Sports

Vart skulda for å svikte breidda – no har forbundet snudd – NRK Sport – Sportsnyheter, resultant og sendeplan

Written by admin

I Noregs Friidrettsforbundsregular for EM, stod det at uttaket blir basert på EA sine rankinglister pr. 26. juli, og at det ikkje skulle setjast inn reserve ved eventuelle forfall på desse listene.

August 11 starttar EM i München.

Det fekk fleire i friidrettsmiljøet til å heve augebryna.

– Når du har så konkrete og greie uttakskriterium til meisterskap, som går på eit konkret tal, og samtidig har eit rangeringssystem som gjer at folk tett på kravet kan delta, så er det berre å ta omsyn til det, seier Petter Skinstad til NRK.

Have sustained framework:

– Dei sviktar breidda. Har du klart kravet er du betre enn alle som ikkje er der. Skal vi hauste av den fantastiske utviklinga vi har i norsk friidrett, er vi heilt avhengige av å gi dei nest beste moglegheita.

Skinstad får støtte av Anders Huun Monsen, mannen bak bloggen friidrett1.

– I verste fall kan ein risikere at folk legg opp tidlegare ved at rammevilkåra blir dårlegare, fordi dei ikkje får sponsorar, og motivasjonsmessig når dei ser det er langt opp, seier Monsen til NRK.

No har forbundet endra åtte ord, og dermed er det plutseleg ein sjanse for mellomdistanseløpar Ingeborg Østgård (18) å delta.

Snur best kritikk

I dei nye uttaksreglane står det no at: «Uttaket blir basert på EA rankinglister som gjeld resultant pr. 26. juli, etter at dei er oppdaterte med innmelde forfall. Endeleg uttak blir gjennomført når vi har fått desse listene frå EA.”

Det endelege uttaket har fått dataen 1. August.

Toppidrettssjef Erlend Slokvik forklarer kvifor dei no har oppdatert regelverket.

Verdensmesterskapet i friidrett 2022

VAR PLANEN: Slokvik meiner at planen heile vegen var å ta ut utøvarar som fekk plass via ranking.

Photo: Stian Lysberg Solum/NTB

– Det var for å tydeleggjere meir. Det vart tydelegvis misforstått, så vi har endra for at det skal vere lettare forståeleg, seier Slokvik til NRK.

Kva betyr det i praksis?

– Det betyr at når vi får dei endelege listene frå EA, så vil alle utøvarane vere inne. Det var frist 26. juli til å melde inn forfall. Vi fekk list av EA fredag ​​og bad då om utvida frist til søndag. Om det kjem fleire forfall før søndag, set vi inn eventuelle norske utøvarar som får invitasjon, men 1. august tek vi ut laget. Då set vi strek, seier Slokvik.

Han er ikkje nødvendigvis samd i kritikken mot friidrettsforbundet.

– Tja, forstår og forstår. Vi vil alltid setje ein strek for uttak og det nivået vi ønskjer. I VM enda ein enkelte gonger veldig langt ned på listene, og då blir det ei vurdering om ein skal ta med nokon som ligg så langt nede på listene, seier han.

Skjermdump av presiseringen i uttakskriteriene til EM, frå Noregs Friidrettsforbund.

SKILNAD: Her ser du endringane som blei gjort.

Photo: Noregs Friidrettsforbund

– fool

Mellomdistanseløpar Ingeborg Østgård er ein av dei som måndag kan få beskjed om at ho skal konkurrere i EM. She ho spring 1500 meters.

NM Friday 2021

NESTEN INNE: Ingeborg Østgard.

Photo: Annika Byrde/NTB

– Når eg er number 31, kan det jo fort skje. Men det er ikkje EM som har vore målet for sesongen, det blir berre ein bonus viss eg får den plassen, seier Østgård til NRK.

Hennar største mål for sesongen er U20-VM, og er i Colombia akkurat no. Sjølv synest ho praksisen til forbundet ikkje har vore noko å skryte av.

– For example, synest det er litt dumt. Så lenge ein er kvalifisert, er ein god nok til å vere med, seier ho.

– Korleis er det som utøvar å ta omsyn til ein slik situasjon?

– Det er litt vanskeleg. No har ikkje, eg klart kravet, og slik sett hadde, eg ikkje nokon forhåpningar om å bli tekne ut, men det er jo litt uføreseieleg.

Likevel meiner ho at det vil vere ei stor gulrot om ho no får ein plass i EM-troppen.

– Det betyr mykje. Det er på ein måte all treninga, eg har gjort, og timane, eg har brukt, det er meisterskap ein trenar for. Det hadde vore stort å få vere med, seier ho.

jublar over endringa

Petter Skinstad was glad for en friidrettsforbundet har teke kritikken på alvor.

– Det er godt å høyre at dei tek til vitet og høyrer på kritikk frå friidrettsmiljøet, seier han.

petter skinstad

JOY: Sportskommentator Petter Skinstad.

Photo: Olof Andersson/TV 2 / TV 2

Det same meiner Monsen.

– Det sinest ex. I den første teksten verka det som at det var 26. juli som var fristen, og vi såg at desse listene ikkje var oppdaterte, seier han og hold fram:

– Når ein veit at forbund er seine med å melde inn forfall, var det for tidleg (med den fristen), men det er veldig bra at dei no har bede om å utvide fristen. Det høyrest ut som ei god avgjerd, seier han.

Sjølv utdjupar toppidrettssjef Slokvik at planen heile tida var å ta med utøvarar som fekk plass ut frå rankinglistene, men at sjølve teksten ikkje var tydeleg nok.

– Vi meinte at viss det vart tildelt plassar rett før meisterskapen ville vi ikkje setje inn reserve. Før EM har dette vore tanken heile vegen, seier han.

Trur du dette var tanken heile tida? Skinstad, journalist for Spør NRK.

– For å seie det slik: Viss dette var planen heile tida, hadde dei sagt det tidlegare. Det er naturleg å vilje verke betre i lyset av etterpåklokskapen, seier han.

Monsen har ingen grunn til å tru at dette ikkje var planen.

– Det er mogleg dei har meint det frå start av, det er umogleg for meg å vite. Det vart teke opp i sosiale medium og då vart det litt diskusjon. Om det berre er ei presisering eller om dei har endra, veit eg ikkje. Det er ingen grunn til å tru at det ikkje var det dei meinte, seier han.

About the author

admin

Leave a Comment