Renter, faste renter | Fast rente i luften: Dobbelt så dyrt å binde renten

«Nå kan du forhandle med fast rente, men det haster», skrev Nettavisen i februar 2021. Da kunne du feste boliglånsrenten for de neste tre årene til 1,6 prosent, 2,14 prosent lav i hele ti år i Danske Bank. de våre et kupp, mens rentene har steget kraftig og ventes å stige ytterligere.

Norges Bank har varslet ytterligere syv renteøkninger i fremtidenden første kommer om en og en halv uke.

Ifølge sentralbanken kan en typisk boliglånsrente tidlig i 2024 ligge på rundt 4 prosent. Vi snakker altså om det såkalte boliglånet med flytende rente, lån som varierer i takt med kortsiktige markedsrenter.

en titt på Finansportalen .no viser at de billigste fastrentelånene med en løpetid på fem til ti år har nådd 3,8 prosent. Hos mange banker ligger fastrenten rundt 4,3 prosent, over Norges Banks annonserte rente. Så er det for sent å feste rentene nå?

Les også: Storebrand advarer: Her er terrorrapporten som burde bekymre Norges Bank

Kombinasjon

– Det er egentlig samme råd som alltid, uansett rentenivå. Det er mest sannsynlig verdt å velge flytende rente. Hvis man ikke tåler en for stor renteøkning, må renten bindes. Lånet kan godt bestå av en blanding av fast og flytende rente, sier redaktør Rune Pedersen i Smart Money.

Ifølge pressedirektør Cathrine Graff i Nordea Norge er det nå liten interesse og etterspørsel etter fastrente blant deres kunder. Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank legger til at hos dem kan det virke som færre ønsker å binde renten. I mars merket de en økning i kundehenvendelser om fastrentelån.

– Dette er et helt annet bilde enn det vi så i mars. Nå er fastrenten betydelig høyere enn den var for ett år siden. Men det er likevel interessant at flere ikke ønsker å binde ned renten for å få forutsigbarhet i økonomien, sier Olsen og viser til nåværende økonomiske situasjon.

Hun tror noe av årsaken til manglende rente kan være at forskjellen mellom de faste rentene og de flytende rentene har økt.Dyrt

– Fast rente oppleves derfor som dyrt sammenlignet med for et halvt år siden, da fastrentelån var omtrent samme pris som lån med flytende rente, sier forbrukerøkonom.

Så hvorfor har rentene gått opp så mye siden begynnelsen av 2021? Stikkordet er skyhøy inflasjon – inflasjon – begge i norge og internasjonalt.

– Inflasjonen både globalt og i Norge fortsetter å overraske på oppsiden, sier sjefstrateg Erica Dalstø i SEB til Nettavisen. Både inflasjonen her hjemme og i utlandet er med andre ord høyere enn ekspertene har regnet med.

Les også: Nå biter høyere renter: – Dette er ganske dramatisk

vedvarende høy

Spesielt ille er det i USA, med en årlig vekst på hele 8,6 prosent, ifølge tall fra mai.

– I USA er det tegn til vedvarende høy inflasjon. Globalt prispress har større effekt på å øke prisene på norske produkter. Markedet ser at det vil kreve raskere og større renteøkninger, men også høyere rente på toppen for å dempe inflasjonen, sier Dalstø.

Mange tror at flytende rente alltid lønner seg. Pedersen synes ikke det er lett.

– Du må nøye deg med å si at væsken mest sannsynlig vil bære frukter. Det er flere perioder som har lønnet seg å velge fastrente. For en tid tilbake betalte de mest sannsynlig med fast rente, sier Pedersen.

Forventninger

– Fordi?

– Årsaken er at det en stund har vært en forventning om at renten vil fortsette å stige.

Og selvfølgelig er det noe å spare på å velge banken med lavest rente. Pedersen sier forskjellen mellom høyeste og laveste rentebinding nå er 0,42 til 0,66 prosentpoeng, avhengig av rentebindingstid.

– Det er også noen långivere som er tregere enn andre til å sette opp renten, det vil si at du kan få en litt lavere rente enn det markedet tilsier, sier Pedersen.

bratt stigning

Men får markedet rett, noe som ikke alltid er tilfelle, vil rentene stige kraftig de neste månedene. Ifølge Dalstø er også renten om to-tre år høyere enn markedet fryktet.

Og den internasjonale rentefrykten sprer seg til Norge, til tross for oppringning avkastningskurven det er flatere i Norge. Det betyr at renten på lån med kortere løpetid er omtrent den samme som renten på lån som varer i mange år. Det er normalt at lån med lengst løpetid er mye dyrere.

– Samtidig forventes renteøkninger å bremse den økonomiske veksten, noe som gjenspeiles i at markedet gradvis setter ned renten, sier Dalstø.

De såkalte bytterentene, byttelånsrentene, er helt avgjørende for hvilken rente du betaler på fastrentelånet ditt. Swap-renter er rentene som bankene må betale i markedet dersom de ønsker å låne penger over en lengre periode til fast rente, som de igjen låner ut til deg i en årrekke.

Ifølge SEB er disse rentene på litt over 3 prosent. Som figuren under viser, har formidlingsgebyrene steget kraftig de siste to årene, fra under 0,5 prosent våren 2020 til over 3 prosent i dag. Dette forklarer hvorfor fastrentelån nå er mye dyrere.

I tillegg belaster bankene kundene et tillegg, for tiden +/- 1 prosentpoeng. Så vi er på litt over 4 prosent.

Les også: Sjeføkonoms renteadvarsel: Skyld på prispress

en ny duplisering

Og denne uken kan det komme flere sjokk i rentemarkedet. Onsdag ettermiddag holder den amerikanske sentralbanken rentemøte. Det forventes igjen en dobbel renteøkning på 0,50 prosentpoeng, halvannen måned etter forrige eksplosjon. Skiltene tyder på enda mer onsdag.

– Federal Reserve har signalisert en økning på 0,50 prosentpoeng, og jeg tror ikke de går opp til 0,75 prosentpoeng. Jeg foretrekker å tro de sikter mot 0,50 prosentpoeng mer både i juni og september, sier Dalstø.

– Det er usikkert. Markedet trender mer mot 0,75 prosentpoeng, men selv om de bare stiger, med 0,50 prosentpoeng, vil tegnene på fremtidige økninger være minst like viktige. Det kan være nok til å underbygge den kraftige økningen vi har sett i amerikanske renter, fortsetter han.I selve St. Hansaften har Norges Bank rentemøte. Da blir det en ny økning.den første av tre eller fire av året.

– Hvis Federal Reserve hever renten med 0,50 prosentpoeng, tror du Norges Bank vil gjøre det samme?

– Nei, jeg tror heller de tilsier et litt raskere tempo i renteøkningene, det vil si at de kan gå opp igjen i august, svarer sjefstrategen. De neste økningene ventes i september og desember, men etter 0,25 prosentpoeng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.