Technology

Ny test gir alarm om berøringsskjerm i bil – NRK Vestland

Written by admin

I et nytt forsøk testet NAFs tyske søsterorganisasjon ADAC bruken av berøringsskjermer i nye biler.

Rapporten konkluderer med at bruk av skjermer «representerer en stor sikkerhetsrisiko».

Testen ble utført i samarbeid med User Experience Lab (UX-Lab) i Universitetet i Augsburgsom var ansvarlig for øyesporing under vanlige føreroppgaver, som justering av klimaanlegg eller radio.

bransjebladet Motor skrive at Tesla Model 3 presterte det verste av bilene og bare «så vidt unngikk en krasj» (Tesla har ikke svart på NRKs henvendelse).

Testen ble mottatt som en vekker blant europeiske bilorganisasjoner, som nå skal diskutere om det bør stilles standardiserte krav til utforming og plassering av funksjoner.

Testen viser at bilprodusenter har en vei å gå for å sikre at sjåfører enkelt kan få tilgang til viktige funksjoner. Vi ser at det er store forskjeller her. I biler som gikk dårligere var risikoen for at du tok oppmerksomheten fra veien stor, sier Ingunn Lauritzen Handagard i NAF.

Hun legger til:

Innstilling av klimaanlegg, finne varselblinkene og betjening av vindusviskerne er eksempler på funksjoner som må være intuitive, og det er opp til bilprodusentene å gjøre dette så enkelt som mulig for sjåføren.

Ingunn Lauritzen Handagard ved NAF

– Testen viser at bilprodusentene har en lang vei å gå, sier Ingunn Lauritzen Handagard ved NAF.

Foto: NAF

Kjøring i praksis blind i 60 meter.

Mikkel Friis i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) kaller skjermene «en utfordring som bilprodusentene må løse i samarbeid med de som jobber med trafikksikkerhet». Det som gir ham håp er det nye kontrollsystemet som lar sjåføren snakke eller gestikulere til bilen.

– Her ser vi at det er tatt skritt i riktig retning.

Den tyske testen bekrefter funnene i en svensk eksperiment, som viser at folk bruker mye mer tid på å navigere på skjermen enn tradisjonelle knotter og menyhjul.

Det er viktig at funksjonene er lett og intuitivt tilgjengelige for sjåfører. Hvis du som bilfører må se bort i tre sekunder i 80 km/t, kjører du i praksis blind i 60 meter, sier Kari Vassbotn hos Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk har tidligere tatt til orde for en forbud mot ethvert trykk som ikke kan kontrolleres av et multifunksjonsratt.

I juni ba det svenske vegverket om krisemøte etter det som er blitt kalt en norsk «ulykkesommer».

Norge har hatt en markant nedgang i antall drepte i veitrafikken de siste 20 årene, men så langt i år 70 mennesker de mistet livet på norske veier. Det er mer enn det dobbelte av hva det var i første halvdel av 2021.


Hår Nei “dyp analyse” av dødsulykker

Mandag uttalte Frank Sve (Frp) i Stortingets samferdselskomité det Avtale på «highway thinning» må revurderes i lys av alle dødsulykkene.

Som svar på siktelsen forklarte samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) at det ennå er for tidlig å si hvorfor det har vært «så alarmerende mange dødsulykker».

– Jeg vil understreke at vi fortsatt ikke har dybdeanalyse av dødsulykker i 2022, sa han.

Underdirektør i Naturvernforbundet, Pernille Hansen, mener Frp bruker ulykkesstatistikken som en spak «for å presse sin egen agenda om en firefelts motorvei».

De fleste dødsulykkene har skjedd på strekninger med lite trafikk, der selv ikke Frp-regjeringsdagenes overdimensjonerte veistandard ville gitt firefelts vei. Hvis Frp så nullvisjon så godt som de sier skal de jobbe for redusert hastighet. (Se databoks for Frp-svar.)

Ordfører Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad (A)

– Jeg vil understreke at vi fortsatt ikke har dybdeanalyse av dødsulykker i 2022, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap).

Foto: Rune Fredriksen/NRK

Ulike forstyrrende gjenstander i bilen.

EN rapportere fra Statens vegvesen (2019) viser at antall ulykker øker med 3,8 prosent når fartsgrensen endres fra 100 km/t til 110 km/t.

Det svenske Vägverket og Nya Väger har denne sommeren foreslått nye motorveistandarder som betyr smalere motorveier og høyere trafikkterskel for når staten kan og bør bygge en firefelts motorvei. Forslaget ligger nå på samferdselsministerens bord.

I tillegg til hastighet, en mulig «covid-effekt» og veireguleringer, er det foreslått nye og større berøringsskjermer for å forklare økningen i dødsulykker.

Cecilie Bryner i Trygg Trafikk sier de jobber med et prosjekt for å se nærmere på hvor distraherende berøringsskjermer er for sjåfører.

– Vi har en teori om at det er flere forstyrrende elementer i bilen, sier hun.

About the author

admin

Leave a Comment