Reaksjoner på bensin- og drivstoffpriser fra topper i Senterpartiet – NRK Innlandet – Lokale nyheter, TV og radio

Mens regjeringa sliter med å lande revidert nasjonalbudsjett med SV, møter de nå også klare krav fra flere av sine egne fylkestopper. De mener det straks må gjøres noe med de høye drivstoffprisene.

Må tas grep

Spesielt i Senterpartiet er det flere fylkestopper som tar til orde for at noe må skje. I Arbeiderpartiet er de fleste NRK har vært i kontakt med på linje med regjeringa.
Statistics Minister Jonas Gahr Støre vile likevel ikke complaint inn nå


, og nøyer seg med å overvåke situasjonen. Det er helt motsatt av hva hans partikollegaer i Sverige gjør. Her settes blant annet avgiften ned med 1.30 kroner per litre, og alle svensker med bil får mellom 1000 og 1500 kroner i direkte støtte. I tillegg økes reisefradraget.

Fylkesleder i Troms Sp Svein O. Leiros vil has managed:

Svein Leiros

MÅ HANDLES: Fylkesleder i Troms Sp, Svein Leiros mener regjeringa må gjøre noe med drivstoffprisene.

Photo: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

– Ja, jeg mener helt klart det bør gjøres tiltak med drivstoffprisene. Dette mind jeg i februar og mars og dette mener jeg så absolutt i dag.

They have mener de høye prisene går spesielt utover distriktene der bilen er det eneste fremkomstmiddelet samt transportnæringene, landbruket og entreprenørene.

– De er helt avhengig av lavere priser, fordi det er vi som forbrukere som til syende og sist må betale også den regninga.

Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland er as klar:

– From er nødt til å handle nå. Ifølge Finansdepartementet er det mellom fem og seks kroner i ulike avgifter de kan vurdere.

Han er bekymret for eget fylke:

– Vestland er landets største verdiskapingsfylke, og 90 % av all varetransport skjer på bil, så næringslivet her i fylket har kraftig reduserte marginer med de dramatiske energiprisene.

Hans fylkesledernabo Erlend Haugen Herstad i Sogn og Fjordane mener at regjeringa må hjelpe de næringene som sliter mest som transport, fiskebåter og maskinentreprenører.

For han er også bekymret for at det brukes for mye penger med tanke på rent.

– Det viktigste regjeringa kan gjøre i dagens situasjon er å bremse prisveksten uten å skape en situasjon med økt rentevekst. In stor oppgave, men jeg har trua på folkene våre inne i Oslo. Jeg vil gjerne ha lavere drivstoffpriser, men ikke på bekostning av at familier med boliglån får ei større økonomisk byrde å bære i form av økte renter.

Sigrid Simensen Ilsøy

AVGIFTER NED: Leder i Buskerud Sp, Sigrid Simensen Ilsøy, mener avgiftene må ned i neste statsbudsjett.

Photo: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

Fylkesleder i Buskerud Sp Sigrid Simensen Ilsøy mener det alvorlige bakteppet vi har med krig i Ukraina gjør at vi må gjøre oss mindre avhengig av olje og gass. Men search redd for hva de høye strøm- og drivstoffprisene gjør med små og mellomstore bedrifter, særlig i distriktene.

– Disse er jeg særlig bekymret para. Jeg mener det derfor er svært viktig at regjeringen i sitt arbeid med neste statsbudsjett ser på avhjelpende tiltak som å sette ned avgifter i tråd med Hurdalsplattformen.

Fylkesleder i Akershus Senterparti Brita Skallerud er også bekymret for de små og mellomstore bedriftene, og mener det mest viktige er å ivareta disse.

– Vi er i en ny kaotisk situasjon hvor vi går inn i en energi- og råvarekrise. Det kan være vanskelig med tiltak som vil monne.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Bekymret for rent

Cecilie Knibe Kroglund

RENT: Fylkesleder i Agder Ap, Abel Cecilie Knibe Kroglund, mener rent er viktigst.

Photo: Svein Sundsdal/NRK

De fleste fylkestoppene i Arbeiderpartiet som NRK har vært i kontakt med er ikke enige, og støtter regjeringa. Unntaket er nestleder i Finnmark Ap, Sigurd Kvammen Rafaelsen.

– Dette er noe man må vurdere. In slik ordning må i så fall sikres slik at ikke eventuelle lettelser i avgifter bare kommer distributørene til gode.

Han mener det er på høy tid at en gjeninnfører fraktutjevningsordning for bensin og diesel i Tiltakssonen.

– Avstandene er store og folk er avhengig av bil i hverdagen.

Leder i Agder Arbeiderparti Abel Cecilie Knibe Kroglund, er bekymret for rent, og vil derfor ikke ha spesifikke tiltak mot drivstoffprisene.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre er å sikre at vi ikke får en kraftig økning i lånerenten. Norske husholdninger har veldig stor lånegjeld og økte lånerenter er det som vil ha størst betydning for familier og husholdninger.

Hun minner om at regjeringa har kommet med en strømpakke og et rekordstort jordbruksoppgjør.

– I tillegg må vi bruke huge midler på flyktningmottak og styrket forsvar. Det er nødvendige tiltak som jeg mener det er riktig at vi har prioritert.

Leder i Østfold Ap Sindre Martinsen-Evje er enig og bekymret for de økte kostnadene:

Ordførar i Sarpsborg.  Sindre Martinsen-Evje (AP).

STYRO: Leder i Østfold Ap, Sindre Martinsen-Evje vil ha trygg økonomisk styring.

Photo: Vidar Ruud/NTB

–Det viktigste er en trygg, økonomisk styring, hvor rent ikke øker for mye og for fort, det vil få store konsekvenser for hver og en av oss med lån i banken, og ikke minst for arbeidsplassene våre i næringslivet.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen vile heller ikke ha tiltak. They have frykter for høyere rente.

Det samme gjør leder i Innlandet Ap, Lise Selnes.

– Vi er smertelig klar over at mange har hatt en tøff vinter på grunn av strømprisene, og nå oppever høye drivstoff- og matpriser på toppen av dette.

Men hun mener rent må pass på, og at det begrenser hvor mange milliarder som kan gå ut i økonomien. Og hun beskriver en situasjon med lav arbeidsledighet og privat forbruk på veg opp.

Lisa Selnes

FORSTÅR: Fylkesleder Lise Selnes i Innlandet Ap, forstår at mange sliter, men at det blir enda verre med høyere rente

Photo: Ann-Kristin Mo/NRK

– Mange vanlige folk har høy gjeld, og er svært sårbare om rent stiger for mye for raskt. Bedriftene rundt om i landet vil også rammes.

Men Selnes legger til at hun vet at det ikke er mye trøst for de som sliter.

– Men det er en forklaring på hvilke hensyn vi er nødt til å ta.


Leave a Reply

Your email address will not be published.