Det er anslått at 40 milliarder er eliminert – E24

Penger strømmet inn i markedet i fjor, men i år har det vært en bråstopp. Hopp i renter, inflasjon og børsfall betyr at investorene holder tilbake, ifølge bankledere.

BEREGN MILLIARD: Investeringssjef Robert Næss i Nordea.
Publisert: Publisert:

– Vi så spesielt i 2020 at de mest luftige og høyere prisede aksjene steg mest. Så har det vært motsatt i år, sier investeringssjef Robert Næss i Nordea til E24.

Etter å ha kommet ut av pandemien har det globale aksjemarkedet gått inn i en dyp resesjon.

Stigende råvarepriser gjør at Oslo Børs fortsatt er i minus, men også her hjemme har såkalte vekstaksjer fått en knekk.

Mange er notert på Euronext Growth-markedet, som de siste årene har tiltrukket seg rekordantall oppstarter Y tusenvis av private investorer.

  • Næss anslår at avkastningen til 110 selskaper notert på Euronext Growth er under 22 prosent i snitt siden nyttår.
  • Verdifallet hos 110 selskaper utgjør rundt 40 milliarder kroner, regner det ut når børsen stenger mandag.
  • Til sammenligning er Oslo Børs opp rundt fire prosent i samme periode, mye på grunn av oppgang i oljeaksjer.

– Selskaper notert på lufta

Næss retter seg mot den store Nasdaq-teknologibørsen i USA, hvor mange vekstselskaper er børsnotert. Aksjemarkedet doblet seg fra bunnen under pandemien, før verdiene falt med mer enn en fjerdedel.

– Luftige greier i finansmarkedet, som normalt er drevet av optimisme, har vi sett mye mindre av. Jeg tror det også har skjedd med Euronext Growth.

– Euronext Growth har et stort antall børsnoterte selskaper. Når markedet er mindre optimistisk, er de mest berørt, sier han.

Fortsett å lese E24 +

Toppmegler på børsturbulens: – Mye av det som var nytt og vanskelig

Flere selskaper som driver med fornybar energi, inkludert sol, vind og hydrogen, er inkludert i Euronext Growth-markedet.

Prisbølgen har imidlertid tørket opp.

  • Så langt i første halvår har fem selskaper notert seg på Euronext Growth. De har samlet inn 1,2 milliarder kroner gjennom salg av aksjer til investorer.
  • I første halvår i fjor ble 39 nye selskaper børsnotert. Oppkjøpet av frisk kapital og salg av eierne til nye investorer beløp seg til totalt 25 milliarder kroner, viser E24-opptellingen.

Han mener at hurtiglistene har mistet verdi

En av årsakene til den høye noteringsaktiviteten på Euronext Growth var at prosessen gikk raskt, sier Peter Behncke, leder av DNBs investeringsbank.

– I markedet vi la bak oss var det veldig verdifullt. Nå har det ingen verdi. Det er ingenting som er tidskritisk på samme måte.

også lese

Eksperter på markedsturbulens: – Naturligvis er markedet volatilt

Han sier interessen for børsnoteringer har avtatt både internasjonalt og her hjemme.

– Det har sin naturlige sammenheng med at mange bedrifter har hatt en prisutvikling som gjør brukte produkter billigere enn nye, så mye at man spør seg hvorfor noen skal kjøpe en ny bedrift med usikkerheten om at noen kan eksperimentere.

Peter Behncke, leder av DNBs investeringsbank, trekker frem energi som en sektor der «investorer ser et interessant potensiale fremover».

Behncke påpeker også at likviditeten på Euronext Growth, det vil si hvor enkelt det er å kjøpe og selge aksjer, er lavere enn på hovednoteringen til Oslo Børs.

– De viktigste underliggende endringene er renter og inflasjon. Det gjør noe med den alternative investoravkastningen. Får omtilordning fra noen handlingstyper til andre. Fra vekst til verdi. Men det er også tomt for aksjer og renter.

– Påvirker etterspørselen etter den typen selskaper som villig noterer seg på Euronext Growth.

også lese

USA setter opp renten med 0,5 prosentpoeng

En kraftig økning i prisene på varer og tjenester, som har tvunget sentralbanker til å heve renten, bekymring for nedgangen i økonomien og Russlands invasjon av Ukraina har delvis fått skylden for uroen i markedene.

Behncke trekker frem «generell ubehag i verden».

– Så de som forvalter store fond vil ofte måtte ha mer penger på bok, for de tilfellene investorene ønsker å ta ut midler fra fondet. Da blir det mersalg for å ha en pute av likviditet.

– Han så bedre ut for noen år siden.

Internasjonalt har analytikere nå lavere forventninger til mange vekstaksjer, ifølge Næss.

– Har du en aksje som har høy pris og ting blir bedre og bedre, så går ikke kursen ned.

– Men hvis du har en aksje som er høyt verdsatt og du ser at det virkelig ikke går så bra, er det da ting kan bli svakt. Og for de fleste hos Euronext Growth så det bedre ut for noen år siden.

Lave renter og få investeringsalternativer er nå erstattet av stigende renter, konstaterer Næss.

– Når rentene går opp, er det inflasjon og du ser at det ikke bare er vekstaksjer som kan levere inntjeningsvekst – Equinor gjør det, de fleste gjør – da vil det ikke være en så sjelden faktor lenger .

Leave a Reply

Your email address will not be published.