Technology

– Selg hytte og båt før nye regler innføres

Written by admin

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.

AVGIFT: I mai sendte Finansdepartementet ut nye regler for å hindre at eiere med betydelig eierandel belaster egne selskaper med det Finansdepartementet definerer som «privat forbruk». De nye reglene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2023.

For de som har valgt å kjøpe eiendommer som fritidsboliger og båter gjennom selskaper, og kanskje leie dem ut for seg selv noen uker i året, vil de nye reglene ha en formidabel skattemessig effekt. Reglene gjelder også for boliger, fly og helikoptre.

Med de nye reglene vil eieren av selskapet som disponerer eiendelene bli skattlagt som om gjenstanden hadde vært i privat bruk hele tiden, med mindre det kan dokumenteres at den er utleid eller brukt i den lukrative virksomheten til selskapet. . gjennom året.

Skatt på ubrukt fritidsbolig

Det betyr for eksempel at majoritetseier i et selskap som eier en fritidsbolig verdt 8 millioner kroner, når fritidsboligen har stått tom hele året, får en skatteregning på 732.160 kroner, mens selskapet må betale en skatt på kr. 457 000,- (se regneeksempel i datatabellen).

Forslag til regler: Skatt på engangsferieboliger og båter

Feriehus
Petter eier 60 prosent av aksjene i et selskap som eier en fritidsbolig med en markedsverdi på 8 millioner kroner. Det varierer om fritidsboligen står tom hele året, om den leies ut på det åpne markedet i noen uker, og om Petter selv leier fritidsboligen av selskapet noen uker i året.

Med de nye reglene blir avgiften som følger:
Skattepliktig overskudd: 0,5 prosent av markedsverdi pr. uke (26 % per år)

Ferieboligen brukes ikke av noen:
Skattepliktig resultat på 8 millioner kroner. x 52 uker x 0,5 % = 2,08 millioner kroner.
Eierutbytteskatt: 2,08 millioner kroner. x 35,2 % = 732 160 islandske kroner.
Selskapstrekk: 2,08 millioner kroner. x 22 % = 457 600 islandske kroner.
Samlet skatt: 1,19 millioner kroner.

Ferieboligen leies ut 12 uker i året:
Skattepliktig resultat: 8 millioner kroner. x 40 uker x 0,5 % = 1,6 millioner kroner.
Eierutbytteskatt: 1,6 millioner kroner. x 35,2 % = 563 200 islandske kroner.
Selskapstrekk: 1,6 millioner kroner. x 22 % = 352 000 kroner.
Total skatt: 915 200 kr.

Fritidsboligen leies ut 12 uker i året + 5 uker i året av eier for kr 20.000,-. uke
Skattepliktig resultat: 8 millioner kroner. x 40 uker x 0,5 % = 1,6 millioner kroner.
1,6 mill kr – betalt husleie (5 x 20 000 kr) = 1,5 mill kr.
Eierutbytteskatt: 1,5 millioner kroner. x 35,2 % = 528 000 islandske kroner.
Selskapstrekk: 1,5 millioner kroner. x 22 % = 330 000 kroner.
Total skatt: 858 000 kr.

Båt:
Petrine eier 90 prosent av aksjene i et selskap som har kjøpt et skip for 2 millioner kroner. Petrine har tidvis brukt båten til å ta med kunder og ansatte til hyggelige arrangementer, og leier båten av selskapet i fire uker hver sommer. Derfor betaler han 25.000 kroner i uken.

Med de nye reglene blir avgiften som følger:
Skattepliktig overskudd: 2 % per uke, 104 prosent pr. års anskaffelseskost + utgifter

Båten leies av eier 4 uker i året for kr 25.000,-. uke.
Anskaffelseskost + utgifter: 2 millioner kroner.
Skattepliktig resultat: 2 millioner kroner. x 52 uker x 2 % = 2,08 millioner kroner.
Fradrag for egen utleie: 4 x 25.000 kr. = 100 000 kroner.
Skattegrunnlag: 1,98 millioner kroner.
Eier Utbytteskatt: 1,98 millioner kroner x 35,2 % = 696 960 kroner.
Selskapstrekk: 1,98 millioner kroner x 22 % = 435 600 kroner.
Samlet skatt: 1,13 millioner kroner

– I utgangspunktet er de nye reglene en stoppregel, det blir så dyrt at det ikke er mulig, sier Per-Ole Hegdahl, som er leder for skatteavdelingen i Danske Bank.

– Fakturaen er kun for konsultasjon. Kan det være at ingenting skjer?

– Jeg tviler virkelig på det. Dette er noe det har vært jobbet med lenge, og Danmark har tilsvarende regler. Derfor må vi vente på at dette blir innført.

– Forhåpentligvis endres forslaget litt, slik at enkelte bransjer, som de som driver drosje, drosjeutleie eller eiendomsutvikling, blir mindre berørt. Slik reglene nå er foreslått, kan skatteloven innebære at enkelte virksomheter må legges ned, sier Hegdahl.

Stoppregel: – I utgangspunktet er de nye reglene en stoppregel, sier Per-Ole Hegdahl i Danske Bank.  Foto: Danske Bank

Stoppregel: – I utgangspunktet er de nye reglene en stoppregel, sier Per-Ole Hegdahl i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Er du berørt?

Spørsmålet er da hva de som har eid fritidsbolig eller båt gjennom selskapet og har betalt leie til selskapet for å bruke gjenstandene noen uker i året, gjøre?

– Du må først finne ut om de foreslåtte nye reglene vil påvirke deg og din bedrift. Hvis de gjør det, og avgiftene overstiger det som er akseptabelt i forhold til faktisk bruk, bør du vurdere å selge eiendommen, sier Hegdahl.

Og avgiftene overstiger nok, som regneeksemplet viser, langt det som er akseptabelt for de aller fleste i en slik situasjon.

Det er da to ulike muligheter: Selge objektene som er berørt på det frie markedet til markedspris til tredjepart, eller selge objektet til seg selv, begge før de nye reglene trer i kraft. For å vente til etter 1. januar 2023 kan strengere skatteregler føre til både kildeskatt for virksomheten og utbytteskatt for eieren, til sammen en formidabel skatteregning, sier Hegdahl.

Strenge regler

– Hvordan gjør man det i praksis og hvilke økonomiske konsekvenser får et slikt salg?

– Uansett om objektet selges til bedriftseier eller til tredjepart, vil selskapet som selger objektet betale 22 prosent skatt av differansen mellom den skriftlige ligningsverdien og salgssummen, sier Hegdahl.

Dersom selskapet selger eiendeler til eieren eller dennes nære slektninger, har Selskapsloven formelle og strenge regler for gjennomføringen, for å sikre selskapets interesser og at prisen er riktig.

– Det betyr blant annet at selskapets styre skal godkjenne avtalen. Styret skal også utarbeide en erklæring og erklæring som bekrefter at salget er i selskapets interesse, og denne skal sendes aksjonærene og godkjennes av revisor før melding om samme sendes til Foretaksregisteret. . Dette er selskapsregler som skal gjelde uavhengig av om varen selges nå eller etter at de nye reglene er innført, sier Hegdahl.

Hvis vi starter med en fritidsbolig eller en båt, som kanskje er det vanligste å eie gjennom egen virksomhet, så må disse varene vurderes før salg. Dersom det selges til markedspris til eieren av selskapet eller nærstående, vil det ikke påløpe skatt på kjøpers hånd etter gjeldende regelverk. Dersom salgsprisen derimot er lavere enn markedsprisen, skal differansen skattlegges som utbytte. Det betyr at selskapet betaler 22 prosent uttaksskatt, mens kjøper må betale 35,2 prosent i utbytteskatt på differansen.

Dersom fritidsboligen, som er verdsatt til 8 mill. kroner, selges for 7 mill. kroner til eier, det vil si med en rabatt på 1 mill. kroner, gir dette en forskuddsskatt på 220.000 kroner for selskapet og skatt på utbytte på 352.000 kroner på eier. En båt vil bli beskattet tilsvarende.

Dyrere til neste år?

– Hvorfor kan vi ikke vente på at de nye reglene innføres for å selge eiendommen?

– Vår oppgave er i hovedsak å informere om de nye skattereglene slik at selskaper og eiere er forberedt på det som kommer. For salg av eiendomsgjenstander som berøres av de nye reglene kan noen risikere at verdien som skal legges til grunn for skattefastsettelse langt overstiger markedsprisen, sier han.

– For eksempel, hvis et selskap har kjøpt en fritidsbolig som virksomheten forbedrer og renoverer og deretter selger denne fritidsboligen til eieren, vil den høyeste av fakturaverdien og anskaffelseskostnadene pluss renoveringskostnader og kostnader og tilpasning, bli brukt som grunnlag for forskuddstrekk for eier og forskuddstrekk for selskapet etter de nye reglene.

– Og til anskaffelsessummen kommer kostnadene til ombygging og tilpasning av eiendomsobjektet, uavhengig av om kostnadene aktiveres eller trekkes fra som vedlikeholdskostnader i selskapet, sier Hegdahl.

høyeste verdi

Med det nye regelverket er det en risiko for at Skatteetaten legger til grunn en verdi som er høyere enn markedsverdien av fritidsboligen eller båten som er kjøpt av eieren, og at differansen blir skattepliktig for både selskapet og eieren.

Et skip som ble kjøpt for 2 millioner kroner, og selskapet har brukt 500.000 kroner på å forbedre det, kan etter flere års bruk ha en markedsverdi på 2 millioner. Men ifølge de nye reglene skal skipet verdsettes til 2,5 millioner kroner for salg til eieren.

Dersom eieren kjøper skipet til markedsprisen på 2 millioner kroner, må selskapet betale 110.000 kroner uttaksskatt av de resterende 500.000 kroner, mens kjøper må betale 176.000 kroner om utbytte. Totalt vil skatteregningen utgjøre 286.000 kroner.

– For å unngå dette bør du vurdere å gjøre disse transaksjonene før de nye reglene innføres. Da er det nok å utarbeide en pris som viser riktig markedsverdi for objektet, ta hensyn til de formelle gjennomføringsreglene fastsatt av aksjeselskapsloven og legge den verdien til grunn for å beregne avgiften, sier han.

About the author

admin

Leave a Comment