Technology

Gir 1,1 milliard til hydrogenproduksjon – NRK Trøndelag

Written by admin

Gjennom det statlige selskapet Enova gir staten 669 millioner kroner til fem hydrogenproduksjonsanlegg langs norskekysten. I tillegg skal det gis 451,3 millioner kroner til sju skip som skal bruke hydrogen og ammoniakk som drivstoff.

Lykkes vi her, vil Norge styrke sin posisjon som en pådriver for utslippsfrie løsninger innen shipping, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova

Enova-direktør Nils Kristian Nakstad tror Norge vil være en pådriver for utslippsfrie løsninger i skipsfarten.

Foto: Hedvig Bjørgum

Viktig for å nå klimamålene

Enova er et statlig selskap som skal jobbe for å redusere klimautslippene i sektoren uten kvoter og utvikling av nye klimateknologier. De mener nå at hydrogenproduksjon vil være viktig for å nå Norges klimamål.

Hydrogen er en stor mulighet for Norge, og Enovas bevilgninger åpner for ytterligere nødvendig teknologisk utvikling, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Barth Eide mener Norge som energi- og sjøfartsnasjon har fordeler forutsetninger for å gå foran i teknologiutviklingen for den grønne omstillingen.

Hydrogen og grønn maritim næring er to av de sju satsingsområdene i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag. Enovas støtte på mer enn én milliard kroner til fem hydrogenknutepunkter og syv hydrogendrevne skip støtter dette grønne industriløftet, sier Espen Barth Eide.

Espen Barth Eide

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener hydrogen vil være viktig for å nå Norges klimamål i fremtiden.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy/NRK

Fem produksjonsanlegg

De fem hydrogenproduksjonsanleggene skal bygges i Glomfjord i Meløy kommune, Rørvik i Nærøysund kommune, Hitra, Florø og Kristiansand.

– Av Det skal etablere en infrastruktur som tillater større teknologisk utvikling i næringen. Sentrene vil også kunne levere drivstoff til de hydrogendrevne fartøyene som Enova har støttet, sier Nils Kristian Nakstad ved Enova.

Selskapet Trønderenergi skal investere flere hundre millioner kroner i Hitra.

– Sammen med Statkraft satser vi på hydrogenproduksjon på Hitra. Skal vi redusere utslippene, må også maritim sektor gå over til et mer miljøvennlig drivstoff. Vi mener hydrogen er det beste alternativet nå, sier konserndirektør Ståle Gjersvold i Trønderenergi.

Kråkøya i Nærøysund

Her på Kråkøya ved Rørvik i Trøndelag skal Nord-Trøndelag E-verk bygge et hydrogenproduksjonsanlegg.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Sju fartøy får støtte

De syv skipene som får til sammen 451,3 millioner i støtte er to tankskip og to bilskip fra Færder Tankers Norge. I tillegg til to containerskip fra Ocean Infinity og et bulkskip fra Thor Dahl Bulk.

Disse skipene er blant de første i verden som bruker hydrogen til fremdrift. Navene som nå støttes av Enova vil sørge for at drivstoffet er tilgjengelig for dem. Totalt vil sentrene ha kapasitet til å levere hydrogen til mellom 35 og 40 skip, sier Nakstad.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er fornøyd med satsingen på hydrogen og ammoniakk som presenteres i dag.

Regjeringen har betydelige ambisjoner knyttet til utvikling av hydrogen. Vi ønsker å bidra til å bygge en sammenhengende verdikjede for hydrogen produsert med lave eller nullutslipp. Vi har forsterket arbeidet med hydrogen fra dag én. Det er gledelig at det er et stort antall hydrogenprosjekter langs hele verdikjeden under utvikling i hele Norge. Det grønne industriløftet til regjeringen vil bidra ytterligere til utviklingen av hydrogen i Norge, mener Aasland.

I I desember i fjor delte Enova også ut over én milliard kroner til tre hydrogenprosjekter. Disse prosjektene bidrar også til utvikling og demonstrasjon av teknologi i produksjon og bruk av hydrogen.

Nå er det viktig at alle parter lærer av den teknologiske utviklingen i disse prosjektene. Nå vil Enova følge nøye med på utviklingen av teknologien og markedet fremover, sier Nils Kristian Nakstad i Enova.

About the author

admin

Leave a Comment