Technology

Statnett ber Equinor vedlikeholde gasskraftverk på Mongstad

Written by admin

«Statoil vil stenge gasskraftverket på Mongstad i slutten av 2018 fordi det ikke er lønnsomt», skrev han. DEG i februar 2017.

Men nedleggelsen er eksponert om og om igjen og gassturbinen på 150 MW er fortsatt i drift som backup på Mongstad. til slutt å oppdatere det var Equinors plan å stenge gasskraftverket i slutten av juni.

Men i siste liten, 23. juni, sendte Statnett et brev til Equinor der de ba dem vurdere om det er hensiktsmessig å stenge Mongstad gasskraftverk som planlagt.

Statnett: Vi har økt forberedelsene

– Spesielt i dette området, hvor forsyningssituasjonen allerede er trang og flere nye forbrukere ønsker å gå på nett, er det uheldig at en stor produsent går offline, forteller Statnetts konserndirektør for systemdrift Peer Olav Østli. energiteknologisom først omtalte saken.

– Vi ser på hele forsyningssituasjonen i Norge og har økt beredskap ved våre anlegg i lys av energisituasjonen i Europa, sier Østli.

Både norsk industri Y Mongstad Industripark har bedt om å få anlegget i drift, gitt spenningssituasjonen i områdets forsyning.

Varsling ved utkoblinger fra Troll og Oseberg

Også i 2019 bemerket Statnett at nedleggelse av gasskraftverket vil redusere forsyningssikkerheten i regionen og øke risikoen for driftsstans.

Siden den gang er det besluttet å elektrifisere plattformene Troll B, C og Oseberg. Også annen energikrevende industri har søkt om tilknytning i området.

Statnett skriver i brevet at de fyller behovet ved å oppgradere nettkapasiteten. I anleggsperioden må Statnett stenge sine anlegg oftere, noe som igjen vil svekke strømforsyningen.

Statnett viser også til sikkerhetssituasjonen i Europa, og at gasskraft på Mongstad er viktig for energiforsyningssikkerheten.

Uten gasskraft kan det hende du må skru av nytt forbruk med spesielle tilkoblingsforhold eller redusere uttaket når du skal vedlikeholde nettet, skriver Statnett. Det er nettopp de nevnte plattformene, som også eies av Equinor, som henger sammen i slike termer.

Ikke aktuelt for bruk av mobilt gasskraftverk

Statnett eide tidligere to mobile gasskraftverk for bruk i krisesituasjoner: en på Tjeldbergodden nord for Kristiansund og en på Nyhamna i Aukra, ikke langt fra Molde. Gasskraftverkene ble kjøpt i 2009 for å hindre rasjonering i Midt-Norge, som da hadde et enormt kraftunderskudd.

Etter at kraftledningen Ørskog-Sogndal ble satt i drift i 2016, var det ikke lenger behov for kraftverkene. Tjeldbergodden kraftstasjon ble solgt, og Statnett har lenge forsøkt å selge Nyhamna kraftstasjon, uten hell.

Statnett sier til TU at konsesjonen ikke lenger er gyldig og at det ikke er aktuelt å bruke Nyhamna kraftverk (150 MW), selv i en «svært spent kraftsituasjon» kalt SAKS.

Statnett ønsker å selge kraftverket så raskt som mulig. Kraftverket ligger også i et område som i dag ikke har noen utfordringer med forsyningssikkerhet.

– Det er energireserver.

De siste dagene har det vært mye oppmerksomhet rundt mulige SAKS-tiltak, som bransjenedleggelser, tollrasjonering, og fortsatt blackout. Men kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett sier de har mange markedsrettede tiltak som kommer før SAKS-tiltak og rasjonering.

– Sannsynligheten er enda større for det Nei det blir rasjoneringen av det det blir, sier Gilje.

Husk at svært høye priser kan få både store og små forbrukere til å endre forbruket sitt. I tillegg kommer energireserver som kan brukes på kort sikt.

– Man holder alltid litt tilbake på reservemarkedet, noe som kan gi mer effekt på dager det er veldig lite produksjon, sier Gilje.

Energi Norge: spar der du kan

Både Statnett og NVE har oppfordret kraftprodusentene til å være mer oppmerksomme på underfylling og disponering av vann annerledes. Men før helgen sa Statnett kraftselskaper fortsetter å produsere som før, til tross for advarslene dine.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge sier i dag at det ikke er grunn til å tro at kraftselskapene ikke lytter til budskapet om å spare vann.

– Tilbakemeldingene vi får er at alle de som kan holde på vannet beholdes. NVEs budskap er veldig tydelig og holdes der det kan være, sier markedsdirektør Toini Løvseth til NTB.

Hun synes det er rart å tenke på at energiprodusentene skal tømme magasinene om sommeren, når prisen er lav.

– Ingen energiprodusent i verden har ett eneste insentiv til å selge før vinteren, da prisen er høy, sier Løvseth.

At Statnett ikke ser tegn til lavere energiproduksjon kan ha andre forklaringer, mener Løvseth. Hun sier at Statnett ikke vet hva kraftverk produserer og viser til at det nå er mye vann i elvene med elvekraftverk som ikke har magasiner for å spare vann.


About the author

admin

Leave a Comment