Technology

Vil ikke heve fornybare ambisjoner etter knekkede tall – E24

Written by admin

Investeringene i fornybar energi endte på 560 millioner kroner i andre kvartal. Opedal vil ikke justere ambisjonene, til tross for 50 milliarder kroner i nettoresultatet.

Equinor-sjefen leverte kvartalsresultater og annonserte et utbytte på 28 milliarder kroner onsdag morgen.
Publisert: Publisert:

Oljegiganten Equinor leverte onsdag et justert resultat før skatt på 17,6 milliarder dollar, sammenlignet med 4,64 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Fornybarsegmentet leverte 15 prosent mer kraftproduksjon sammenlignet med andre kvartal i fjor, først og fremst som følge av produksjon fra solkraftverket Guanizuil IIA i Argentina, skriver Equinor i sin kvartalsrapport.

Samtidig faller produksjonen fra forrige første kvartal i år fra 511 gigawattimer til 325 gigawattimer i år.

– Normalt er det mer vind om vinteren enn om våren. Det påvirker typisk produksjonen ved våre havvindparker, sier adm. dir.

Beholder fornybare investeringer

– Hvor mye av inntektene dine dette kvartalet vil gå til fornybar energi i fremtiden?

– Jeg har ikke det tallet, men frem til 2026 skal vi investere cirka 230 milliarder kroner i fornybar energisegmentet. I år står fornybar energisegmentet for over 20 prosent av totale investeringer, sier Opedal.

– Regner du med å nå målet på 230 millioner kroner innen 2026?

– Nå er det ikke et mål å bruke penger, men vi ser for oss at vi skal bruke i den størrelsesorden ut fra prosjektporteføljen og de planene vi har for fornybarinvesteringer. Men selvsagt vil hvert enkelt prosjekt bli vurdert med tanke på lønnsomhet, sier han.

– Når du tjener så mye penger som nå, ville det ikke vært en idé å øke ambisjonene litt på fornybarsiden?

– Nå er det allerede en veldig ambisiøs ambisjon. Vi har 12 til 16 gigawatt vindkraft til havs innen 2030. Dette vil gi betydelig kraftproduksjon. Det vil korrespondere bl.a Ørsted Y Scatec sammen, så det er en ganske ambisiøs plan, sier Equinor-sjefen.

– Veldig sterk konkurranse.

Regjeringen kunngjorde nylig at de vil lisensiere rundt 30 gigawatt vindkraft til havs innen 2040. Equinor-sjefen sier at nettopp lisensene har forsinket investering i fornybar.

– Det er klart at vi i likhet med andre er avhengig av presentasjon av nye prosjekter og konsesjoner. Til nå har det vært en av flaskehalsene for å øke ambisjonene. Samtidig ser vi at det ikke er så mye mer kapasitet i leverandørindustrien. Å øke antall prosjekter ukritisk nå betyr ikke nødvendigvis at vi har flere prosjekter gående. Her prøver vi å finne en god balanse, sier han.

Analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie sier at Equinor ikke har økt investeringene innenfor fornybarsegmentet. Han mener at det er manglende avkastning.

– Ambisjonen til selskapet er å øke investeringene i fornybar energi, men så langt har de ikke gjort det. Jeg tror det kan tolkes dithen at de ikke har funnet noen prosjekter som har tilfredsstilt avkastningskravet. Det har vært veldig sterk konkurranse om prosjektene, noe som har redusert den forventede avkastningen drastisk, sier han.

svingende oljepris

Oljeprisen har svingt mye den siste tiden. Et fat Nordsjøolje (Brent) koster i dag 105,11 dollar. Equinor-sjefen sier oljeetterspørselen har et globalt forsyningsproblem.

– Vi forventer et oljemarked i nær fremtid med relativt høye prissvingninger, men med ekstrem usikkerhet. Sjelden har vi sett så mye usikkerhet som nå, sier han.

Markedet er spesielt følsomt, ifølge Opedal.

– Små nyheter kan ha stor innvirkning på prisen. Vi ser at prisen har svingt 10 dollar på få dager.

personalproblemer

I begynnelsen av juni gikk oljearbeiderne ut i streik og krevde lønnsøkninger. Dette ledet arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen grep inn for tvangslønnsnemnda.

I august er det duket for lokale lønnsordninger. sa Bjørn Asle Teige Aftenblad of Stavanger denne uken forventer lønnsvekst i neste avtale.

– Nå er vi akkurat ferdige med nøkkelforhandlingene. Vi går over til lokale forhandlinger i august, og det kommer vi tilbake til også når vi er ferdige, sier Opedal.

About the author

admin

Leave a Comment