– Hvis de må ta økonomien inn i en resesjon, så gjør de det – E24

Markedet priser inn en trippel renteøkning i forkant av Feds rentebeslutning onsdag. Risikoen for resesjon i USA neste år har økt, sier sjeføkonomen i Handelsbanken.

RENTESOPP: USAs sentralbanksjef Jerome Powell på pressekonferansen etter at sentralbanken hevet renten med 0,5 prosentpoeng i mai.
Publisert:

– Vi har en så spesiell kontekst at Fed må ta kraftige grep. Sånn er det når man ligger bak, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, til E24.

Vi får svaret onsdag kveld på hvor mye den sentrale amerikanske pengestyringsrenten vil stige denne runden, når sentralbanken i Federal Reserve offentliggjør sin rentebeslutning.

I mai gjorde Fed det største rentehoppet på 22 år, da styringsrenten steg 0,5 prosentpoeng til 0,75 prosent. Fed-sjef Jerome Powell sa den gang at inflasjonen var for høy. Inflasjonen har ikke roet seg de siste seks ukene.

– Risikoen for resesjon har økt, sier Hov.

Økonomer forventer lavkonjunktur neste år

Gjennom våren har guvernør Powell snakket om Feds politiske mål er å oppnå den såkalte “myke landingen”. Økende renter vil med andre ord bremse prisveksten gjennom taket, samtidig som det legger til rette for økonomisk vekst og et sterkt arbeidsmarked.

Ekspertene ser ikke ut til å tro det kan.

Den amerikanske økonomien vil gå inn i en resesjon i løpet av det neste året, tror nesten 70 prosent av økonomene i en undersøkelse av økonomiske tider. De er ganske delt mellom å tro at resesjonen vil starte i første halvdel av året og andre halvdel av 2023, med noen flere inn i resesjonen som starter tidligere.

Resesjon betyr helt klart resesjon for en økonomi i noen tid. Den tekniske definisjonen er to kvartaler på rad med økonomisk resesjon.

– Det som bekymrer Fed mest er inflasjonen. Hvis de må presse økonomien inn i en resesjon, så gjør de det, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Målet nå er nettopp å dempe vekst og etterspørsel for å kontrollere den galopperende prisveksten, sier sjeføkonomen. Så sentralbanken kan være villig til å utløse en resesjon, hvis det er det som skal til, ifølge Hov.

Skal man tro Fed-formann Christopher Wallers uttalelser før dette rentemøtet, har sentralbanken imidlertid ikke gitt opp håpet om å avverge den økonomiske nedgangen, konstaterer Hov.

– Hvordan økonomien tar avhenger selvfølgelig av mange faktorer, inkludert hvordan krigen i Ukraina og covid-19 utspiller seg. Ut fra denne diskusjonen er jeg fortsatt optimistisk på at det sterke arbeidsmarkedet kan håndtere høyere renter uten vesentlig økning i arbeidsledigheten, sa Waller i slutten av mai, iht. CNBC.

også lese

Hastemøte i Den europeiske sentralbanken

Inflasjonen roet seg ikke

I år har den amerikanske sentralbanken gjort det klart at dens viktigste oppgave er å redusere inflasjonen. Inflasjonen i USA har vært på sitt høyeste nivå siden begynnelsen av 1980-tallet de siste månedene.

Inflasjonen kom i mai på sjokkerende høye 8,6 prosent. Det var høyere enn inflasjonen på 8,3 prosent i april og 8,5 prosent i mars.

Drivstoff og mat er blant de tingene som har blitt dyrere for vanlige amerikanere, selv i kjølvannet av koronapandemien og krigen i Ukraina. Aksjemarkedene har også vært urolige som følge av bekymring for inflasjon og høyere renter i fremtiden.

Som mange andre sentralbanker har Federal Reserve et mål om å holde inflasjonen stabil på rundt to prosent.

også lese

Overraskende sterk inflasjon på 8,6 prosent i USA.

– Fed er klart bak skjema og må ta grep for å opprettholde troverdigheten. De var for sent ute med å sette renten i utgangspunktet og undervurderte inflasjonspresset grovt, sier Hov.

Hva sentralbanken og medlemmene i utvalget som fastsetter renten mener om utviklingen av renten i fremtiden er like interessant som selve beslutningen om renten, og noe markedet vil følge nøye med, sier Hov.

Markedet forventer å tredoble renteøkningene

Inntil nylig var den generelle forventningen at sentralbanken ville ta en ny dobbel renteøkning på dette rentemøtet, altså en økning på 0,5 prosentpoeng.

Markedets forventninger til det som kommer har imidlertid endret seg raskt tidligere denne uken. Nå priser markedet inn en trippel økning i rentendet vil si en økning på 0,75 prosentpoeng, med nesten hundre prosent sannsynlighet.

Prisen indikerer også at markedet foreløpig tror mer på en trippel økning i renten også i neste møte.

Historisk sett har det vanligste vært å øke renten med 0,25 prosentpoeng av gangen, og derfor kalles en økning større enn dette dobbel og trippel.

– Det har vært en betydelig oppgang i markedet, etter forrige ukes inflasjonstall, sa sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank. til E24 på tirsdag.

Flere økonomer har også pekt på en artikkel i Wall Street Journal at Fed anser en trippel renteøkning som kilden til markedsbevegelser.

også lese

Markedet forventer en trippel renteoppgang etter «lekkasje»

Sjeføkonom Hov i Handelsbanken tror også renten mest sannsynlig vil tredobles i dag, etter inflasjonstall og det han kaller «lekkasje» fra sentralbanken.

Selv etter dagens renteøkning vil styringsrenten i USA holde seg under det banken selv anser som et nøytralt rentenivå på i underkant av 2,5 prosent, understreker Hov. Teoretisk sett skal dette nivået være stabiliserende, men ikke nødvendigvis dempende.

– Renten bør opp raskt til et strammere nivå. Styringsrenten er fortsatt veldig lav, og med den situasjonen vi har nå bør de ha en rente som er godt over normalen, sier Hov.

også lese

ECB kunngjør den første rentehevingen på 11 år i juli

Leave a Reply

Your email address will not be published.