Technology

Sjef markedsstrateg: – Ekstremt krevende selv for de best informerte investorene

Written by admin

– Det er en svak trend og mye pessimisme, men det kan virke som markedsaktører på aggregert nivå forventer en relativt myk økonomisk landing, sier sjefstrateg Christian Lie i Formue.

Han påpeker at til tross for klare tegn på svakhet i den amerikanske og europeiske økonomien, har lavere råvarepriser og en svekket økonomi dempet inflasjonsforventningene noe. Samtidig har de lange rentene gått litt ned. Dette har hjulpet vekstaksjer til å ta fart den siste tiden, mens verdiaksjer har falt litt.

– Samtidig er det ekstremt krevende for selv de best informerte investorene å danne seg et klart bilde av utfallsrommet for den globale økonomien og finansmarkedene i fremtiden. Grunnen til dette er at det er så mange uvanlig forskjellige variabler som kan ha stor betydning for for eksempel vekst, bedriftens inntjening og risikovilje, sier Lie.

Han påpeker at ingen klarer å forutsi fremtidig inflasjon særlig godt, og at renteøkninger fra sentralbanker ikke vil påvirke økonomien på en stund. Derfor er det foreløpig ikke kjent hvordan de siste renteøkningene faktisk vil påvirke den økonomiske aktiviteten.

– I tillegg er det noen viktige bevegelser i råvare- og valutamarkedene, vi har fortsatt en spent geopolitisk situasjon og klimaendringer ser ut til å ha økende humanitære og økonomiske konsekvenser, sier sjefstrategen, og understreker:

– På kort sikt er dette umulig å forutse.

Fall i oljeprisen

Som mange andre råvarer har oljeprisen falt den siste tiden. Siden toppen i juni har oljeprisen falt nesten 20 prosent, og Nordsjøens råolje omsettes nå under 100 dollar fatet.

– Dette kan ha sammenheng med økende resesjonsfrykt, som igjen kan redusere etterspørselen fra husholdninger og bedrifter. Men oljemarkedet er blant annet ytterligere preget av mangel på forsyning og lave lagernivåer, spesielt for mange drivstofftyper, på grunn av begrenset raffinerikapasitet, sier Lie.

Han tror nye utfordringer for oljeforsyningen, eller i råvaremarkedene generelt, raskt kan presse prisene opp igjen.

Uansett vil Oslo Børs og andre regionale børser i USA og Europa bli påvirket av hvordan investorenes forventninger til økonomisk vekst, bedriftsoverskudd og gjeldsbetjeningsevne utspiller seg.

Oslo Børs har falt i takt med oljeprisen den siste måneden, og er ned rundt ti prosent siden begynnelsen av juni. I forrige uke falt Børsen hver dag frem til fredag, da han kom seg litt. Det amerikanske aksjemarkedet falt også betydelig i begynnelsen av forrige uke, men tok seg kraftig opp fredag.

Inntjeningssesongen fortsetter

Lie tror stemningen i markedene vil fortsette å avhenge av hvordan inflasjonen utspiller seg, hvordan sentralbankene håndterer presset og om store økonomier går inn i resesjon eller ikke.

“Investorer følger derfor nøye med på råvarepriser, lønnsutviklingen, situasjonen i arbeidsmarkedene og ikke minst økonomiske nøkkeltall som PMI-data og andre ledende indikatorer.” , sier han.

I uken som kommer vil flere selskaper presentere resultater, både her hjemme og i USA. Av de amerikanske selskapene vil elbilprodusenten Tesla, som presenterer tall onsdag, være en av de mest fremtredende.

– Inntjeningssesongen kan også få økt oppmerksomhet, da signaler fra selskaper om fremtidig fakturering, marginutvikling og inntjening kan ha stor innvirkning på investorers og analytikeres forventninger til selskapets inntjening. Så langt ser anslagene ganske optimistiske ut og kan falle dersom selskapets veiledning indikerer et mer utfordrende økonomisk klima, sier Lie.

mulig lavkonjunktur

Lie mener at europeisk økonomi står overfor en større resesjon enn USA.

– Resesjon virker mest sannsynlig i Europa og ganske sannsynlig i USA Det store spørsmålet blir hvor dyp og lang den økonomiske nedturen blir, sier han.

Nordea-sjefstrateg Erik Bruce bemerker også at det store spørsmålet i markedet er om det blir en kraftig økonomisk nedtur.

– Slik det ser ut nå, tviler jeg på at vi er i nærheten av en resesjon, sier han.


Eric Bruce, sjefstrateg i Nordea.

Eric Bruce, sjefstrateg i Nordea. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Sterke arbeidsmarkedstall i både Europa og USA demper frykt for lavkonjunktur.

– Det kommer flere i jobb, så det er langt fra tegn til lavkonjunktur. På et tidspunkt i fremtiden, kanskje neste år, har sentralbankene tatt en så hard linje at økonomien ikke tåler så høye renter. Om det blir lavkonjunktur om et år eller to har jeg ikke sterke meninger, men det er et stykke unna.

Rystende børs

I aksjemarkedet har det usikre makrobildet ført til frykt.

– Markedet er preget av store svingninger og har vært dårlig i det siste, men fredag ​​hadde vi en liten opptur. Typisk for dagens marked er store daglige svingninger og usikkerhet, sier Bruce.

Hvor hardt aksjemarkedet rammes avhenger av styrken til bremsen på veksten.

– Det kommer an på det store spørsmålet, om det blir en sterk økonomisk resesjon. Oslo Børs vil da falle og bli mest berørt. Hvis vi unngår en dyp resesjon, slik det ser ut som, så tror jeg oljeprisen og børsen holder seg.

Bruce mener at energiaksjer vil bli vanskeligere enn andre aksjer dersom det blir en kraftig økonomisk nedgang.

– Ja, slik jeg ser det er det konsensus og standard oppfatning om at det fungerer. Med en myk landing tror jeg aksjen vil holde seg bra fremover. Hovedusikkerheten er renteøkninger og prisøkninger dersom økonomien går dårligere. Markedet vil da være svakere. Spørsmålet er om inflasjonen kommer ned, slik sentralbankene ønsker. Hvis det fortsatt er høy inflasjon og høyere inflasjon, må sentralbankene jobbe hardere. Dette vil skape mer frykt for resesjon.

Vinnerne av pandemien kan være tapere

Høy inflasjon vil påvirke næringer annerledes.

Bruce mener at det er selskapene og bransjene som har priskraft som vil gjøre det bedre. Og alt avhenger av hva du selger og om du kan velte kostnadene over på kundene.

– Mange store IT-selskaper vil bli rammet av renteøkninger. Det er helsesektoren og noen spesifikke kvalitetsbedrifter som opererer i dette miljøet. Det kommer til å koste mange av vinnerne av pandemien i forbrukersektoren, det har vi alle sett. De som gjorde det bra, butikkjedene, vil få det vanskeligere nå som forbrukerne skal kjøpe flere tjenester.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler sakene våre gjennom en lenke som fører direkte til sidene våre. Kopiering eller annen bruk av hele eller deler av innholdet kan kun gjøres med skriftlig tillatelse eller slik loven tillater det. For ytterligere vilkår se her.

About the author

admin

Leave a Comment