NHO og Finans Norge slår seg sammen – E24

NHO-styret godkjente fredag ​​Finans Norges søknad om å bli en del av næringslivets største interesseorganisasjon.

Finans Norge-sjef Idar Kreutzer (t.v.) og NHO-sjef Ole Erik Almlid.
Publisert: Publisert:

Finansnæringens hovedinteresseorganisasjon, Finans Norge, blir fra 1. januar 2023 en egen nasjonal organisasjon under NHO-paraplyen.

Det bekrefter NHO-sjef Ole Erik Almlid overfor E24 fredag.

– NHO-styret har nettopp godkjent Finans Norges søknad. Dette er en gledens dag, og noe vi har jobbet med altfor lenge. Dette er en viktig milepæl for norsk næringsliv, sier Almlid.

også lese

NHO og Finans Norge går sammen: – De er enige om å starte forhandlinger

Finans Norge-sjef Idar Kreutzer mener Norge står foran store oppgaver fremover.

En integrasjon med NHO og tett samarbeid med resten av næringslivet vil være avgjørende for å lykkes med grønning, lokal jobbskaping, bærekraftig økonomi og internasjonalt samarbeid i fremtiden, mener han.

– Norge er et lite land, men når vi bygger sterke lag er det nesten ingen grenser for hva vi kan få til, sier Kreutzer.

ønsket fusjon

NHO og Finans Norge har de siste to årene samarbeidet på ulike områder på nasjonalt og regionalt nivå.

I regionene har det vært et spesielt tett samarbeid med sparebanker, som spiller en viktig rolle i det lokale næringsstoffet.

– Lokal verdiskaping i landet vårt er ofte basert på tett samarbeid mellom lokalt tilstedeværende banker og bedrifter, sier Almlid.

Som E24 tidligere skrev, bestemte begge styrene tidligere at de ønsket formelle forhandlinger om en fusjon, med utforskning av en mulig fusjon som starter i februar-mars.

også lese

Tapte valget: nå jobber én av tre med å påvirke politikerne

vektøkning

Størrelse betyr noe i arbeidslivet. På arbeidstakersiden har LO nesten en million medlemmer i en egen kategori.

På arbeidsgiversiden er NHO allerede tyngst. Med denne sammenslåingen blir nye NHO en enda større enhet. Den nye organisasjonen vil få en enda sterkere stemme i høringsrunder, lønnsavtaler og offentlig debatt.

– Sammen blir vi sterkere og kan jobbe hardere for verdiskaping, kunnskapsutvikling, innovasjon, digitalisering og omstilling i norsk industri og næringsliv, sier NHO-sjef.

Medlemsbedriftene i Finans Norge, nesten alle bank-, finans- og forsikringsselskapene i landet, omfatter 240 bedrifter med rundt 50 000 årsverk.

Etter dagens vedtak går Finans Norge inn i NHO som en egen landsforening og kan fortsette i sin nåværende form innenfor NHO.

– Nå skal vi forberede oss godt, og jeg håper at Finans Norge blir en landsforening i NHO fra og med årsskiftet. Dette blir spennende og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Kreutzer.

også lese

Kjemp for kampen om rikdommen: – Bryr seg ikke om å “ta noen”

Fra gass til turisme

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) representerer rundt 30.000 arbeidsgivere innen alt fra industri til olje og fiskeri, som til sammen sysselsetter rundt 590.000 årsverk.

Finans Norge slutter seg til 17 andre landsforeninger i NHO som ivaretar bransjeinteressene til medlemsbedriftene, blant annet Energi Norge, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, samt NHO Reiseliv og NHO Service og handel.

NHO anslår at medlemsbedriftene bidrar med cirka 40 prosent av verdiskapingen i Norge, målt etter bruttonasjonalprodukt (BNP).

også lese

Han fikk opplyst at jobben i Finans Norge innebar «svart arbeid»

også lese

NHO-middag: – En ekstremt lønnsom måte å møte mange mennesker på.

også lese

Finanstilsynet: Rentesjokk kan føre til betydelig fall i boligprisene

også lese

Reagerer på fjerning av momsfritak på elbiler: – Håpløst og uforutsigbart

også lese

Jeg ble fortalt at jobben innebar “svart arbeid”

Leave a Reply

Your email address will not be published.