden – E24

Den amerikanske sentralbanken strammer inn kontrollen for å dempe inflasjonen. Men Norges Bank vil opprettholde en normal renteøkning neste uke, mener sjefanalytikeren.

Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea.
Publisert:

Saken er under oppdatering.

– Det blir nok turbulent i fremtiden, sier investeringssjef Leif-Rune Rein i Nordea Liv til E24.

De amerikanske aksjemarkedene steg kraftig samme dag som Federal Reserve hevet renten til det høyeste siden 1994 i et forsøk på å slå inflasjonen til det høyeste nivået på 40 år.

Oppgangen kom etter at amerikanske aksjemarkeder falt kraftig, et fall som blant annet forklares med høy inflasjon og kraftig stigende renter.

Torsdag faller imidlertid Wall Streets hovedindekser. Slik ser det ut etter en knapp times handel:

  • S&P 500 er ned 2,70 prosent
  • Nasdaq faller 3,03 prosent
  • Dow Jones er ned 2,25 prosent

Hos Nordeas meglerskranke viste skjermer oppgang da Oslo Børs åpnet for handel, men siden har også hovedindeksen (OSEBX) hatt et fall på over to prosent ved åpning i USA.

Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea.

– Jeg tror vi fortsatt bør forvente store svingninger, sier sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen.

Han tror rentene vil fortsette å stige, både i USA og her hjemme.

– Det er i hvert fall ikke rart at det fortsetter å skape noe ubehag i aksjemarkedet.

Rein tror også at markedene vil fortsette å være turbulente i fremtiden.

– Det blir tatt høyde for mye negativt hvis man ser dette på kort sikt. I går steg den, men vi må ikke glemme det som skjedde de foregående dagene, sier han, og viser til det kraftige børsfallet tidligere denne uken.

– Problemet med Fed er at markedet tror at det har havnet i mislighold, at det har gjort veldig lite for å stagge inflasjonen og er redd for å miste kontrollen.

Rein viser til oppfatningen blant markedsaktørene om at sentralbanken (Fed) brukte for lang tid på å heve renten etter at de ble kuttet til null under pandemien.

– Mindre prekært her enn i USA.

Onsdag steg Federal Reserve 0,75 prosentpoeng, en uvanlig sterk økning. I fremtiden er det også lagt opp til kraftige renteøkninger.

– Hadde du spurt markedet for ett år siden, hadde det vært helt utenkelig, sier Eek-Nielsen.

også lese

Fed setter opp renten med 0,75 prosentpoeng

Flere økonomer forventer at Norges Bank også hever renten ytterligere når sentralbanken holder rentemøte neste uke.

Eek-Nielsen tror sentralbanken vil opprettholde en normal renteøkning på 0,25 prosentpoeng, så styringsrenten settes opp til 1 prosent.

– Situasjonen i Norge, selv om den er litt lik, har vi også et stramt arbeidsmarked, så inflasjonen og lønnsveksten er lavere.

– Det er mindre prekært her enn i USA.

Eek-Nielsen sier at en viktig forskjell mellom Norge og USA er andelen som har flytende rente. Her hjemme har 94 prosent flytende rente, sier han.

– Når sentralbanken setter opp renten, handler den umiddelbart. Vi har bedre kontroll over kjøpekraften til husholdningene.

Han sier at Norges Bank dermed raskt kan justere dersom de finner at renten er satt for lavt.

– Men det betyr også at hvis man strammer til for raskt i Norge, kan man utløse en ganske sterk resesjon på et lavere rentenivå.

frykt for resesjon

Den amerikanske sentralbanken strammer til for å dempe oppgangen i økonomien, for å dempe inflasjonen. Den siste undersøkelsen viste en årlig prisøkning på 8,6 prosent, godt over inflasjonsmålet på to prosent.

også lese

Overraskende sterk inflasjon på 8,6 prosent i USA.

Et spørsmål er om sentralbanken vil heve renten så høyt at det vil gi en resesjon i økonomien. For øyeblikket er arbeidsledigheten nær rekordlav.

– Det er tre-fire eksempler historisk sett som klarer å gjøre denne myke landingen, sier Rein.

Han konstaterer at sentralbanken ser for seg en situasjon der resesjoner avverges, inflasjonen faller og arbeidsledigheten øker litt.

– Ikke glem at utgangspunktet er at det er høy temperatur. Det er for stor etterspørsel, det er for lite kapasitet, det er dobbelt så mange ledige stillinger som det er jobbsøkere.

Investeringssjef Leif-Rune Rein i Nordea. Bildet her ved en tidligere anledning.

Eek-Nielsen konstaterer at sentralbanken vil stramme inn nå for å slippe å bruke enda sterkere blekemiddel på et senere tidspunkt.

– Det man lærte på 1970-tallet var at hvis man ikke får kontroll, må man til slutt utløse en sterk resesjon med vilje.

– Det var det du gjorde da. Renten ble satt til 20 prosent. Arbeidsledigheten steg til 11 prosent. Deretter fikk han kontroll over lønnsveksten. Det skal unngås nå.

– Mer attraktiv pris

Analytikere forventer fortsatt amerikanske selskaper vil tjene mer i fremtidenmens bedriftsledere forvent en større økning.

Samtidig har børsene falt. På Nasdaq-teknologibørsen har verdiene gått ned nesten 30 prosent siden nyttår.

– At det nærmer seg en mild lavkonjunktur tror jeg ikke det blir så galt å si det. Det blir nok litt til overs hvis det virkelig blir lavkonjunktur, men det er ingen tvil om at aksjer og marked er klart mer attraktivt priset, sier Rein.

– Kanskje det var for dyrt i utgangspunktet. Denne gangen var det ingen boble i markedet, men vi fant selskaper som var utrolig vanskelige å telle.

Leave a Reply

Your email address will not be published.