DNB-sjef gir Vår Energi-salg en glattbakke: – Et tillitsbrudd

– Dette fremstår kun som en opportunistisk avvikling som oppstår bare fordi prisen har gått mye opp. Det viser mangel på integritet og det er nok, sier leder Eivind Veddeng i DNB Asset Management.

Torsdag morgen meldte de to største eierne av energiselskapet Vår Energi at de hadde gjennomført et aksjesalg i klassen 1 milliard dollar. Det ble solgt 125 millioner aksjer for en samlet sum på vel 5 milliarder kroner.

Salget kommer bare fire måneder etter at Vår Energi gikk på børs, hvor de to hovedeierne inngikk en såkalt «sperreavtale» med meglerhus inkludert DNB Markets og Sparebank 1 Markets.

En slik avtale vil normalt hindre Eni og Hitecvision i å selge ytterligere aksjer i en periode på seks måneder etter notering, med mindre det gis dispensasjon. Noe de også fikk.

Det får DNB Asset Management, den fjerde største eieren av Vår Energi, til å se rødt.

– Tilretteleggere har helt klart mulighet til å gi dispensasjoner, så jeg vet ikke om det er kontraktsbrudd. Men det er et tillitsbrudd, og jeg synes det viser manglende integritet overfor oss, sier han.

Kraftig børsnedgang

Salget av aksjene fikk umiddelbar effekt på Vår Energis aksjekurs da Oslo Børs åpnet torsdag morgen.

Selgere dumpet rundt 5 prosent av alle aksjer, noe som brakte aksjens frie flyt til rundt 16 prosent. Salget ble også gjort til en rabatt på over tolv prosent målt mot onsdagens sluttkurs.

Følgelig gikk Energi-aksjen vår rett ned på børsen torsdag og falt mer enn åtte prosent.

I noteringsprospektet fra da Vår Energi ble børsnotert ble det presisert at tilretteleggere, det vil si meglerforetak, kunne velge å gi selgere dispensasjon fra sperreavtalen etter eget skjønn.

Veddeng i DNB Asset Management erkjenner at det er naturlig med formuleringer om at tilretteleggere kan gi dispensasjon fra en slik ordning, men sier han knapt har sett noe lignende før.

Ifølge fondsforvalteren falt verdien på DNB Asset Managements eierandel i Vår Energi med rundt 100 millioner kroner som følge av torsdagens kursnedgang.

I forbindelse med salget ble det kjent at Eni og Hitecvision nå har signert nye blokkeringsavtaler med en varighet på tre måneder. Han stoler ikke på Veddeng.

– Det er artig at de får ny lås rett etter å ha «knekt» den originale. Det er ikke verdt papiret det er skrevet på, sier han.

Alfred Berg også kritisk

Leif Eriksrød hos Alfred Berg er heller ikke spesielt imponert over oppførselen til meglerforetakene. Kapitalforvalteren er den femte største eieren av Vår Energi etter DNB Asset Management.

– Vi har gitt klare tilbakemeldinger til meglerhusene, de vet hvor vi står, sier Eriksrød, som ikke ønsker å fordype seg i hvordan dialogen med meglerhusene har vært.

Han mener det skaper enorm volatilitet i aksjer med et slikt salg som egentlig burde vært forhindret av en lockup, og mener det er «sabotasje av våre interesser» ved å gi frafall av lockup-avtalen.

I likhet med Veddeng, mener Eriksrød den nye avtalen har liten verdi.

– Det gir egentlig ikke mening. Det har ingen verdi for oss, sier han.

DNB Markets har blitt forelagt kritikk i denne saken og har fått spørsmål om hva vurderingen var for å frita Eni og Hitecvision fra den opprinnelige blokkeringsavtalen.

I en tekstmelding skriver kommunikasjonsrådgiver Vidar Dalsbø i DNB:

– DNB Markets var en av tilretteleggerne for Vår Energis børsnotering og salg i går. Vi er i dialog med våre kunder angående transaksjonen og har ingen andre kommentarer på nåværende tidspunkt.”

Sparebank 1 Markets har ikke svart på DNs henvendelser, verken om blokkeringsavtalen eller kritikk fra ledere.

Torsdag unnlot DN å kontakte administrerende direktør i Hitecvision, og en av grunnleggerne av Vår Energi, Ole Ertvaag.

Ifølge børsens melding torsdag har den nye lock-up-avtalen «samme ordlyd» som avtalen på noteringstidspunktet og varer fra 13. juni.

ikke veldig overraskende

DN har vært i kontakt med Vår Energi, og investorkontakt Ida Marie Fjellheim sier selskapet så langt ikke har fått noen reaksjon fra Hitecvision og Enis medaksjonærer.

– Selv om lock-upen i utgangspunktet skulle vare ut august, og markedet derfor kunne forvente at de to store eierne holdt på aksjene inntil da, er det nok ikke så overraskende at dette salget skjedde.

Fjellheim understreker at spørsmål om salget bør rettes til de aktuelle aksjonærene.

– Eni har gjentatte ganger gjort det klart at selskapet blir majoritetseier i Vår Energi, men det bør ikke komme som noen overraskelse at det er en liten justering av eierandelen, legges det til.

Energi-aksjen vår handles torsdag ettermiddag til rundt 42,1 kroner, mot 40,2 kroner som var aksjekursen ved Eni og Hitecvision-salget. Onsdag stengte Vår Energis aksje på 45,87 kroner, noe som betyr at salget ble gjort med 12,4 prosent rabatt.

– Den eksepsjonelle utviklingen i aksjekursen har gitt oss muligheten til å plassere flere aksjer på markedet, noe som vil styrke likviditeten i aksjen, sa Enis finansdirektør Francesco Gattei i en pressemelding torsdag i formiddag.

Etter transaksjonen eier Eni rundt 63,1 prosent av Vår Energis aksjer, mens Hitecvision beholder rundt 20,7 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler sakene våre gjennom en lenke som leder direkte til sidene våre. Kopiering eller annen bruk av hele eller deler av innholdet kan kun gjøres med skriftlig tillatelse eller slik loven tillater det. For ytterligere vilkår se her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.