Technology

Finanstilsynet: Arctic Securities har brutt kapitalkravsregler i forhold til vindturbinselskapet Emergy

Written by admin

Arctic Securities har i flere år slitt med for mye av selskapets egenkapital bundet i det kriserammede vindturbinselskapet Emergy.

Finanstilsynet offentliggjorde fredag ​​morgen sin konklusjon etter undersøkelser fra Arctic Securities:

«Finanstilsynet konkluderer i rapporten med at selskapet har brutt kapitalkravsregler ved feil allokering av kundelån til handelsbeholdningen, ved feil allokering av kundeterminkontrakter i en unotert aksje til handelsbeholdningen og ved ikke å sikre forsvarlig verdsettelse av unoterte beholdninger i terminkontrakter. «, avslutter Finanstilsynet.

Finanstilsynet skriver at engasjementet i en av terminkontraktene lenge har vært høyere enn grensen for store engasjementer på 25 prosent av ansvarlig kapital. Eksponeringen mot lån og terminkontrakter har ifølge tilsynet vært maksimalt 52 prosent av selskapets ansvarlige kapital.

Arctic Securities har i flere år rullet futureskontrakter mellom 50 og 57 kroner per aksje på Emergy. Rapporten indikerer at aksjen priset til 30 kroner for første gang i fjerde kvartal 2021. Ved utgangen av 2021 ble aksjekursen redusert til 5 kroner, ifølge rapporten.

Du må gjøre opp kundekreditter.

Finanstilsynet har gitt meglerhuset en frist til 31. juli til å innhente alle tilsagn under 25 prosents kapitalgrense. De siste månedene har Arctic justert ned verdien på terminkontrakter, men meglerhuset har nå gitt en måned på å justere kundekreditter.

Kundelån kan ikke inkluderes i handelsporteføljen og må holdes under 25 prosent.

Tilsynet skriver samtidig at selskapet lenge har brutt reglene om forsvarlig verdsettelse av Emergy-aksjer.

Finanstilsynet iverksatte tilsyn som følge av flere artikler i DN om eksponeringen av meglerhuset i Emergy, det mislykkede vindturbinselskapet.

Verken Mads Syversen eller storaksjonær Trond Mohn har svart på DN-henvendelser.

– Takk for din henvendelse. Saken behandles av Mads Syversen, skriver styreleder Inge Hansen i Arctic Securities i en tekstmelding til DN.

“En annen forståelse av reglene”

Avtroppende Arctic-sjef Mads Syversen skriver i en pressemelding at meglerhuset mottok et brev fra Finanstilsynet 22. juni og at han mener «Finanstilsynet har en annen forståelse av arktisk kredittallokering og terminkontrakter til den kommersielle porteføljen enn den som selskapet har praktisert. “. .

– Vi har opptrådt konsekvent og transparent i vår allokering av engasjementer til handelsboken, og vi mener forståelsen av reglene som har vært brukt har vært forsvarlig. Gjennom våre regelmessige rapporter om kapitaldekning og store engasjementer har Finanstilsynet hvert kvartal lært Arctic sin langvarige praksis med å allokere engasjementer til handelsboken, sier Syversen og legger til:

– Vi tar til etterretning tolkningen av regelen som Finanstilsynet redegjør for i brevet, og vil i fremtiden forholde oss til den ved tildeling av forpliktelser som oppstår som følge av kommersiell virksomhet der Arctic er mellommann.

i pinsen DN omtalte det ferske årsregnskapet til Arctic Securities. Den viste økt omsetning og resultat før skatt på 412 millioner kroner i fjor, opp fra 333 millioner kroner i 2020. Den viste imidlertid også at Arctic har avskrevet sin investering i vindmølleselskapet Emergy, rammet av krisen, til kroner. 107 millioner.

I pressemeldingen kritiserer Syversen også mediedekningen av Arctic Securities eksponering hos vindturbinselskapet Emergy, som nylig skiftet navn til ERH.

– Vi konstaterer at Finanstilsynet ikke har funnet grunn til å ta stilling til anklagene og insinuasjonene i denne mediedekningen når de har undersøkt alle forhold som har vært diskutert grundig. Dette viser at mediedekningen var basert på feilaktige antakelser og spekulasjoner, sier Syversen.

“Alvorlige brudd”

– Selskapet har brutt kravet knyttet til kundeforpliktelser, som er en sentral bestemmelse i verdipapirhandelloven. Reglene legger begrensninger på størrelsen på verdipapirforetakenes eksponering mot enkeltkunder, sier Roy Halvorsen, seksjonsleder for verdipapirforetak i Finanstilsynet, og legger til:

– Vi mener at bruddene er alvorlige.

Halvorsen sier at revisjon kan reagere på mislighold på en rekke måter, men har funnet ut at dette er riktig.

– Kundekreditter må reduseres innen fristen.

Den fremhever at et investeringsselskap kan ha kundelån, men ikke i handelsporteføljen. Kundelån kan ikke allokeres til handelsboken og må derfor holdes under 25 prosent.

Gapet har pågått en stund. Hvorfor har ikke Finanstilsynet reagert tidligere?

Jeg forstår hva du spør om. Det er ikke alt vi oppdager med en gang. Vi kunne gjort noe med det tidligere hvis vi hadde funnet ut av det, sier Halvorsen.

Emergys mareritt

Emergy, tidligere kjent som NBT, var en av Arctic Securities sine første kunder da meglerhuset ble lansert for rundt 15 år siden. Kundeforholdet viste seg å være et mareritt for Arctic, som har slitt med å få investorer til å sette penger inn i vindturbinselskapet. I stedet endte Arctic selv opp med aksjer og obligasjoner i Emergy.

Men verdipapirforskriften setter grenser for hvor mye et meglerhus kan eie i et enkelt selskap: Grensen er 25 prosent av meglerhusets ansvarlige kapital. Arctic har slitt med å holde eksponeringen for Emergy under denne grensen. For å holde seg innenfor kravet har meglerhuset måttet ty til en rekke kreative løsninger:

Arctic opprettet en stiftelse som kjøpte Emergy-aksjer, meglerhuset solgte aksjer til tomme selskaper som aldri kompenserte ham, og flere av Arctics gullkunder har holdt aksjer i kortere perioder før de har solgt dem tilbake til Arctic.


Avtroppende Arctic-sjef Mads Syversen og investor Tore Aksel Voldberg på tenniskamp i Paris.

Avtroppende Arctic-sjef Mads Syversen og investor Tore Aksel Voldberg på tenniskamp i Paris. (Foto: Martin Divisek/EPA/NTB)

Blant dem som har holdt Emergy-aksjer i tide er Tore Aksel Voldberg, Arctics gullklient som var hos Arctic-sjef Mads Syversen i Paris for å se Casper Ruud spille tennis.

En måte å oppfylle 25 prosent kravet på er å skrive ned verdien på investeringen. Men dette reduserer den ansvarlige kapitalen til meglerhuset, som da risikerer å ikke ha tilstrekkelig kapitaldekning.

Bare i 2021-regnskapet satte Arctic verdien av investeringen i Emergy til over 100 millioner kroner. Disse regnskapene inkluderte også for første gang en detaljert diskusjon av terminfinansiering og arktisk eksponering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler sakene våre gjennom en lenke som leder direkte til sidene våre. Kopiering eller annen bruk av hele eller deler av innholdet kan kun gjøres med skriftlig tillatelse eller slik loven tillater det. For ytterligere vilkår se her.

About the author

admin

Leave a Comment