entertainments

NRK, Sidsel Wold | Skuffet on the NRK journalist: –⁠ Jeg håper dette var en glipp

Written by admin

Veldig mange betente temaer ble behandlet i NRKs kringkastingsråd tirsdag, blant annet koranbrenning, in Ukraina-overskrift og stengte kommentarfelt.

Hør Jeune-redaktør Luqman Wadood (20) without comment til Sidsel Wolds uttalelser her:Quran-brenning

Kringkastingsrådet har mottatt flere klager på Sidsel Wolds uttalelser om koranbrenning tidligere i vår.

– Her vil jeg be rådet om litt varsomhet, fordi det vi tar utgangspunkti i, er en konkret kommentar fra en i NRK, sier leder for Kringkastingsrådet, Snorre Valen innledningsvis.

Det var i april at den tidligere Midtøsten-korrespondenten i en direktesending på NRK ble spurt om hvorfor folk blir sinte over koranbrenning.

Wold startet med å forklare at sekulære i Skandinavia ikke forstår hvilken forferdelig ydmykelse det er for mange å se koranen bli brent.

– Og etter karikaturkrisen, da Jyllands-Posten publiserte 12 karikaturer av profeten Muhammed, så så vi jo hvilket enormt sinne dette skapte i store deler av Asia, men ikke minst i Midt-Østen. Og det var jo en lærepenge for det mer sekulære Vesten, denne grensen for ytringsfrihet, og hvor man tråkker på andres religion og hellige verdier, sa Wold under nyhetssendingen.

Klagerne får støtte

Uttalelsen har skapt mye ofentlig debatt.

“Pressen burde være blant ytringsfrihetens fremste forkjempere i lys av sitt samfunnsoppdrag og de farer journaler møter ved journalisk arbeid overfor mange regimenr i dag”, skriver en klager til Kringkastingsrådet, og legger til om Wold:

«Jeg frykter jo at uttalelsen reflekterer hennes egentlige holdninger til og forståelse av ytringsfriheten.»

– Det er viktig å si at dette skjedde i en direktesending, og det er ikke slik at ethvert ord er dekkende for det man ønsker å få frem, men vi ser at det kunne vært fornuftig å brukt en annen formulering i dette tilfellet. Målet var å gi en forståelse av hva som skjedde i kjølvannet av koranbrenningen, sier programredaktør i NRK Nyheter, Marius Tetlie til Kringkastingsrådet.

Les også: Bestilte sommerferie up to 30,000 crowns. Fikk sjokkregning på epost

In av dem som støtter klageren, er tidligere justisminister og Frp-politiker, Anders Anundsen:

– Jeg synes dette er en god og presis klage, på den måten at den tar opp viktige verdier som allmennkringkasteren skal ivareta. Jeg er glad for en NRK tar selvkritikk på måten dette ble formulert på, sier Anundsen i rådets diskusjon.

– Ytringsfriheten star veldig sentralt. Det er noe mer enn bare å si at ytringsfrihet er viktig og står sentralt. Ingen er i tvil om at NRK er for ytringsfriheten, men likevel får man denne krevende balansen, sier Anundsen.

Les også: Raser mot Tusenfryd: –⁠ Dette synes jeg er helt på trynet

20 år gamle Luqman Wadood er ansvarlig redaktør for, og gründer av, Jeune.no, in studentdrevet debattside for unge. Han er også tidenes yngste medlem av Kringkastingsrådet:

– Jeg må først og fremst si at jeg har stor respekt for journalen. Jeg håper dette var en glipp. Jeg reagerer på denne uttalelsen, fordi i mine ører høres det ut som om ytringsfriheten skal vike for religion og frykten for voldelige reaksjoner, og at koranbrenning i seg selv skaper voldelige reaksjoner. Det stemmer ikke. Det er jo voldelige demonstranter som skaper disse reaksjonene. Selv om jeg er helt uenig i retorikken til disse koranbrennerne, og at dette er er primitive handler, så synes jeg at NRK og mediene skal si det som det er, sier Wadood.

Nettavisen har vært i kontakt med Wold om møtet i Kringkastingsrådet. Hun står midt i opptak og viser til tidligere uttalelser om saken.

Hun har blant annet kommentert følgende i kommentarfeltet til sosiolog og Nettavisen-skribent Kjetil Rolness:

“Folk her har visst ikke forstått hva jeg sa. Jeg gav en bakgrunn, jeg sa ingenting om man skal gi etter eller ikke, akseptere eller ikke, brenne koraner eller ikke. NRK-reportere skal ikke fortelle folk hva de skal mene eller gjøre. Programleder spurte hvorfor folk blir sinte når en koran brennes, og jeg svarte på det og satte koranbrenning inn i en større sammenheng, i Midtøsten og i Sverige. Takk for meg”, writer hun i kommentarfeltet til nevnte Rolness.

Leder for Kringkastingsrådet, Snorre Valen, reagerer på in NRK tar selvkritikk for deler av uttalelsen:

– Jeg vil kritisere NRK by å beklage formuleringen. I de konfliktfylte tider som vi lever i nå, er vi helt avhengig av å ha eksperter og journalist som kan drive deskriptiv analyze på direkten, også om vanskelige saker, uten at det blir en nedkjølende effekt, sier Valen.

– Hvis resonnementet kommer litt skjevt ut, så ender det i Kringkastingsrådet hvor vi skal sitte og vurdere en enkeltperson i NRK. Jeg synes ikke det er noe å beklage i det hele tatt at reporteren kommer med én setning, som helt isolert, kan tolkes normativt, når den helt åpenbart er ment deskriptivt – den er ment som en beskrivelse av andre menneskers forklaring på hvorfor disse opptåyene oppstørene , legger have up.

– Jeg er en av dem som blir støtt

– Man må ha rom for at det kan falle noen litt uheldige utsagn og uheldige måter å si ting på, sier rådsmedlem Gunn Cecilie Ringdal, med bakgrunn i den muntlige settingen.

– Ordet ‘lærepenge’ var kanskje feilplassert, og burde vært et annet ord, sier tidligere SV-stortingsrepresentant, Akhtar Chaudhry i Kringkastingsrådet.

Han har samtidig et personlig forhold til koranbrenning, som muslim, forteller han:

– Jeg er en av dem som blir støtt. Ja vel? Men jeg er en av dem som sitter hjemme, ser på TV, smiler litt av det og synes at … pfft, sier Chaudhry, slår ut med armene, og forklarer hvorfor han ikke kan forlange at all koranbrenning opphører umiddelbart:

– Fordi jeg trenger den ytringsfriheten som de bruker der – for å brenne den koranen – mer enn dem. Da må jeg sitte i min egen stue, og sitte i Kringkastingsrådet, og forsvare den ytringsfriheten som de bruker for å støte meg, sier Chaudhry.

– Men så er det mange andre som ikke er på samme plan som meg. From kan deles i to. Det er det jeg tror Sidsel Wold forsøker å forklare. Hvem er de (som reagerer på koranbrenning, red.anm.), og hvorfor gjør de det? Det er folk som søker status, det er folk som ønsker å bli helter og å bli sett på. De søker felleskap, beskyttelse og relasjoner, sier Chaudhry.

– Ingen be dem. From søker in økonomisk trygghet. De finner trygghet blant sine meningsfeller, som står der og kaster stein. De faktorene må komme frem for at vi skal forstå dette. Ikke i den forstand av at vi skal forstå demonstrantenes voldsbruk, men vi må forstå for at samfunnet skal komme seg videre i en krevende situasjon. Jeg forsvarer og forlanger at NRK forklarer hvem som reagerer voldelig på koranbrenning, og hvorfor de gjør det, sier Chaudhry.

Ukraine-klage

In annen av klagene til Kringkastingsrådet omhandler in videosak fra Ukraina-krigen, med tittelen: “Video skal vise en pappa som blir drept foran sønnen (6)”.

I klagen står det: «Totalt unødvendig å publisere. Er dette for å få scabies klikk? Hva med å heller skrive “Brutale videoer fra krigen” og så kan man klikke seg videre fra det? Jeg er i ferd med å avskrive NRK som nyhetskilde, para dette er virkelig ikke deres stil synes jeg. Jeg reagerer på overskriften, og at dere i det hele tatt vinkler det slik.”

In av dem som støtter klageren er rådsmedlem og tidligere Høyre-ordfører i Bergen, Trude Drevland:

– Man kunne brukt en annen type overskrift. Dette kunne blitt beskrevet uten å si hva som foregår i videoen. Man kunne forberedt folk på at dette er brutalt, sier hun.

– Noen av oss vil ikke synes at dette er noe annet enn en reell beskrivelse av noe som virkelig skjer, men noen lar seg støte av det, og det synes jeg alltid man skal huske på når man lager overskrifter til denne typen video.

Også tidligere justisminister og Frp-politiker Anders Anundsen forstår klagerens innspill, men:

– Men jeg er ikke enig i konklusjonen til klager og Drevland, fordi krig er helt grusomt. Jeg er enig i at det er mange som kan reagere på situasjonen som er veldig nære oss, men samtidig kan jeg ikke si at man må ha en forventning til at man skal gjøre krig mindre grusomt enn det det faktisk er. Sånn sett, så synes jeg denne reportasjen var forferdelig, men jeg har i alle fall ingen problemer med måten dette blir framstilt på, fordi det gir virkeligheten et bilde. Det er alltid vanskelig når man skal dekke sånne hendelser, og folk reagerer ulikt, men dette var sånn det var, sier Anundsen i rådet.

Programredaktør i NRK Nyheter, Marius Tetlie, sier det samme:

– Krig er brutality. Jobben vår er å beskrive det som faktisk skjer, og hvilke konsekvenser det får for folk. Derfor valgte vi å vise denne videoen, sier Tetlie.

– Når vi lager overskrifter, så er vi opptatt av at det skal være faktuelt og presist. Tittelen på denne videoen er ifølge våre opplysninger riktig, men vi ser at den kan fremstå noe brutal og vel direkte rundt en veldig tragisk hendelse. Vi kunne gjerne funnet en tittel som var mer nennsom, men det er en balanse om å være konkret, og samtidig ikke for direkte og frastøtende. Det er vurderingen som er gjort her, sier Tetlie.

Stengte kommentarfelt

Det har kommet flere klager om stengte kommentarfelt til Kringkastingsrådet.

I forbindelse med starten av Ukraina-krigen valgte NRK i en periode å stenge kommentarfelt på nyhetssaker på Facebook. I innledningen til rådet sier Laurie MacGregor, strategisk rådgiver i NRK, at grunnen til dette var at de måtte flytte ressurser over på verifisering av videoer fra den samme krigen.

Nå har NRK valgt å fjerne NRK Nyheter-siden på Facebook, og serverer nyheter kun gjennom NRKs hovedside på det sosiale mediet, samt distriktskontorenes Facebook-sider.

– Vi ser at den offentlige samtalen skapt gjennom Facebook har begrenset verdi. Man kan stille seg spørsmål om hva kommentarfeltene tilfører det norske samfunnet av positive verdier, sa nyhetsredaktør Espen Olsen Langfeldt i anledning at NRK Nyheter forlot Facebook.

In av dem som er kritisk til dette, er tidligere stortings SV representative, Akhtar Chaudhry. Han sier tirsdag til Kringkastingsrådet at publikum må få slippe til, når man først velger å publisere en sak på Facebook:

– Når du sier A, så må det følges med en B, nemlig å gi folk mulighet til å ytre seg. Du kan ikke komme med en sak, og si at man ikke har ressurser nok til å følge den saken. Da må du heller ikke si A. Det er kun én årsak til å lukke et kommentarfelt, og det er de presse-etiske årsakene, sier Chaudhry i rådet.

De aller fleste rådsmedlemmene støtter NRK Nyheters avgjørelse om å stenge kommentarfeltet, og å forlate plattformen.

– Jeg har stor respekt for redaktøransvaret, at det også gjelder i kommentarfeltet, og at man må flytte ressurser i en kritisk situasjon, som jo angrepet i Ukraina var, sier nestleder i Kringkastingsrådet, Vilde Schancke Sundet, og legger til:

– Jeg er ikke enig med Chaudhry om at A alltid må føre til B, og det har litt å gjøre med at NRK har flere hensyn å ivareta. Man må både ivareta redaktøransvaret, og sende ut nyhetssaker. Av til er det viktig å få spredt ut nyhetssakene der folk er, og hvis man har få ressurser, så er det kanskje da nødvendig i en kort periode å ha nyhetssakene ute til folk som kanskje ikke er på NRKs flater ellers, og da heller stenge kommentarfeltet.

Hun sier likevel at hun og rådet tar på alvor at publikum opplever at de ikke får ytret seg, når kommentarfelt blir stengt.

Nyhetsredaktør Helje Solberg sier at det er viktig å ha kontroll på eget innhold:

– NRK er ikke avhengige av Facebook, og derfor kan vi ta ned vår tilstedeværelse. Det viktigste for oss er å bygge våre egne plattformer der vi har publisistisk kontroll, men vi erkjenner at vi lever i en plattformverden, og vi skal være tilstede på de sosiale mediene, men vi må ha et veldig bevisst forhold til hvorfor vi er på de . Jeg tror at om noen år, så vil vi si at medier har vært altfor omfangsrike på de store plattformene, sier Solberg til rådet.

About the author

admin

Leave a Comment