Kritisk mangel på veterinærer – vaktordningene kollaser – NRK Innlandet – Lokale nyheter, TV og radio

– Det er prekært. Flere vaktdistrikter står i rate for å kollapse. Da får ikke bøndene hjelp til dyra sine. Myndighetene må ta grep, sier Christian Tengs.

Han er organisasjons- og forhandlingssjef i Den Norske Veterinærforening.

De kartla situasjonen i fjor sommer. da hadde 15 prosent av vaktdistriktene i Norge bare tre veterinærer å fordele alle vaktene på, mens fem prosent bare hadde to veterinærer.

Det er svært sårbart og forfall eller sykdom vil føre til at ordningen kollasper.

Siden den gang har det blitt verre slik vi har sett i flere distrikter som blant annet i Tolga/Os og Osterøy, sier Tengs.

Og problemene kan vokse seg større. Under pandemien har det vært et fall i antallet nyutdannede veterinærer fra 185 i toppåret 2019 til 155 i 2021.

Kalvene kunne dødd

Natt til fredag ​​hjalp veterinær Suniva Dalseg til med en vanskelig tvillingfødsel på Tolga. Uten henne hadde det ganske sikkert gått galt.

– Kalven var feilstilt og da må vi ha ekspertise, sier gårdbruker Ann Kristin Ryen.

Gårdbruker Ann-Kristin Dæhli Ryen på Tolga med kalven Suniva.

GIKK BRA: Det gikk bra med denne kalven til Ann Kristin Ryen.

Photo: Geir Olav Slåen/NRK

– Det er en typisk lykkelig historie fra en vakt, sier veterinær Suniva Dalseg.

Nå er den jan kalven oppkalt etter henne.

Veterinæren synes det er vondt at de ikke klarer å fylle vaktplanen hele døgnet. Akkurat nå er det lamming, mye nattarbeid og mye som skjer akutt.

– Det gir ikke meg noen Dios nattesøvn i det hele tatt, sier veterinæren.

Gårdbruker Ann Kristin Ryen er ikke i tvil om hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde fått hjelp denne natta.

– Den friske, fine kalven der hadde dødd.

helmet and vaktlista

Men i sommer kan det skje flere ganger at det ikke er noen veterinær på vakt etter kontortid og om natta i Tolga og Os.

Kommunene har gitt husdyreierne i distriktet beskjed om at det ikke har lykkes å fylle alle vaktene i sommer.

– Nå har det toppet seg og vi har utfordringer med å få tak i noen som kan ta vaktene, sier kommunedirektør i Tolga, Siv Sjøvold.

Kommunedirektør på Tolga, Siv Sjøvold.

FORSØKT MYE: Kommunedirektør Siv Sjøvold i Tolga har både prøvd nye modeller og lagt mer penger i potten uten at det har hjulpet.

Photo: Geir Olav Slåen/NRK

Det siste halvåret har de hatt både sjukemeldinger, permisjoner og noen som har sluttet. Kommunen har forsøkt ulike modeller og lagt mer penger i potten, men det har ikke hjulpet.

– Vi kan i verste fall risikere at dyr dør p bås, fordi de ikke får hjelp av veterinær, sier Marit Gilleberg, som er kommunedirektør i Os.

Konkurrerer med smådyra

In årsak til at mangelen på veterinærer kan være at veldig mange skaffet seg kjæledyr under pandemien.

Det har økt behovet for smådyrpraktikere, og konkurransen om de tilgjengelige veterinærene har blitt større.

Dermed kan det bli vanskeligere å rekruttere veterinærer til stordyrpraksis og kommunene må gjøre seg mer attraktive, sier Veterinærforeningen.

Føler på ansvaret

Både Tolga og Os er landbrukskommuner som er avhengig av å ha en veterinærvakt som fungerer.

Men nå har de akkurat vært uten vakt i et døgn. Og flere døgn kan det altså bli.

– Hovedutfordringen er at de er for få, og de har en tøff vaktbelastning, sier kommunedirektør Sjøvold.

Så lenge det er for lite folk, jobber de som er tilgjengelig enda mer.

Veterinær Suniva Dalseg sier det føles som et tungt personlig ansvar å fylle vaktplanene. De tar ofte på seg mer enn de egentlig ønsker.

Veterinær Suniva Dalseg på Tolga.

PERSONLIG ANSVAR: Veterinær Suniva Dalseg føler det som et personlig ansvar å fylle vaktplanen.

Photo: Geir Olav Slåen/NRK

– Veterinærene strekker seg langt og er veldig samvittighetsfulle, så vi må også slå ring rundt dem, sier Sjøvold.

Går ut over dyrevelferd og matsikkerhet

Veterinærforeningen ber om at det bevilges mer penger til vaktordningen over statsbudsjettet både i år og neste år, for å sikre veterinærtjenester døgnet rundt i hele landet.

Ifølge Landbruksdirektoratet gjensto i 2021 søknader for more than SEK 26 million som ikke var dekket av staten.

Staten kan ikke fortsette å underfinansiere ordningene slik at dyr står i fare for å lide, og beredskap mot smittsomme sykdommer ikke er på plass, sier Christian Tengs.

Christian Tengs, Den Norske Veterinærforening.

MER PENGER: Christian Tengs som er organisasjons- og forhandlingssjef i Den Norske Veterinærforening mener det må bevilges mer penger over statsbudsjettet.

Veterinærforeningen mener også det må utdannes flere veterinærer i Norge og etableres traineeordninger og regionale vikarordninger.

Jobber med saken

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, sier de er klar over problemet og at dette er noe de er svært opptatt av.

Hurdalsplattformen slår fast at veterinærtjenesten skal styrkes i hele landet slik at alle dyr har tilgang til kvalifisert behandling. Vi arbeider nå med å finne ut hvordan vi skal håndtere problemstillingene knyttet til veterinærtjenesten, sier Westberg.

Hva de vil gjøre, og når, må de komme tilbake til, sier hun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.