Technology

Sjeføkonomen anbefaler et rentesjokk

Written by admin

– Norges Bank bør gjøre det samme og heve den med 0,75 prosentpoeng, skrev Holvik da han kommenterte den amerikanske sentralbankens beslutning om å tukle med en tredobling av renteøkningen for å slå løpsk inflasjon.

Norges Bank bør ikke gå for forsiktig frem, slik den kanskje har vært vant til, med enkle rentehevinger på 0,25 prosentpoeng av gangen, mener Holvik. Det tar mellom ett og to år før en økning i renten gir full effekt på økonomien, understreker han. Det er bedre å ta litt nå, for å unngå å bli etterlatt og bli tvunget til å sette opp renten for mye på kort tid, sier Holvik til NTB.

– Erfaringene som nå er gjort i USA bør være en vekker for Norges Bank. Ved å sette opp renten med bare 0,25 prosentpoeng i juni, øker det risikoen for at også vi i Norge overoppheter økonomien, med inflasjonen på vei opp, skriver han i sin analyse etter det amerikanske rentesjokket.USA

Norges Banks renteutvalg møtes onsdag denne uken. Avgjørelsen vil bli offentliggjort torsdag morgen. Holvik tror ikke banken følger hans råd, men han slutter seg til en voksende gruppe økonomer som tror styringsrenten vil stige 0,5 prosentpoeng denne gangen.

Forvent høyere renteoppganger

– Vi tror ikke på doble eller tredoble renteøkninger. Norges Bank vil være forsiktige og vil heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og samtidig heve rentebanen med om lag 0,5 prosentpoeng, mener vi, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til NTB.

Der på tunet er det ventet fire-fem 0,25 prosentpoengs renteøkninger før nyttår og en styringsrente på rundt 3 prosent innen utgangen av neste år. Sentralbanken kan være sikker på at høyere renter vil ha en nærmest direkte effekt på etterspørselen her hjemme, i langt større grad enn høyere renter i USA.

– Norge er veldig forskjellig fra USA, der alle har fastrente og som sådan ikke er direkte påvirket av styringsrenteøkningen. Her har de fleste flytende rente, sier Olsen, som understreker at det er en del faktorer som taler for at renten skal øke betraktelig også her hjemme.

Det er tungt press på økonomien, høy og stigende inflasjon, svært lav arbeidsledighet og høyere enn forventet lønnsvekst. Samtidig er kronekursen svært svak og rentene stiger.

– Men vi tror ikke Norges Bank får panikk ennå. Så lenge rentene stiger jevnt, vil det påvirke norsk økonomi. Vi har ikke like travelt her som i USA, sier han.

Tror på dobbel økning i renten

Pengepolitikkens generelle mål er å opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon, gjerne 2 prosent per år. Når prisene blir høye over tid, heves ofte styringsrenten for å kjøle ned økonomien, mens den ofte settes ned i krisetider for å stimulere til mer økonomisk aktivitet.

Ved inngangen til juni var tolvmånedersveksten på 5,7 prosent, det høyeste nivået på 30 år. Statistisk sentralbyrå anslo i sin siste prognoserapport at årets inflasjon blir 4,7 prosent.

– Vi forventer en dobling av renteøkningen på 0,5 prosentpoeng på torsdagens møte og ytterligere 0,25 prosentpoeng på rentemøtene i august, september og desember og ingen renteøkning i november, sier sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken mhp. dagens virksomhet.

Han forventer en boliglånsrente på om lag 3,5 prosent ved utgangen av året, gitt at lånerentene ligger rundt 1,5 prosentpoeng over styringsrenten, slik de vanligvis er. Hvis rentebanen justeres opp, som de fleste analytikere nå tror, ​​vil vi ha en boliglånsrente mellom 4,5 og 5 % ved utgangen av 2024.

importert inflasjon

Mens sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier til NTB at han deler synet om at rentene bør opp på et høyere nivå enn sentralbanken signaliserte i mars, mener hans «motpart» Roger Bjørnstad i LO at det ikke er åpenbart at høyere renter er riktig middel mot overdreven inflasjon.

Han påpeker at mye av inflasjonen er importert og skyldes økningen i internasjonale priser på varer som mat, energi og drivstoff. Dette er faktorer som ikke påvirkes av norske renter. Derfor mener Bjørnstad at han ikke vil være grei med kraftige hopp i norske renter i den situasjonen vi befinner oss i nå.

Etter å ha holdt styringsrenten på rekordlave 0 prosent i nesten halvannet år, fant Norges Bank grunn til en forsiktig heving på 0,25 prosentpoeng i fjor høst. Siden den gang har den økonomiske oppgangen vært over forventningene, mens inflasjonen har steget kraftig de siste månedene. Det er nå bred enighet om at rentene vil stige i en rekke økninger det neste halvannet året.

(© BNT)

About the author

admin

Leave a Comment