Malaise sprer seg til Oslo Børs: Hovedindeksen faller nærmere to prosent ved åpning

Oslo Børs hovedindeks falt 1,75 prosent ved åpningen torsdag. Fallet kommer på bakgrunn av stor uro i internasjonale finansmarkeder, med aksjemarkedene på Wall Street og i Asia som faller kraftig frem til i dag.

I USA satte hovedbørsene sine spor verste nedgangen siden juni 2020, der den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt nesten fem prosent onsdag kveld. Nedgangen var størst for amerikanske forhandlere Walmart og Target.

– Årsaken er at de melder om tegn på lavere etterspørsel og at energi- og lønnskostnader ikke lenger kan veltes over på kundene gjennom høyere utsalgspriser, sier sjefstrateg Christian Lie i Formue.

Ifølge Lie er det nå en utbredt frykt i markedene for en nedgang i USA og verdensøkonomien, som vil påvirke deler av Oslo Børs negativt.

– Medvinden for olje, sjømat og shipping kan bli lavere dersom investorene begynner å frykte en resesjon. Det er fortsatt interessant å se hvordan energiprisene fortsetter å stige til tross for nedgangen i Kina, sier han.

Brent-olje handles denne torsdag morgen til 110,5 dollar fatet, mens gassprisene i Europa handles rundt 95 euro per megawattime. Lie mener de høye prisene understreker at det er betydelige ubalanser mellom tilbud og etterspørsel i energimarkedene.

– Høye energipriser kan gi støtte til norske energiselskaper, men samtidig representere en utfordring for verdensøkonomien i forhold til å kontrollere inflasjonen. Uansett vil Oslo Børs bli påvirket av den generelle risikoappetitten blant investorene, som nå er under hardt press, sier han.

En resesjon er en situasjon der den økonomiske aktiviteten faller, målt i bruttonasjonalprodukt (BNP).

Tre mulige utfall

Olav Chen, leder for globale renter og allokering i Storebrand, mener markedet er preget av aggressive signaler fra Fed-sjef Jerome Powell.

Begrepene hawkish og duo er to oppfatninger av hvor renten bør gå som følge av økonomisk utvikling. Mens haukisk betyr at styringsrenten må være høy for å holde tritt med inflasjonen, betyr duete at renten må holde seg lav som følge av lavt inflasjonspress.


Olav Chen, leder for globale renter og allokering i Storebrand, beskriver en kraftig oppjustering av styringsrenten i USA.

Olav Chen, leder for globale renter og allokering i Storebrand, beskriver en kraftig oppjustering av styringsrenten i USA.(Foto: Gunnar Lier)

– Powell bekreftet i går de doble renteøkningene som mange har snakket om, og nå er det sitert tre doble renteøkninger på rad, sier Olav Chen til Dagens Næringsliv og fortsetter:

– Renteøkninger på til sammen to prosentpoeng på to kvartaler er en kraftig kostnad, og kanskje noe du aldri hadde sett for deg for bare noen måneder siden.

Onsdag kveld dukket Powell opp på Wall Street Journals «Future of Everyting»-festival og var i et halvtimes videointervju fortsatt klar over at sentralbanken er klar til å gjøre det den kan for å slå inflasjonen.

“Hvis det betyr å heve renten over et nøytralt nivå, så vil vi ikke nøle,” sa Powell.

Et «nøytralt» rentenivå betyr et rentenivå som er forenlig med stabil økonomisk aktivitet og inflasjon rundt to prosent-målet over tid.

I følge Lie i Formue er det tre mulige utfall for verdensøkonomien:

  1. En myk økonomisk landing der sentralbanker kontrollerer inflasjonen, uten å utløse en resesjon.
  2. En alvorlig økonomisk resesjon med økende arbeidsledighet, moderat inflasjon og lavere renter.
  3. En økonomisk resesjon med økende arbeidsledighet, høy inflasjon og høyere renter, kjent som stagflasjon.

– For finansmarkedene vil det første alternativet definitivt være å foretrekke, sier han.

Stigende resultater på Oslo Børs

Til tross for stor markedsuro går resultatsesongen på Oslo Børs som vanlig. Her er et utvalg selskaper som har levert Q1-tall torsdag morgen:

  • Tørrlastrederiet dominert av John Fredriksen Golden Ocean Group økte overskuddet til 125 millioner dollar, sammenlignet med 23,5 millioner dollar i samme periode i fjor.
  • Verre var det for landbruksbedriften Kalerahvor Stein Erik Hagen er en av de største aksjonærene, noe som ga et driftsresultat på -15,9 millioner i første kvartal.
  • Amerikansk rederi leverte et driftsresultat før skatt og avskrivninger på 22 millioner dollar, mot 21 millioner dollar i samme periode for ett år siden.
  • konsulentselskapet Bouvet hadde et driftsresultat på 123 millioner kroner, mot et driftsresultat på 91 millioner kroner i første kvartal i fjor.
  • MPC containerskip hadde et driftsresultat på 119 millioner dollar i første kvartal 2022, sammenlignet med 114 millioner dollar i fjerde kvartal.
  • Liten guttsom står bak interiørkjeden Kid Interiør, fikk et driftsresultat på 24 millioner kroner i første kvartal, mot 30 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Alle kvartalsrapporter for selskaper notert på Oslo Børs finner du på Inverter DN. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler sakene våre gjennom en lenke som leder direkte til sidene våre. Kopiering eller annen bruk av hele eller deler av innholdet kan kun gjøres med skriftlig tillatelse eller slik loven tillater det. For ytterligere vilkår se her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.