Sverige sier nei til å spytte nye penger på SAS

Svensk handels- og industriminister Karl-Petter Thorwaldsson advarer om at Sverige er klar til å konvertere gjeld til egenkapital i det kriserammede flyselskapet. Den svenske staten er imidlertid klar på at den ikke vil eie den på sikt.

Svensk handels- og industriminister Karl-Petter Thorwaldsson innkaller til pressekonferanse om SAS. Her ved en tidligere anledning.
Publisert Publisert

Det kommer opp under en pressekonferanse med handels- og industriminister Thorwaldsson tirsdag formiddag.

– Staten har siden 2010 mandat fra Riksdagen til å redusere eierskapet i SAS. Som ansvarlig eier er det også viktig å ta beslutninger som ikke er enkle, men som er de riktige.

– Med Riksdagsmandatet om å redusere eierskapet sier vi nei til kapitalutvidelsen i SAS Forward-planen. Dette betyr at statlig eierskap til SAS sannsynligvis vil avta, sa Thorwaldsson.

Deretter presenterte han følgende liste over punkter som en anbefaling fra den svenske regjeringen til SAS:

  • Klar til å konvertere lån til egenkapital, som betyr å konvertere gjeld til egenkapital
  • Nei til å skyte inn ny kapital
  • Statens engasjement i SAS vil etter all sannsynlighet avta
  • Den svenske regjeringen er tydelig på at den ikke er en langsiktig eier av SAS

– Et sted krysser en grense

På spørsmål fra Dagens Industri om de kunne og samtidig ikke støtte SAS med nye penger, svarte Thorwaldsson at Sverige hadde støttet SAS med 8 milliarder svenske kroner.

– Ett sted er det selvsagt en grense, hvor staten må si at SAS skal klare seg på inntektene, og derfor mener vi at det er rimelig at vi uttaler oss om lånene som vi har i SAS, men vi si tydelig at vi ikke vil legge til nye penger til SAS Forward-planen.

Næringsministeren la senere til at de er optimistiske med tanke på flyselskapets planer, og at det vil bli et «godt SAS i fremtiden».

Det vil samle inn minst 9.500 millioner

Etter at SAS presenterte sin SAS Forward-redningsplan i februar, har den svenske regjeringen vært i pågående samtaler med selskapet for å sikre at de kan «opptre som ansvarlige eiere», fortsatte handels- og industriministeren.

Den svenske staten eier i dag 21,8 prosent av SAS.

Under presentasjonen av kvartalsrapporten for første regnskapskvartal presenterte SAS restruktureringsprogrammet SAS Forward. Detaljer kom i mai.:

  • SAS vil konvertere 20 milliarder svenske kroner med gjeld og hybridobligasjoner til aksjer.
  • Skaff inn minst 9,5 milliarder SEK i ny kapital.

“Fortynning”

SAS Forward-kostnadsprogrammet skal etter planen redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Alle deler av virksomheten gjennomgås, inkludert nettverk, flåte, tariffavtaler og kostnadsstrukturer.

også lese

Staten leier inn eksperthjelp i SAS-krisen

Selskapet forventer at en «betydelig del» av den nye kapitalen kommer fra nye investorer.

«Den forventede konverteringen av gjeld til egenkapital og ny egenkapital, som er en del av SAS Forward, vil innebære betydelig utvanning av eksisterende aksjonærer», skrev SAS-sjef Anko van der Werff i kommentarene til planen.

statlige kreditorer

Torsdag kveld ble det kjent at Nærings- og handelsdepartementet har engasjert ABG Sundal Collier og Wiersholm som rådgivere i forbindelse med samme ordning.

SAS ble i desember 2020 tildelt 1,5 milliarder kroner i kriselån gjennom den norske statsgarantiordningen som følge av koronaviruspandemien. Som en del av kriseplanen presentert av SAS har selskapet erklært at de ønsker å konvertere gjeld til egenkapital og derfor er Norge en stor kreditor.

Norges eierandel var ved forrige statssalg i underkant av ti prosent av selskapet. Den danske og svenske staten eier fortsatt betydelige eierandeler den dag i dag, totalt 21,8 prosent eierandel.

Publisert

Leave a Reply

Your email address will not be published.