entertainments

TV 2s nyhetsredaktør skal ikke ta Bhatti-avgjørelser

Written by admin

Nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække skal ikke ta redaktøravgjørelser i saker knyttet til Arfan Bhatti. Dette er klart etter at hun selv ba om det.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 skal ikke lenger ta redaksjonelle beslutninger som gjelder Arfan Bhatti.
Publisher Publisher

Solbrække hadde for 16 år siden et forhold til Bhatti. Den gang jobbet hun som journalist, men hun tok siden steget opp som nyhetsredaktør i kanalen.

Når TV 2 dekker saker som omhandler Bhatti, er det hun som har vært ansvarlig for kanalens nyhetsdekning. Men nå vil hun tre til side i dekning av saker hvor Bhatti omfattes.

Heretter skal avgjørelser i disse sakene tas av TV 2s nyhetssjef eller sjefredaktør.

– Har blitt stilts spørsmål ved uavhengighet

– Jeg har sagt til sjefredaktør Olav T. Sandnes at jeg ikke skal være den som tar redaktøravgjørelser i saker der Bhatti er implicarte. Og det er have enig i. Jeg har bedt om dette av hensyn til TV 2, fordi det nå stilles spørsmål ved vår uavhengighet, sier Solbrække i en pressemelding.

Beslutningen blir ønsket velkommen av TV 2-klubben. Nestleder Øyvind Egaas kaller det en god avgjørelse på grunn spørsmål om habilitet og diskusjonen som har oppstått.

– Det handler om noe som skjedde langt tilbake i tid, så jeg er sikker på at det ikke har vært et problem. Men likevel mener jeg dette er riktig nå, sier Egaas til Medier24.

Klubben har tillit til nyhetsredaktøren, understreker han.

– Dette er blitt håndtert på en bra måte i ettertid, og vi har full tillit til henne. Mange medier har unnlatt å peke på det frem til nå, men når det nå er fremme og det er blitt en debatt, så er denne avgjørelsen naturlig, sier Egaas.

– Ønsker å unngå misforståelser

Med få unntak var det ingen av de etablerte mediene som omtalte Solbrække ved navn da forholdet til Bhatti da det ble kjent i 2008. Den straffedømte islamisten kom imidlertid igjen i medienes søkelys nylig etter at det ble kjent at han har hatt kontakt medur, med som er siktet for skytingen utenfor utestedene Per på hjørnet og London pub.

TV 2 vurderte likevel at Solbrække ikke var inhabil, noe som har ført til debate i mediene om hennes rolle. Solbrække sier nå at hennes habilitet de ella må vurderes løpende.

– Derfor ønsker vi å være åpne og helt konkrete på hva dette betyr. Både fordi det har blitt stilt legitime spørsmål, og fordi vi ønsker å unngå misforståelser. Som igjen kan trekke vår uavhengighet i tvil, sier Solbrække.

Får støtte av sjefen

Tidligere denne uken omtalte blant andre Aftenposten spørsmålet rundt Solbrækkes habilitet etter at avisen hadde blitt kjent med en intern e-post hun hadde skrevet til kolleger i TV 2. I e-posten omtalte hun forholdet som en stor tabbe, som hun beklaget.

Sjefredaktør Olav T. Sandnes gjorde det da klart at han hadde vurdert uavhengigheten og habiliteten til Solbrække da hun ble ansatt som nyhetsredaktør. Ingenting ved de siste tids hendelser ga grunnlag for å endre vurderingen.

Sandnes sier han støtter Solbrækkes beslutning om at hun ikke skal ta redaksjonelle avgjørelser i saker som omhandler Bhatti. Han understreker samtidig at dette ikke endrer hans vurdering av hennes integritet de ella.

– Jeg mener Karianne kunne vært i stand til å ha – og ta – det redaksjonelle ansvaret i saker om Bhatti. Hun har hele tiden hatt min fulle tillit, og den har hun fortsatt. Men jeg er samtidig enig i at dette er en klok avgjørelse når det nå det stilles spørsmål ved vår journalikk i dekningen av sacr som har med Bhatti å gjøre, sier Sandnes

– Burde vært åpne om det

Sandnes erkjenner også at det hadde vært riktig å være åpen om denne saken tidligere.

– Åpenhet om bakenforliggende forhold er sentralt i journalikken. Når denne saken nå har kommet opp, be jeg at TV 2 hadde vært best tjent med å være åpne på denne relasjonen tidligere, selv om det ligger over 15 år tilbake i tid. Men da Solbrække ble ansatt i 2016, var det mange hensyn og ta. private ogsa. For meg var det vesentlig at den kortvarige relasjonen lå elleve år tilbake i tid da hun ble nyhetsredaktør, sier han.

Publisher

About the author

admin

Leave a Comment