No blir elsparkesyklar ulovleg for dei under 12 år – nyeregular frå 15. juni 2022 – NRK Møre og Romsdal – Lokale nyheter, TV og radio

Det er ikkje greitt å vere ni år gamal og bu på bygda på Nordmøre, langt unna vener, skule og næraste busstopp. For familien Romfo Mikalsen blei to elsparkesyklar løysinga for døtrene på 9 1/2 og 11 år.

– Det var veldig gøy, for example, blei veldig overraska, seier Kornelia Romfo Mikaelsen (11).

Ho hadde bursdag 23. mai. Då fekk begge systrene nye sparkesyklar. Men frå midnatt blei det forbode for alle under 12 å køyre elektrisk sparkesykkel.

– Sad. Vi skulle eigentleg begynne å bruke dei til skulen, men no kan vi ikkje det, sidan vi ikkje er over 12 år, seier systrene.

Familien bur på bygda, i enden av ein lang nedoverbakke, utan rett til skuleskyss. Dermed er det tungvint å kome seg til skule og vener.

– Farleg køyretøy

Dei elektriske sparkesyklane har skapt både glede og frustrasjon sidan dei dukka opp i Noreg. Fleire har fått alvorlege skadar, det er også rapportert om dødsulykker.

Både trafikkekspertar, foreldre og legevaktlegar har etterlyst aldersgrenser, rule for fart, hjelmbruk og promille.

By Gjerde

Regionleiar Per Gjerde i Trygg Trafikk kallar elsparkesyklane farlege. Han skulle helst sett at det blei 16-års aldersgrense.

Photo: Morten Brakestad / Morten Brakestad

– Det er heilt nødvendig. El-sparkesyklar er eit farleg køyretøy. Det er eit kjempebra framkomstmiddel, men det er alt for mange ulykker knytt til elsparkesykkel, seier regionalleiar Per Gjerde i Trygg Trafikk.

have hevdar det er sju gonger farlegare å bruke elsparkesyklar enn vanlege syklar.

They have seier dei aller helst ville hatt 16 års aldersgrense, slik det er fleire stader elles i Europa. Det er målet å få til på sikt.NRK
forklarar

Sikker på at du kan du dei nyeregulane?

blah life

Kven har lov å køyre?

  • Fri 15. Juni 2022 Har alle over 12 år lov å køyre el-sparkesykkel. Det betyr at dei yngste ikkje lenger kan bruke sparkesyklane.
  • Små elektriske køyretøy som el-sparkesyklar blir omklassifiserte frå «sykkel» til «motorvogn». Frå nyttår må du ha ansvarsforsikring.
  • Alle mellom 12 og 15 år MÅ bruke hjelm
  • Alle over 12 år BØR bruke hjelm

Er det greitt å køyre med promille?

  • Folk som køyrer el-sparkesykkel med promille har blitt ei kjent problemstilling. Det er no innført promillegrense på 0.2.
  • Dette er den same promillegrensa som for bilkøyring.

Kva for trafikkregular gjeld?

El-sparkesyklistar blir rekna som syklistar i trafikken. Nokre viktige trafikkregular å huske:

  • Du har vikeplikt for bilar og syklistar frå høgre. Du som skal vike, skal vise dette ved å senke farta eller stoppe. Regelen gjeld ikkje når noko anna er skilta, som til dømes forkøyrsveg.
  • Du har vikeplikt for bilar og andre kjøretøy i vegbana når du køyrer små elektriske køretøy i fotgjengarfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane eller til bilane stoppar, før du kan krysse gangfeltet.
  • Bilane skal stoppe for deg dersom du går av den elektriske sparkesykkelen og trillar over fotgjengarfeltet.
  • Du må stoppe for raudt trafikklys når du køyrer i vegen.

Framleis usikker påregulane?

Vil varsle foreldre om ulovleg køyring

Mange norske barn har fått elektriske sparkesyklar dei siste åra. I tillegg er det scabies firm som leiger ut, berre i Oslo er det 8 000 tohjulingar.

Politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt seier dei kjem til å handheve det nye regelverket for elsparkesyklar på same måte som andre påbod og forbod i trafikken.

Polyjurist Mathias Häber

Politiadvokat Mathias Häber seier dei vil varsle foreldre dersom dei stoppar barn som bryt dei nyeregulane.

Photo: Remi Sagen/NRK

– Barn under 15 år vil ikkje få bot, dei er under kraminell lågalder og går straffri. Men dei må nok rekne med at foreldre og føresette blir varsla og informert om forholdet, seier han.

El-sparkesyklar i garasjen

Det kan bli mange brukte elsparkesyklar til sals framover.

Mor til jentene, Jeanette Romfo Mikalsen, ler litt over at ho ikkje hadde sjekka nøye normane, før ho kjøpte bursdagsgåver. No blir dei ståandes i garasjen til jentene er gamle nok.

Jeanette Romfo Mikalsen

Mor Jeanette Romfo Mikalsen meiner normane burde vore klare samtidig som det blei lov å importre elsparkesyklar til Noreg. Farten gløymde ho å sjekke.

Photo: Eirik Haukenes/NRK

– Både eg og faren jobbar slik at vi er heime seint på ettermiddag, så dei rekk jo ikkje noko dersom dei ikkje kjem seg dit på eiga hand eller har foreldre til vener som kan køyre og hente dei, seier ho og legg til:

– Det blei ei kortvarig glede.

Sparkesykkel

Hermine og Kornelia Romfo Mikalsen tidlegare i veka då det framleis var lov for barn under 12 år å køyre elektrisk sparkesykkel. Frå og med i dag er det ulovleg.

Photo: Eirik Haukenes/NRK

Leave a Reply

Your email address will not be published.