Technology

– I Europa vet vi at det ikke går bra – E24

Written by admin

For makroøkonomer er det store fokuset for neste uke de amerikanske arbeidsmarkedstallene.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.
Publisert: Publisert:

– Den største begivenheten neste uke er USAs arbeidsledighet og sysselsettingstall, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

Fredag ​​neste uke kommer arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske statistiske myndigheter.

Rapporten omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall. Analytikernes konsensus peker på forhånd mot en uendret arbeidsledighet på 3,6 prosent.

– Resesjonen er det store temaet, om det allerede er lavkonjunktur eller om det kan være på vei. Derfor følges arbeidsmarkedstallene nøye, sier Haugland.

Fokuser på USA

Neste uke vil Institute for Supply Management (ISM) presentere aktivitetstall for amerikansk økonomi, både i industrien og i tjenestesektoren.

Haugland mener det blir viktig å følge med på ISM-tallene.

– ISM-indeksen ventes å gå litt ned, ikke til et nivå som tilsier nedgang i aktiviteten, men til et nivå som indikerer moderat vekst i industriproduksjonen, sier Haugland.

Tidligere denne uken ble det kjent at USAs bruttonasjonalprodukt (BNP) falt i andre kvartal, slik det også gjorde i det første. To kvartaler på rad med negativ BNP-vekst er vanligvis et tegn på resesjon.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, sier han ikke er tilhenger av BNP som et mål på økonomisk helse.

– Det er mye viktigere å kontrollere blant annet sysselsettingstall og arbeidsledighetskrav, som gir et bedre bilde av utviklingen i økonomien. Det er mer håndgripelig, sier han.

Haugland sier også at ISM-tallene og arbeidsmarkedstallene gir et bedre bilde av situasjonen i landet.

– Økonomien har moderert seg, men jeg tror vi ikke har en situasjon så svak at vi kan kalle det en resesjon.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

Forvent svake europeiske tall

Mange land i Europa presenterer PMI (Purchasing Managers’ Index) tall neste uke. PMI indikerer hvor stor andel av innkjøpssjefene i ulike selskaper som rapporterer økt eller redusert aktivitet for selskapet deres den kommende måneden.

Olsen har ikke store forhåpninger.

– I Europa vet vi at det ikke går bra. Europa er en importør av energi, så land her er mer påvirket av høye olje- og gasspriser. USA på sin side er selvforsynt med gass og har ikke den gasskrisen som Europa har, sier han.

– Lønnsveksten har heller ikke økt like mye i Europa, så økende levekostnader rammer europeere mye hardere enn amerikanere. I Norge er vi enda tregere på grunn av fagforeninger og forhandlinger med ujevne mellomrom. I USA skjer lønnsdannelsen mye mer lokalt i bedrifter.

også lese

Amerika er i en lavkonjunktur

Boligpriser i Norge

I Norge rettes øynene mot boligpristall for juli onsdag.

DNB forventer at boligprisene vil stige 0,2 prosent i juli.

– Det skulle i så fall tyde på at den svært sunne boligprisveksten som vi har sett gjennom første halvår begynner å avta. Det er kanskje naturlig med tanke på renteoppgangen som har funnet sted, sier Haugland.

Så langt i år er boligprisene opp 8,8 prosent. Med en jevn oppgang i renten, mener Olsen at det er på tide at prisveksten blir flatere fremover.

– Boligmarkedet bør begynne å stabilisere seg snart i takt med at rentene stiger. Det bør etter hvert begynne å bite seg fast i eiendomsmarkedet. Men fortsetter det å tordne oppover, gir det Norges Bank mer ammunisjon, sier Olsen.

– Vi forventer at prisveksten stabiliserer seg og blir negativ i løpet av andre halvår. Det blir spennende å se hvordan trenden er nå.

også lese

Meglertopper: Legger ikke mye vekt på julifall

rentemøte i Storbritannia

Det er rentemøte i Bank of England torsdag. DNB forventer at sentralbanken hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, fra 1,25 prosent til 1,75 prosent.

– De føyer seg inn i rekken av sentralbanker som er på rask opptur når det kommer til nivået på rentene. Den rådende tonen blant alle vestlige sentralbanker er at renten settes opp høyt og ofte, sier Haugland.

Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom mener det blir viktig å følge med på rentemøtet.

– Bank of England er kanskje i det største dilemmaet, gitt utviklingen i økonomien kontra inflasjonen, så det blir viktig å se hvordan de gjør den balansen. Det er vanskelig å være sentralbank nå, å måtte heve renten for å få ned inflasjonen, vel vitende om at det rammer folk som allerede sliter med å betale regningene sine, sier han.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom

også lese

Sjefen i DNB om renteøkningen: – Noen må kanskje justere forbruket

About the author

admin

Leave a Comment