Technology

Han mistet jobben og kunne ikke betale boliglånet. Da krevde banken full refusjon: 3,6 millioner kroner

Written by admin

Følg Vi.no videre Facebook Y Instagramog motta nyhetsbrev Registrer her.

Elektrisitet er dyrt, drivstoff er dyrt, og boliglånsrentene går opp. Mange er pessimistiske og bekymret for privatøkonomien, med 1 av 2 som tror den økonomiske situasjonen vil bli enda verre, iht. Norsk kronebarometer.

Men hva gjør du egentlig hvis du mister jobben, blir ufør, eller livssituasjonen din endrer seg slik at du ikke har råd til boliglånet du tok opp da økonomien så bra ut?

Finanstilsynets 2021-undersøkelse viser at norske husholdninger har høy og voksende gjeld og at mange kan være sårbare ved for eksempel inntektstap.

Her kan du lese hva du bør gjøre når livet endrer seg og du ikke lenger kan betale lånet ditt som før. (lenke)

Noe av det viktigste du må gjøre er å kontakte banken din, og du bør gjøre det så fort som mulig.

Det gjorde også «Martin», lånekunden vi skal snakke om i denne saken. Og selv om banken i denne saken først kjempet hardt, vant klienten til slutt, og slapp å punge ut med 3,6 millioner kroner.

mistet jobben

Martin ble økonomisk uføre ​​da han mistet jobben. I tillegg til boliglånet hadde han også mange usikrede lån. Lån uten sikkerhet er forbrukslån eller kredittgjeld som det ikke kreves sikkerhet for, for eksempel boliglån.

Han tok kontakt med banken og fortalte om problemene, samtidig som han sa at han ville prøve å selge huset.

Banken sendte på sin side betalingspåminnelser på ulike avdrag og la etter hvert opp til fem ubetalte avdrag og mange purringer og inkassovarsel. Banken anså til slutt lånet som «betydelig på etterskudd» og krevde mannens fulle boliglån, som utgjorde 3,6 millioner kroner.

At mannen senere gikk ut i felten og betalte det han hadde mulighet til, hjalp ikke: Banken mente at hele lånet var utløpt.

Samtidig viser det seg at det er flere utleggsforretninger på eiendommen. Du kan få en utleggsforretning mot deg hvis du skylder penger og de ber namsmannen om tvangsinndrivelse.

– Det er ikke min feil

Saken har vært til behandling hos Finansklagenemnda, som behandler klager mot banker, forsikringsselskaper, inkassoselskaper og andre finansselskaper.

Der er Martin uenig i bankens vurdering om at lånet var vesentlig forfalt. Han mener at banken ikke var i sin rett til å si opp låneavtalen og kreve tilbakebetaling av hele lånet, og opplyser at inkassokostnadene bør fjernes.

– Klagerne anser at han ikke er skyld i det som skjedde fordi arbeidsgiver sluttet å motta syke- og dagpenger i tre måneder. Da disse ble gjenopptatt, betalte klageren tilbake det han kunne av lånet, skriver finansklagenemnda i sakspapirene.

Banken er uenig og mener at den hadde all rett til å si opp lånet.

To manglende avdrag er ikke “materiell mislighold”

Finansklagenemnda gir full støtte til Martin i saken. De skriver i vedtaket at spørsmålet om «betydelig mislighold» vil avhenge av misligholdets varighet, antall misligholdte vilkår, omfanget av misligholdet i absolutt kronebeløp og i forhold til gjeldens størrelse og tidligere. misligholde.

Finansklagenemnda mener at det som er bevist i denne saken er at det er to mislighold, som ikke er nok til å snakke om et «vesentlig mislighold»:

– I utgangspunktet er ikke to ubetalte terminer nok til at det skal være et vesentlig mislighold. Selv om banken gir opplysninger om mange tidligere inkassopåminnelser og varsler, finner retten at vilkåret for tidlig forfall ikke var oppfylt.

Retten mener at banken også har gjort en del formelle feil i forhold til varslene den har sendt.

– Rettens konklusjon etter dette er at banken ikke har rett til å kreve full betaling av restgjelden, konkluderer de og bekrefter dermed Martin.

About the author

admin

Leave a Comment