Norges Bank varsler ny renteøkning i august – E24

Norges Bank varsler høyere renteoppgang. Etter sommeren 2023 vil styringsrenten være 3 prosent, forventer sentralbanken. – Du skal stoppe før, tror sjefstrategen.

ØK RENTENE: Sysselmann Ida Wolden Bache.
Publisert:

Saken oppdateres…

Norges bank hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosentdet største rentehoppet på mer enn 20 år.

Og renten vil trolig stige ytterligere i august til 1,5 prosent, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Fremover vil trolig rentene stige til maksimalt tre prosent etter neste sommer.

Dette demonstreres av rentebanen til sentralbanken, en prognose for utviklingen av rentene i de kommende årene.

også lese

Krona styrker seg etter en rentebeslutning

– Dette er en saftig oppjustering av banen til renten. Norges Bank har det enda travlere enn vi hadde sett for oss, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

– Det blir mange økninger i rap nå, også ser vi at det blir flere doble økninger, sier han.

Tre prosent tvil

SEB-sjefstrateg Erica Dalstø mener Norges Banks grep nå viser at banken oppfatter risikoen for vedvarende høy inflasjon som større og viktigere enn bekymringer om folks rentefølsomhet.

– Jeg tror du kan undervurdere følsomheten til renten. Jeg tror at renteøkninger vil ha større effekt og redusere etterspørselen i norsk økonomi i en slik grad at det ikke blir nødvendig å heve renten til litt over tre prosent, men stopper opp tidligere, sier Dalstø .

SEB-sjefstrateg, Erica Dalstø.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, påpeker at renteprognosen er betydelig høyere enn tidligere.

– Alle mine beregninger tydet på at det kunne skje, men jeg trodde ikke at Norges Bank ville gjøre det. Dette er helt klart mer enn vi hadde antatt, jeg trodde ikke de skulle være så aggressive, sier han.

I tillegg bemerker han at rentene nå stiger «betydelig mer enn de trodde i mars».

– Men det er i tråd med dataene vi har fått: inflasjonen er høyere, arbeidsledigheten er lavere og renten i utlandet har gått mye opp.

– Jeg trodde ikke at de skulle ta alt i en håndvending som her, for de har grunner til å ikke være sikre på hvordan dette vil påvirke menneskene som har høyest gjeld i verden, sier han.

Norges Bank anslår at boliglånsrenten vil stige til gjennomsnittlig 4,3 prosent neste år fra 2,2 prosent.

Poeng for prisvekst

Wolden Bache sier det er “utsikter for langvarig høy prisvekst”, noe som betyr at rentene vil stige raskere.

I pressekonferansen sier han at det er rom for individuelle økninger, det vil si 0,25 prosentpoeng, på hvert rentemøte gjennom året.

også lese

Sjeføkonom om den doble renteøkningen: – Dette var en høy kostnad

Etter å ha kommet ut av pandemien har inflasjonen vært høy og mye høyere enn Norges Banks inflasjonsmål. Mange andre land opplever også høy inflasjon.

Sentralbankenes svar er høyere renter.

Den amerikanske sentralbanken ligger i spissen for den kraftige renteoppgangen globalt. Men flere andre sentralbanker har også begynt å stramme renten.

også lese

Fed setter opp renten med 0,75 prosentpoeng

Her hjemme har temperaturen i økonomien steget mange grader. inflasjonen er høyeste siden 1988mens mange bedrifter rapporterer problemer med å få tak i folk.

Norges Bank anslår nå inflasjonen til 4,6 prosent i år, 3,6 prosent neste år og 3,0 prosent i 2024. I 2025 faller inflasjonen til 2,8 prosent i prognosene.

Dermed tror sentralbanken at inflasjonen vil holde seg over to prosent-målet gjennom hele prognoseperioden.

Du slipper en enda høyere renteøkning senere

– Presset på økonomien har økt mer enn ventet, og det ser ut til at inflasjonen vil holde seg høy lenger enn anslått i mars. Derfor mener vi at det er behov for å heve renten raskere og høyere enn vi så for oss for noen måneder siden, skriver Norges Bank.

Norges Bank skriver også at «mange vil få en strammere økonomi ettersom renteøkninger bidrar til høye priser på blant annet strøm og drivstoff».

– Men dersom vi hadde valgt en mer gradvis renteøkning, ville vi risikert at lønns- og prisveksten holdt seg høy, og at det da kunne vært nødvendig å heve renten enda mer, skriver sentralbanken .

Leave a Reply

Your email address will not be published.