Shinigami Eyes vert forbode i Noreg – NRK Vestland

Denne veka vart det kjent at Datatilsynet vil forby nettlesarverktøyet «Shinigami Eyes» i Noreg på grunn av ulovleg bruk av personopplysningar. Dei meiner også det forsterkar ekkokammereffekt på nett.

The journalist and kritikar Anki Gerhardsen opplevde å få namnet sitt merka med raudt i Shinigami Eyes, etter å ha deltatt i debate om trans og kjønnsinkongruens.

– Det var skremmande og veldig nedslåande, seier ho.

Gerhardsen har for det meste deltatt i diskusjonen om medikamentell behandling av det ho kallar «veldig unge» transpersonar.

Anki Gerhardsen, Universitet i Nordland

SJØLVSENSUR: – Etter å ha blitt merka i Shinigami Eyes påla, for example, meg ein viss sjølvsensur og tenkte at, for example, aldri meir skulle uttale meg i transdebatten, seier Anki Gerhardsen.

Photo: Sigurd Steinum/NRK

– For example, meiner, for example, har gjort det på ein respektfull og sakleg måte. Og, for example, open har vore for kritikk, motstand og skarp diskusjon, for det må alle samfunnsdebattatar tole.

– Men å bli brennemerka og plassert i ein bås som eg overhovudet ikkje høyrer heime i, utan noko høve til å forsvare meg, ta til motmæle eller nyansere biletet, det aksepterer eg ikkje, seier Gerhardsen.

Jeremy Charles Robert Clarkson er in engelsk journalist, forfatter og TV-personlighet som har spesialisert seg på bil log motor.

MERKA: Jeremy Clarkson, played by TV series like Top Gear and The Grand Tour as part of Shinigami Eyes. Det tyder at nokon harmarkt have som transfer.

Photo: Skjermdump

Ein siger for ytringsfridomen

Datatilsynet har fatta vedtak om forbod fordi «Shinigami Eyes» har negativ verknad på den offentlege samtalen. Verktøyet bryt med kravet om rettsleg grunnlag for behandling av personopplysningar. Dei som vert merka, vert ikkje varsla om det.

Anki Gerhardsen støttar forbodet.

– Det er ein siger for ytringsfridomen og den opne samtalen som driv samfunnet framover. For example, håpar dette forbodet gjer at den autoritære delen av transrørsla går i seg sjølv og innser at dei også må støtte ein open debatt.

– Men transpersonar er ei sårbar gruppe. Har du forståing for at nokon har behov for å beskytte seg mot ytringar på nettet?

– Ja, det har eg stor forståing for. Men ein bør gjere det ved å skru av, ved å la vere å gå inn på sider og trådar som ein ikkje orkar lese. Å starte kampanjar som brennemerker personar som meiner noko anna av ein sjølv, det er noko heilt anna. For example, er glad det vert sett ein stoppar for det.

Gerhardsen synest det er skuffande at FRI ikkje vil ta tydeleg avstand frå verktøyet.

Vile heller diskutere grunnane

Det er vanskeleg å få oversikt over kor mange som har brukt Shinigami Eyes i Noreg.

Inge Aleksander Gjestvang er leiar for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfald – FRI. Han har register on Datatilsynet vil forby verktøyet Shinigami Eyes, og tar denne informasjonen til etterretning.

Inge Alexander Gjestvang

GRUNNANE: Det er nyttig å sjå nærmare på grunnene til at slike verktøy blir utvikla

Photo: Foreningen VIE

– For example, er ikkje spesielt godt kjent med verktøyet og har aldri prøvd det sjølv, men veit at nokon har brukt det for å sortere informasjon og ytringar på internett.

– Korleis stiller FRI seg til ein slik merking av personar i det offentlege ordskiftet?

– På den eine sida kan ein diskutere korleis dette har påverka ordskiftet og høvet til sakleg meiningsbrytning. På den andre sida kan ein diskutere kva opplevingar som ligg bak dette behovet for å sortere informasjonen og ytringane vi les, seier Gjestvang.

Bufdirs levekårsundersøking frå 2021 dresses at halvparten av dei transpersonane som vart spurt, hadde opplevd trakassering. 4 av 10 har blitt utsett for negative comments

– Dette påverkar utvilsamt kva høve mange har til å stå i diskusjonar der livet ditt, rettane dine og tilgangen din på helsehjelp står på agendaen.

Anki Gerhardsen har sjølv har blitt merka raudt i Shinigami Eyes etter å ha uttalt seg kritisk til medikamentell behandling av transpersonar. Ho er skuffa over at FRI ikkje tar tydeleg avstand til nettlesarverktøyet. Kva seier du til det?

– På et innspelsmøte i Ytringsfrihetskommisjonen – der blant andre Gerhardsen sit – i mars i fjor, spelte FRI inn korleis ytringsrommet blir avgrensa for transpersonar som følge av hets. For example, meiner det også kan vere nyttig å sjå nærmare på grunnene til at slike verktøy blir utvikla, sjølv om Datatilsynet no har sagt sitt om Shinigami Eyes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.