Technology

Fornybartrenden kjølner – nå er det olje som gjelder i oppkjøpsmarkedet

Written by admin

Aktiviteten innen fusjoner og oppkjøp påvirkes i liten grad av markedsuro, skriver advokatfirmaet Wiersholm i en fersk rapport om oppkjøpsmarkedet. Rapporten gjennomgår utviklingen innen fusjoner, oppkjøp og børsnoteringer så langt i år, basert på innspill fra advokater og tall fra analytikerfirmaet Mergermarket.

Teknologi- og energisektorene leder an i det nye transaksjonslandskapet, tett fulgt av havbruksmarkedet.

Partner Harald Hellebust i Wiersholm ser et skifte i markedet mot tradisjonelle sektorer.

– Energien har vært sterk i mange år. Fornybar energi har vært i vinden, men nå er det mer fokus på god gammel olje og gass. Oljealderen er ikke over, selv om vi kanskje trodde det for noen år siden, sier Hellebust.

Både olje og bærekraft

Alle de store advokatfirmaene Aker Brygge og Vika i Oslo har erfaring fra oppkjøpsmarkedet. Partner Ylva B. Gjesdahl Petersen i Thommesen advokatfirma ser også tydelig en økende interesse for olje- og gassfusjoner og oppkjøp, men tror grønne investeringer vil være like attraktive.

– Det er ingen tvil om at olje- og oljetjenester har tatt seg opp igjen etter de geopolitiske hendelsene i vår. Samtidig er det feil å si at det ikke er interesse for grønne investeringer. Men olje er tilbake i spillet, sier Petersen.

Petersen mener det er en milepæl for EU nylig foreslått at visse aktiviteter knyttet til gass og atomenergi bør inkluderes i «taksonomien», det vil si klassifiseringen av bærekraftig virksomhet. Taksonomien inkluderer informasjonskrav, ikke miljøkrav. EU erkjenner at bedrifter over tid vil finne det lettere å skaffe kapital, jo mer bærekraftige de er.


Ylva B. Gjesdahl Petersen ved Thommessen Advokatfirma.

Ylva B. Gjesdahl Petersen ved Thommessen Advokatfirma. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Målt i antall oppkjøp er teknologi vinneren, mens landbruk og energi er de største målene i samlet verdi i transaksjoner. Spesialiserte oppkjøpsfond (private equity) er en mer relevant kjøper når aksjekursene er mindre relevante.

– Vi ser økt interesse for selskaper med god inntjening og realistisk inntjeningspotensial, samtidig som investorer har sett etter å gå bort fra tidlige vekstselskaper på aksjemarkedet. Innenfor private equity ser vi stor vilje til å gå inn i teknologiselskaper, sier Petersen.

Den viser blant annet til oppkjøpene av Mercell, Ørn Software og Ecoonline i juni.

Hellebust i Wiersholm påpeker at Norge har mange sterke teknologiselskaper.

– Det er en styrke for Norge at vi er attraktive. Over tid har problemet vært mangel på kvalitetsbedrifter å kjøpe fra, og definisjonen på hva en kvalitetsbedrift er er nok enda snevrere enn før. Det har vært mye kapital der ute, men man vet ikke hvor man skal legge det, sier han.

Under rekordår 2021

Han fortsetter:

– Markedet er fortsatt preget av usikkerhet på grunn av inflasjon og krigen i Ukraina. På lengre sikt er oppkjøpsmarkedet fortsatt ganske bra, selv om det er svakere enn i 2021. Det er færre oppkjøp og prosessene tar lengre tid. Det er et betydelig trekk fra rekordåret 2021, men markedet er fortsatt ganske sterkt hvis man ser over tid, sier Hellebust.

Etter historisk lave renter og ekspansiv pengepolitikk under pandemien, fulgte Ukraina-krigen, økende inflasjon og raske renteøkninger. Dette har ført til store svingninger og usikkerhet i verdens aksjemarkeder. DN har tidligere skrevet at nasjonale og internasjonale økonomiske innstramninger også ser ut til å påvirke privatmarkedet og tilgangen til risikovillig kapital.

– Det er mye krisestemning, men det er sterke underliggende drivere for oppkjøp.. Det er strategiske investorer som er villige til å analysere den kortsiktige markedssituasjonen og det er mye kapital i oppkjøpsfondene, sier Hellebust.

Han mener det ikke er grunn til å tro at fallet blir verre enn første halvår, snarere tvert imot.

– Når vi gjør «due diligence» (omfattende selskapsgjennomgang, red.anm.) på oppkjøp, ser vi at det kan være negativt med langsiktige kundeavtaler og faste priser, fordi frykten er at inflasjonen skal gjøre dem mindre attraktive. Tidligere var det akkurat motsatt: korte kontakter ble ofte ansett som en risiko. Kjøpernes fokus har endret seg på grunn av frykt for inflasjon, sier Hellebust.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler sakene våre gjennom en lenke som fører direkte til sidene våre. Kopiering eller annen bruk av hele eller deler av innholdet kan kun gjøres med skriftlig tillatelse eller slik loven tillater det. For ytterligere vilkår se her.

About the author

admin

Leave a Comment