Technology

Dette er de største utfordringene til SAS – E24

Written by admin

SAS står til å tape 100-130 millioner pr. dag i pilotens streik og kjemper for å redusere leasingkostnadene, ifølge rettsdokumenter. – Det blir mye forhandlinger mellom SAS og utleierne, sier en analytiker.

Her er SAS-fly av typen Airbus A321 og A320 Neo parkert på danske Kastrup.
Publisert:

SAS er i krise og ønsket tirsdag om konkursbeskyttelse i USA.

De juridiske dokumentene gir innsikt i hvor dyp krisen er og hvordan selskapet har det i forhandlinger om SAS Forward-redningsplanen.

SAS forventer å tape mellom 10 og 13 millioner dollar om dagen på grunn av pilotstreiken som brøt ut på mandag, avhengig av applikasjonen. Det tilsvarer mellom 100 millioner kroner og 131 millioner kroner.

Det betyr at SAS i verste fall står til å tape nesten 1 milliard kroner for hver uke med pilotstreik.

Dette vil bidra til å tømme kassen til selskapet. SAS har erklært har SEK 7,8 milliarder i kontanter, og at de jobber med å sikre ytterligere SEK 7 milliarder i finansiering for å komme videre.

SAS anslår at rundt halvparten av selskapets avganger vil bli kansellert under streiken.

også lese

SAS søker konkursbeskyttelse i USA

sliter med forhandlinger

Manglende fremgang i samtaler med fagforeninger og leasingselskaper var hovedårsakene til at SAS valgte å begjære seg konkursbeskyttelse nå.

«Uten innrømmelse av disse nøkkelaktørene, og i lys av usikkerheten og betydelige påkjenninger streiken påfører selskapet, konkluderte selskapet med at det ikke var i stand til å fullføre den nødvendige gjeld-til-aksjekonverteringen og tiltrekke seg ny kapital fra markedet. ” skriver han. SAS. .

«Derfor bestemte selskapet at det ville være forsvarlig å sende inn kapittel 11 nå», skriver SAS.

også lese

Mer enn 900 SAS-piloter streiker. Hundrevis av SAS-utganger vil sannsynligvis bli påvirket i løpet av de neste dagene.

Slåss med leasingselskaper

SAS mener fortsatt selskapet har gjort «betydelige fremskritt» med redningsplanen. Selskapet ønsker å konvertere totalt 20.000 millioner gjeld til aksjer og fremhever at både Norge, Sverige Y Danmark er villige til å bidra. SAS 10,5 milliarder kroner til Norden.

Men selskapet sliter med å redusere leieforpliktelsene.

«Selskapet har ikke fått innrømmelser fra utleierne angående de reforhandlede vilkårene», erkjenner SAS.

SAS sier flåten er på 100 fly, de fleste av dem leaset. Selskapet eier kun 20 av flyene selv. Mange leiekontrakter ligger betydelig over markedsrenten, skriver SAS i konkursbeskyttelsessøknaden. Selskapet har også flyleieavtaler som er overflødige med ruteplanene som SAS nå har.

I søknaden erklærer SAS følgende om sine økonomiske forpliktelser:

  • Selskapet betaler 33,5 millioner dollar i måneden for leieavtaler
  • SAS har totale leieforpliktelser på 1,53 milliarder dollar
  • Selskapet har en utestående flyfinansiering på 960 millioner dollar
  • SAS har signert kontrakter om å kjøpe 32 nye fly for totalt 1,8 milliarder dollar innen 2025
Direktør for aksjeanalyse Jacob Pedersen i danske Sydbank.

– Det største hinderet.

Aksjedirektør Jacob Pedersen i danske Sydbank har fulgt luftfartsindustrien i lang tid. Han trekker frem forhandlinger med leasingselskaper som spesielt krevende.

– Fra starten av så leasingselskapene ut til å være den største hindringen blant kreditorene, sier Pedersen til E24.

– Selv om SAS betaler over markedspris, er jeg ikke sikker på at leasingselskapene er villige eller i stand til å senke prisen til et nivå under dagens markedspriser. Og det er nok det SAS ønsker. Men det gir ikke mening for leasingselskapene om de kan lease flyene til en høyere markedspris enn det SAS ønsker å betale, sier han.

Han mener det er vanskelig å si om prosessen ender med at leasingselskapene tar over flyene og leier dem ut til andre selskaper.

– Det er en sjanse. Det ville halvert SAS. Det er definitivt ikke det SAS ønsker. Det blir mye forhandlinger mellom SAS og leasingselskapene for å finne ut av det, sier han.

– Kan SAS måtte gi fra seg alle disse flyene?

– Det er et umulig spørsmål å svare på. Alt avhenger av forhandlingene. Alt kan skje. Forhåpentligvis er det ikke slutt, men i verste fall, hvis SAS ikke kan bli enige med utleierne og trenger å redusere gjelden, kan det være en mulighet. Jeg vet ikke hvor mye de må betale for det: returner flyene til leasingselskapene, sier Pedersen.

I dialog med investorer

SAS har tro på at selskapet vil kunne skaffe seg kortsiktig finansiering for å fortsette under krisen. Selskapet melder om betydelig interesse for å skyte inn kapital.

Selskapet sier at det er i avanserte samtaler med potensielle långivere for å sikre brofinansiering (debitor i posisjon) slik at selskapet kan fortsette med restruktureringen og implementeringen av SAS Forward redningsplanen.

«Selskapet tror at det vil sikre seg bindende økonomiske forpliktelser de neste ukene», skriver SAS i søknaden.

også lese

SAS skylder store summer til norske Avinor og Widerøe

– En helt annen situasjon.

Jacob Pedersen i Sydbank forklarer at SAS er i en annen situasjon enn konkurrent Norwegian da de fullførte sin. restrukturering under koronakrisen.

– Da Norwegian gikk gjennom eksamen (en form for konkursbeskyttelse, red.anm.) for ett år siden, var det på et tidspunkt da alle flyene sto parkert. Så forhandlingene var relativt enkle, sier Pedersen.

– Nå er SAS i en helt annen situasjon. Alle roper etter fly. Samtidig prøver SAS å fortelle leasingselskapene at de ikke skal betale leasingkostnader på kontraktene de har inngått. Leasingselskaper kan like gjerne si at hvis du ikke vil betale, tar vi dem tilbake og leier dem ut til andre flyselskap, sier han.

Jeg er ikke enig med fagforeningene.

SAS analyserer også forhandlingene med fagforeningene om kostnadskutt i søknaden om konkursbeskyttelse.

– Selskapet har ikke klart å få til avtaler med arbeidsstyrken for å redusere lønnskostnadene, sier selskapet.

Selv om SAS ikke har klart å komme til enighet med ansatte og leasingselskaper, mener de likevel at en restrukturering under amerikansk konkursbeskyttelse kan bidra til å løse selskapets utfordringer.

SAS håper at prosessen kan redusere selskapets gjeldsforpliktelser, tilpasse flåten til situasjonen og sikre ny kapital som kan bidra til å gjøre selskapet konkurransedyktig.

Selskapet ønsker å kutte kostnadene med 7,5 milliarder svenske kroner. Av dette er 1,2 milliarder kroner knyttet til tariffavtaler med ansatte, og av dette er 800 millioner kroner knyttet til piloter.

– Det som ligger på bordet nå er etter mitt syn store kutt, men ikke så store som det SAS-ledelsen trenger. De har operert med et tall på 800 millioner. Etter det vi hører startet de på 450 millioner og kan være på vei til 600 eller 700 millioner, sier Pedersen.

Ifølge foreningen Parat SAS Norge Flygerforening har pilotene tilbys SAS kostnadskutt på 600 millioner i form av lønn og økt arbeidstid.

også lese

SAS advarer om ‘radikal transformasjon’: Kutt milliarder og skaffe penger

også lese

Sverige sier nei til å spytte nye penger på SAS

også lese

Dansker åpner for større eierskap i SAS

også lese

Regjeringen sier at man ikke skal skyte inn nye penger i SAS, men lar gjelden konverteres til aksjer

About the author

admin

Leave a Comment