Technology

– Står overfor et kostnadssjokk – E24

Written by admin

Inflasjonen har skutt i været og økonomien kollapser. Men økonomene er uenige om hvor raskt Norges Bank vil stramme renteskruen.

INTERESTETIPS: Tidligere sjeføkonomer Marius Gonsholt Hov, Kjersti Haugland i DNB Markets, Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen, sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø og Olav Chen, leder for allokering og interesse i Storebrand.
Publisert: Publisert:

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kunngjør rentebeslutningen torsdag, og retningen er allerede offentliggjort. Styringsrenten går opp, spørsmålet er hvor mye.

USA har allerede implementert den største renteoppgangen siden 1994men andre sentralbanker setter nå også opp renten med over 0,25 prosentpoeng av gangen, noe som har vært en normal renteøkning.

Det vil ikke Norges Bank gjøre, mener sjefstrateg Erica Dalstø SEB.

– Så lenge du ikke er i standard, tror jeg du foretrekker 25-poengs høyninger, sier hun.

Når E24-renterådets økonomer møtes, har temperaturen i økonomien steget mange punkter. inflasjonen er høyeste siden 1988mens mange bedrifter advarer om problemer med å få tak i folk.

Dalstø påpeker at fremtidig vekst i økonomien kan bli holdt tilbake av kapasitetsproblemer, som kan dempe inflasjonen på sikt.

– Jeg tror at disse renteøkningene vil påvirke etterspørselen ganske mye, sier han.

De er ikke enige i den doble renteøkningen

– Poenget her er at det trolig blir en ganske solid oppjustering, sier Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Han forventer at Norges Bank hever styringsrenten til 2 prosent innen utgangen av året, fra dagens rente på 0,75 prosent.

Hov forventer en dobbel renteøkning torsdag, altså 0,5 prosentpoeng.

også lese

Britiske økonomer forventer to doble hopp i norske renter

– Poenget er at renten er veldig lav. Vi har en styringsrente som er godt under det vi hadde før pandemien. Og det er ett prosentpoeng over det Norges Bank mener er normalt.

Sjeføkonomer Kjersti Haugland i DNB Markets og Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Ifølge Bloomberg forventer de aller fleste eksperter en normal renteøkning på 0,25 prosentpoeng. Et mindretall antar at det blir et halvt prosentpoeng.

– Jeg tror de setter opp renten, men de burde unngått å gjøre det, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Han mener Norges Bank bør være forsiktig med å heve renten, blant annet på grunn av usikkerheten som er skapt av Russlands krig mot Ukraina.

– Jeg tror ikke folk forstår renteøkninger. Bilsalget og hyttesalget går ned. Folk aksepterer et kraftig fall i kjøpekraft i år etter elektrisitetskrisen.

– Skiller seg ut over et kostnadssjokk

– Jeg tror det store fallet vi så i forbrukertilliten kan ha gjort Norges Bank enda mer bevisst på å gå gradvis frem, sier Dalstø.

Til tross for at det er nær rekordlave nivåer, stuper arbeidsledigheten Norske økonomiske forventninger. Høy inflasjon og høyere renter kan være forklaringen, ifølge Finans Norge.

undersøkelser av Mening viser samtidig at stemningen blant forbrukerne er på et historisk lavt nivå.

også lese

Sparebank 1 mener Norges Bank bør følge Fed

– Jeg tror ikke at forbrukertilliten er lav gitt prognosen om renteoppgang. Jeg tror det skyldes høy inflasjon, sier Olav Chen i Storebrand.

Han forventer at Norges Bank hever renten med 0,5 prosentpoeng torsdag.

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø og Olav Chen i Storebrand.

Chen påpeker at høy inflasjon har rammet mange land samtidig. I USA måler forbrukernes humør falt til rekordlave nivåer.

– Har den høyeste lønnsveksten på kanskje 40 år. Laveste arbeidsledighet siden 1970. Forbrukertilliten er imidlertid lav, sier Chen.

også lese

Finanstilsynet: Rentesjokk kan føre til betydelig fall i boligprisene

– Det gjenspeiler at husholdningene virkelig er bekymret for utviklingen fremover. Ikke nødvendigvis at situasjonen her i dag er så ille, sier Dalstø.

– De får et kostnadssjokk, og det kan bli enda større. Det betyr at det ikke skal være en ekstra skrekk, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun spår at Norges Bank vil sette opp renten åtte ganger neste år, med 0,25 prosentpoeng av gangen.

Haugland peker også på strømprisen som «en stor usikkerhetsfaktor».

Høye strømpriser har tæret på porteføljen siden i fjor høst. Prisene er fortsatt mye høyere enn normalt.

– Det er åpenbart at det kan se ut til at det blir en ganske hard vinter. Det er en ekstra faktor som tilsier at de bør gå mer forsiktig fram, sier Haugland.

Den bemerker også at 95 prosent av boligene har flytende rente. Det betyr at høyere styringsrenter raskt slår ut i dyrere lån.

Samtidig er nordmenns gjeldsnivå blant de høyeste i verden, konstaterer Haugland.

Fra venstre sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen, Olav Chen, Marius Gonsholt Hov og Erica Dalstø.

Chen er enig i at Norges Banks renteheving ikke kan dempe stigende bensinpriser eller internasjonale matvarepriser.

– Men du vil ikke ha en prisspiral. Hvis det er priser som går opp i konsumprisindeksen, må de tøyle de delene de faktisk kan gjøre noe med.

– Arbeidsledigheten er betydelig mye lavere i dag enn Norges Bank hadde tenkt. Kapasitetspresset på norsk økonomi, som allerede var svært høyt, er blitt enda sterkere, sier Hov i Handelsbanken.

Hov konstaterer at også inflasjonen har steget, og dermed godt over Norges Banks mål.

– Det er en kraftig oppgang i internasjonale renter og en svakere kronekurs. Det er mange relasjoner.

– Det er klart at banen til renten i fremtiden vil være mye høyere enn det som er antydet så langt, sier han.

About the author

admin

Leave a Comment