NRKs «gaminghus»: – References for fyllestreaming

I huset NRK kaller «LL35» har NRK satt i gang det prosjektleder Øyvind Helland tidligere har omtalt som et «ekstremt prosjekt».

Prislappen på villaen skal ha vært hele 16 millioner kroner, og har siden blitt pusset opp for ytterligere millioner.

Målsettingen for storinvesteringen skal være realityinnhold basert på dataspillkultur (games), som kombinerer NRKs eget «minutt-for-minutt»-konsept med «Big Brother», realitysuksessen som tok Norge med storm i 2001, ifølge Helland selv.

På sikt skal planen være at det i likhet med «Big Brother» sendes direkte fra huset 24 timer i døgnet, men foreløpig er sendene i det NRK kaller «beta», altså in test phase.

I denne phasen sendes det bare periodevis fra huset, og det bare på tredjepartstjenesten Twitch, som er kjent for liknende innhold.

Beta til tross har imidlertid «LL35» allerede, i god «Big Brother»-ånd, rukket å vekke oppsikt, og høster nå kritikk for blant annet manglende gaming-fokus og diskusjoner om fyllekjøring.

Måtte rekke ølsalget

In av hendelsene i «LL35» som har vakt oppsikt skal ha funnet sted på kvelden mandag 30. mai.

Godt i gang med festing skal manglende mengder alkohol ha gjort seg gjeldende som en problemstilling, og personene som befant seg i huset skal ha satt i gang en diskusjon om hvordan rekke å anskaffe mer før ølsalgets stengte, kan flere kilder fortelle Dagbladet.

«LL35»: I denne villaen, innkjøpt av NRK para formålet, spill «LL35»-sendingene inn.  De kan du foreløpig bare se på tredjepartstjenesten Twitch.  Photo: Lars Eivind Bones.

«LL35»: I denne villaen, innkjøpt av NRK para formålet, spill «LL35»-sendingene inn. De kan du foreløpig bare se på tredjepartstjenesten Twitch. Photo: Lars Eivind Bones.
see more

In av disse er redaksjonssjef i spillenyhetsnettstedet Presssifre, Erik Fossum, som i sin egen artikkel om saken beskriver forløpet på følgende måte:

“På et tidspunkt måtte mer drikke kjøpes, og en av vennene – som hadde sittet og drukket – tilbød seg å kjøre, noe som ble hysjet på av de andre.”

og video:

«De dro like fullt av gårde og handlet inn mer, men det vites jo selvfølgelig ikke hvem som kjørte eller ikke. In dårlig look er det uansett.”

– To darlig

Overfor Dagbladet er Pressfires Erik Fossum klar på at have mener mye burde gjøres annerledes i NRKs gamingsatsing, beta-modus til tross:

– De er jo i beta, som er en fin måte å unnskylde alt på, men jeg håper det blir bedre enn det her, sier Fossum til Dagbladet.

Fossum er skuffet over manglende spill, og dårlig oversikt over sendene så langt:

– Det har vært spill, men det har vært vanskelig å treffe på. Det er ikke fastsatt hva de skal gjøre på en dag, og det er ingen mulighet til å vite når man skal skru på, sier han til Dagbladet.

Flere av gangene Dagbladet selv har forsøkt å få med seg sendene på Twitch, som har angitt sentetid fra klokka 17:00 på hverdager, er det bare opptak av Oslofjorden som har vært å se.

– Det er vanvittig egentlig, fortsetter Fossum.

Fossum kan opplyse om at såkalte «fyllestreams» ikke er en ukjent fenomen på Twitch, men at han mener det ikke er noe NRK burde befatte seg med:

– Det blir heslig når NRK skal holde på med det. At fyll og rølp skal være en del av formidlingen av dataspillkultur på statskanalen er for dårlig.

– Ikke akseptarón

Generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, Ragnhild Kaski, har ikke selv sett sendene fra «LL35», men reagerer på innholdet hun har fått beskrevet om NRKs gamingsatsing.

Hun mener det virker som om NRK mangler styring i sine gamingsendinger:

– Dette er flaut av NRK. I saw kjenner slike scener fra realityprogrammer. Men der flere realityprogrammer har blitt flinkere til å ha kontroll over sentene, vitner NRKs sender om mindre styring, sier Kaski til Dagbladet.

Hun sier videre at hun regner med at det ikke er sånn NRK ønsker at sentene skal framstå, og at de har en jobb å gjøre for å ta gamere på alvor:

– Gaming krever fokus, konsentrasjon, stressmestring og evnen til å ta gode beslutninger både alene og sammen. Det har ingenting med fyll, shottekonkurranser og spy å gjøre, sier Kaski.

Med utgangspunkt i hendelsen der mulig fyllekjøring skal ha blitt diskutert, er Kaski tydelig på at hun mener dette er noe NRK må ta på alvor:

REAGERER: Generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski, mener NRKs sender fra «LL35» bærer preg av manglende styring.  Photo: Bård Gundersen / Av-og-til

REAGERER: Generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski, mener NRKs sender fra «LL35» bærer preg av manglende styring. Photo: Bård Gundersen / Av-og-til
see more

– At de snakker om å kjøre bil med promille må NRK ta på alvor og de må være ekstra tydelig på at det på ingen måte er akseptabelt, sier Kaski.

Hun opplyser samtidig om at det daglig gjennomføres 140 000 turer i ruspåvirket tilstand daglig, og sier at alkohol er et alvorlig problem i trafikken.

– Ulike versjoner

Dagbladet har forsøkt å få tilgang til videomateriale av hendelsen det skal ha blitt diskutert potensiell fyllekjøring, men får opplyst at på grunn av et lynnedslag skal NRKs opptak fra denne dagen ha gått tapt.

Overfor Dagbladet kan Medietilsynet opplyse om at NRK plikter å oppbevare opptak av program i minst to måneder best shipment, iht. kringkastingslovens paragraph 2-5.

NRK opplyser deretter om at det er teoretisk mulig å hente ut en backup av materialet, men at dette er for vanskelig og tidkrevende for produksjonen å gjennomføre.

Seinere, på spørsmål om NRKs oppfatning av den aktuelle hendelsen forteller NRK at de nå har gjennomgått opptakene de til nå har sagt er utilgjengelige, og at ingen ruspåvirket bilkjøring kan dokumenteres:

– Vi har snakket med de som var til stede og det er litt ulike versjoner av hva som skjedde. Vi har nå sett gjennom opptakene og finner der ingen dokumentasjon på at bilkjøring etter alkoholinntak har funnet sted, sier Helland.

Han kan også fortelle at produksjonen likevel har tatt seg tid til å informere sine profiler om kanalens nulltoleranse overfor ruspåvirket kjøring.

NRK ønsker imidlertid fortsatt ikke å dele den aktuelle sekvensen med Dagbladet, da det omhandler privatpersoner som var på besøk i huset.

-Ufiltrert

Selve innholdet i sendene stiller Helland seg bak, som et naturlig ledd i satsingen:

– «LL35» skal vise unge gamerliv, med alt det innebærer. Det innebærer også at de som bor i huset kan ta seg en fest om de ønsker det, sier Helland.

Han mener også at det er lite fest i «LL35», og at gaming star som hovedfokus:

– Etter 25 dager streaming har det likevel bare vært fest i huset én gang. For oss og alle som følger oss daglig er det gaming som er hovedfokus i «LL35», sier Helland.

De Dagbladet har vært i kontakt med som har sett sendene fra «LL35» kan fortelle at dette til en viss grad stemmer, men at det i hvert fall ved én anledning tidligere skal ha vært det som omtales som et «vors» i huset, og in alkohol drikkes sporadisk ellers.

Til Dagbladet kan Helland fortelle at en målsettingen med produksjonen er å vise et ufiltrert bilde av deltakernes liv:

– Streamen viser ufiltrert fra disse menneskenes liv. Det er viktig for prosjektet å vise gaming- livet så naturlig som mulig. De som bor i huset er alle over 18 år og lever livene sine på forskjellige måter, sier Helland.

Leave a Reply

Your email address will not be published.