Technology

Økonomi, Nyheter | Dårlige nyheter for låntakere: Denne renten har ikke vært høyere på ti år

Written by admin

Det skrev Nettavisen i november i fjor «Denne renten er helt avgjørende for boliglånet ditt – nå skyter den i været». Vi snakker om den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten: Nibor.

I november 2021 hadde denne signalraten steget til 0,80 prosent, nå har den steget til nesten 2,20 prosent. Først i juli er økningen på et halvt prosentpoeng

Faktisk har ikke denne renten vært så høy siden sommeren 2012. Det er dårlige nyheter for låntakere. Så hva skjedde?

Enda en duplisering?

– En del av økningen skyldes trolig høyere markedsforventninger om at Norges Bank vil heve renten raskere. Markedet priser nå inn 0,50 prosentpoeng oppgang på møtet 18. august, sier senior makroøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til Nettavisen.

DNB Markets forventer en økning på hvert møte frem til juni, men da med vanlige 0,25 prosentpoeng. Men Aamdal sier at dersom Norges Bank trår til dobbelt så mye i august, er sentralbanken mye nærmere toppen den signaliserte i juni. Så Norges Bank trodde på 3 prosent rente på et år.

– Vi holder en knapp på en økning på 0,25 prosentpoeng nå i august. Det har ikke vært så store og overraskende tall siden rentemøtet i juni. Den underliggende prisøkningen ikke mye høyere enn forventet, og vi har nylig hatt en styrking av kronen til 10 kroner mot euro (se figur under, red.anm.), sier Aamdal.

En sterkere krone reduserer isolert sett behovet for å heve renten like mye. Blant annet blir prisøkningen som vi får i utlandet mindre.

styringsrente

  • Styringsrenten er Norges Banks viktigste instrument for å stabilisere prisveksten og utviklingen av norsk økonomi.
  • Styringsrenten i Norge er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank inntil et fast beløp: et gebyr.
  • Referanserenten fastsettes åtte ganger i året av Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Fire ganger i året utsteder Norges Bank en pengepolitisk rapport samtidig med offentliggjøring av styringsrentevedtaket. Rapporten inneholder en prognose for den fremtidige utviklingen av styringsrenten. Denne prognosen er også nødvendig rentebanen.
  • Styringsrenten og forventningene om den fremtidige utviklingen av styringsrenten påvirker i hovedsak rentene mellom bankene og rentenivået bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder. Markedsrentene påvirker i sin tur kronekurs, verdipapirpriser, boligpriser og etterspørsel etter lån, forbruk og investeringer.
  • Norges Banks styringsrente kan også påvirke forventningene til fremtidig inflasjon og økonomisk utvikling. Endringer i styringsrenten påvirker med andre ord mange viktige parametere i økonomien, derav navnet styringsrenten.
  • Endringer i referanserenten trer i kraft fra første virkedag etter publisering av rentevedtaket.

Kilde: Norges Bank

Det viktigste

Som nevnt er Nibor-renten viktig for boliglånsrenten din. Dette er en rente som bankene selv låner ut penger til. Disse lånene er ikke garantert og har en kort løpetid, noen uker eller måneder. 3-månedersrenten skiller seg ut som den viktigste og brukes som referanserente for mange lån til kunder, spesielt store selskaper.

o Jo høyere disse markedsrentene er, jo dyrere blir det for bankene å låne penger. Før eller siden må bankene øke renten de betaler til kundene. Bankene har imidlertid seks ukers oppsigelsesfrist når de setter rentene, så lånekundene får beskjeden tidlig i oktober.

Rentemøtet i Norges Bank i august er et såkalt interimsmøte. Nye uttømmende analyser gjøres ikke nå, de kommer først i september. Men 10. august kommer utviklingen av juliprisene, og juni-tallene var alarmerende høye. Sterkere prisvekst enn forventet kan føre til nok en dobbel renteøkning.

Flere oppgraderinger på vei

I juni satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. Samtidig signaliserte sentralbanken en rekke fremtidige stigninger, hvorav den første kommer i august. Styringsrenten neste år kan ende på minst 3 prosent, noe som betyr at boliglånsrentene svinger rundt 4s.

I dag ligger en typisk boliglånsrente på 2,75 til 3 prosent, ifølge tall fra Finansportalen.no. Vi snakker da om lån med flytende rente, renter som varierer i takt med markedsrentene, som den viktige Nibor-renten.

Skal du garantere deg fast rente de neste fem årene, må du treffe godt over 4 prosent. I februar 2021 kunne det ha bundet renten til under 2 prosent.

historisk oppgang

Og så har vi flere renteøkninger, den første på onsdag. Den amerikanske sentralbanken overrasket markedet i juni med å heve renten med 0,75 prosentpoeng. et såkalt trippelløft. Sist gang det skjedde var i 1994.

Det er et nytt rentemøte i morgen, og da kan det bli en ny trippeløkning. Renteøkningene i USA er ikke over.

– Markedet har også priset inn en oppgang på 0,75 prosentpoeng i morgen. Det blir interessant å se om sentralbanken sier noe nytt om hvor spiken blir og så følger opp med 0,5 prosentpoeng i to møter til på rad.

– I så fall er det oppe i 3,5 prosent, men amerikanske renter kommer fra uvanlig lave nivåer. Samtidig har de høye inflasjonstallene vært overraskende, sier Aamdal.

Det er stor forskjell på USA og Norge: Amerikanske husholdninger er ikke like følsomme for rentenivået som nordmenn, fordi de fleste amerikanere har langsiktige fastrentelån. Så kortsiktige renteøkninger påvirker ikke det amerikanerne må forholde seg til like mye som de gjør her hjemme.

Følgende

Den europeiske sentralbanken etterkom endelig forrige uke en økning på 0,50 prosentpoeng, den første økningen siden 2011. Men selv etter det overstiger ikke styringsrenten 0 prosent, europeiske renter har vært negative siden 20xx.

Felles for Norge, Europa og USA er det prisøkningen er mye høyere enn ønskelig. Så sentralbankene prøver å redusere presset på økonomien ved å heve renten, de mener det litt enkelt, lavere investeringer og flere arbeidsledige.

– Utsikter for lengre varig høy prisvekst peker mot en raskere renteoppgang enn tidligere anslått. En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen forblir høy og ytterligere innstramminger i pengepolitikken vil være nødvendig i fremtiden, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i juni.

Resesjon

Men i Europas største økonomi, Tyskland, ser det ikke så bra ut. Aamdal skrev i tirsdags morgens reportasje at Tyskland kan være på vei til resesjon, lavkonjunkturer. Utsiktene ser svake ut for tredje kvartal og ifølge Aamdal vil stigende renter tynge utviklingen på kort sikt ytterligere.

En øy med stigende priser legger en klar demper på husholdningenes etterspørsel og truer utsiktene til bensinrasjonering. Aamdal tror usikkerhet rundt gassleveranser og eventuell rasjonering i EU vil tyne utviklingen i lang tid.

About the author

admin

Leave a Comment