Røkkes plastmygg er priset til 100 millioner – E24

Det britiske fondet Ocean 14 Capital tar en bit av Akers grønne mygg Aion i en transaksjon som verdsetter det to år gamle plastresirkuleringsselskapet til 100 millioner kroner.

Konserndirektør Runa Haug Khoury håper å få PE Oceans 14 Capital-fondet på eiendomssiden.
Publisert: Publisert:

– Stemningen her er elektrisk akkurat nå, sier Runa Haug Khoury, administrerende direktør i Aion.

– Dette er en milepæl for oss. Vi er veldig glade for å få inn en internasjonal eier, fordi vi tror de virkelig store markedene for Aion er utenfor Norge. Chris og teamet hans har nettverket og kunnskapen som gjør at vi nå kan gå fra oppstart til «skalering».

– Vi er en sulten, men ydmyk liten gjeng som nå går inn i en helt ny fase.

Fortsett å lese E24 +

Røkkes grønne bag-babysjef: – Det har vært en revolusjon

Ocean 14 Capital investerer i selskaper som jobber for FNs 14. bærekraftsmål, som handler nettopp om livet i havet, og er spesielt interessert i løsninger som hindrer at plast går tapt.

– Vi møtte teamet i Aion for ett år siden og siden har vi fulgt dem og blitt kjent med dem. Vi ser et stort potensial for denne forretningsmodellen og tror den kan ha en radikal effekt, sier Barnes til E24.

– Nøkkelområdene for oss er løsninger for å samle inn, sortere og gjenvinne plast og finne bedrifter hvor dette kan skaleres opp og bidra vesentlig til å gjøre noe med krisen vi befinner oss i, fortsetter han.

Matts Johansen, administrerende direktør i Aker Biomarine og James G. Barnes, ny styreleder i Aion.

Det britiske investeringsfondet går inn i selskapet gjennom et konvertibelt lån på 40 millioner kroner, sammen med dagens hovedeier, Aker Biomarine. Et konvertibelt lån betyr at lånet kan konverteres til aksjer i selskapet.

Chris G. Barnes fra Oceans 14 vil slutte seg til Aion som styreleder og fondet vil ha en eierandel på 17 prosent etter transaksjonen. Fondet vil overta operasjonell kontroll og vil spille en aktiv rolle i den fremtidige utviklingen av selskapet.

Transaksjonen verdsetter selskapet, som ble etablert vinteren 2020, til €9,5 millioner, noe som tilsvarer cirka 100 millioner kroner. I samme periode har selskapet vokst fra to til 14 ansatte.

Aion jobber med plastavfall fra fiskeindustrien for å lage blant annet serveringsbrett og handlekurver.

Ser mot Storbritannia

Aion skal nå inn i en vekstfase i utlandet.

– Storbritannia er et nøkkelmarked etter Norge, og vi skal nå utforske våre kanaler og nettverk der, sier Barnes.

Først og fremst snakker vi om mat og restauranter som Marks & Spencer, Island, Sainsbury’s og McDonalds.

– I januar 2021 var det snakk om å børsnotere Aion innen et år, hvordan er disse planene nå?

– Fra Akers perspektiv vil ambisjonen om å børsnotere alltid være der, men det er mer et spørsmål om tid, sier Haug Khoury.

– Ambisjonen her nå er å bygge et solid og lønnsomt selskap. Hvis vi etter hvert kommer til et punkt der vi ser at vi ønsker å utvikle oss raskere og bedre ved å bli børsnotert, så er det en vurdering styret må ta, sier Barnes.

Lag nye produkter av gammel plast.

Aions forretningsmodell handler om resirkulering av plastavfall, eller det som kalles å skape sirkularitet for alle ressursene som går tapt. Målet er å systematisk kontrollere avfallsstrømmene i ny produksjon. I tillegg samler selskapet inn data på alle nivåer gjennom en digital plattform, som skal sikre sporbarhet og dokumentere miljøpåvirkning for Aion-kunder.

Plastavfall som garn, trål og melsekker er faktisk robuste materialer av høy kvalitet, som kan brukes i produksjon av nye produkter som serveringsbrett og handlekurver.

Selskapet jobber også parallelt i den andre enden for å få aktører, hovedsakelig innen dagligvare-, hotell-, restaurant- og storhusholdningsmarkedet, til å etterspørre produkter produsert av resirkulerte materialer. Full materialsporbarhet, gjennom hele verdikjeden, er kjernen i Aions forretningsmodell.

Selskapet har allerede en avtale med McDonalds som innebærer at alle serveringsbrettene i Norge er laget av resirkulert plast fra marin industri. Selskapet selger det også som sirkulære matkontaktprodukter for Sodexo kantinekjeden, paller for Skretting Nutreco, samt serveringsbrett for kunder som DSS og Lily Hospitality.

Leave a Reply

Your email address will not be published.